Uteaktiviteter

Her har vi samlet tips til sommeraktiviteter som kan gjennomføres på skole og SFO/AKS.

Skolemateriell

  • SOS-barnebyers skolemateriell bygger opp under temaer i det nye læreplanverket; livsmestring og folkehelse; bærekraftig utvikling; demokrati og medborgerskap. Deler av materiellet er knyttet opp til barns situasjon i et av våre programland, mens det øvrige materiellet inneholder filmer og oppgaver tilpasset de ulike trinnene, samt leker og uteaktiviteter.
  • Vårt materiell kan innlemmes i den generelle undervisningen eller i tilknytning til en temadag slik dere ønsker.

Spørsmål?

Ta gjerne kontakt med våre rådgivere for skoler og barnehager på e-post: skole@sos-barnebyer.no.