Solsikkedugnad - bli med og farge Norge gult!

Bli med på Solsikkedugnad der vi dyrker gule klemmer og farger Norge gult!

Skolemateriell

  • Ti prosent av verdens barn står uten eller står i fare for å miste omsorgen fra sine omsorgspersoner. Ingen barn skal vokse opp alene. Pengene som samles inn gjennom skoleaksjoner går til SOS-barnebyers arbeid for å sikre disse barna god omsorg, i en stabil familie – i et trygt hjem.
  • Dere kan velge mellom fem ulike formål som dere kan engasjere dere i. Se nærmere presentasjon av disse nederst på siden.
  • Dere kan ha en enkelt aksjonsdag eller velge å være med på flere aktiviteter igjennom året – som feks. Skolejoggen, jobblekseplan og Omvendt Julekalender.
  • Som aksjonsskole eller aksjonsklasse får dere tilgang på gratis undervisningsmateriell. Materiellet er utviklet i tråd med kompetansemål i læreplanen og består av filmer og presentasjoner.
  • I materiellet får elevene kunnskap om situasjonen, spesielt for barn, i ulike land: Peru, Kosovo, Vietnam og Zambia. I tillegg kan dere lære om hvordan vi jobber med barn i katastrofer.

Spørsmål?

Ta gjerne kontakt med våre rådgivere for skoler og barnehager på e-post: skole@sos-barnebyer.no.