Gå til hovedinnhold

Katastrofefondet

SOS-barnebyers katastrofefond hjelper barn rammet av krig og katastrofer over hele verden. Omsorg og barns beskyttelse er alltid SOS-barnebyers førsteprioritet i en nødhjelpssituasjon.

I krig og kriser og etter naturkatastrofer, opplever dessverre mange barn å miste eller komme bort fra foreldrene sine. SOS-barnebyers katastrofefond sikrer at vi kan rykke ut raskt med livsnødvendig hjelp og opprette trygghetssoner for barn. Vi bidrar med utdeling av basisartikler men jobber også med psykososial oppfølging og samarbeider med nasjonale myndigheter for å finne en løsning for barn som er alene.

bilde

Hvordan vi arbeider

Sentralt i SOS-barnebyers arbeid for barn i krisesituasjoner står etablering av trygghetssoner, eller barnevennlige soner, der barn kan få være barn midt i krisen. Her får de blant annet mat, undervisning, helsesjekk og psykososial oppfølging. Mange barn har opplevd ting som de trenger hjelp til å bearbeide. Men kanskje viktigst av alt; her kan de leke og koble av. Trygghetssonene fungerer som et nav i arbeidet med barna, og er viktige for at vi kan identifisere hva slags oppfølging de trenger; f.eks helse- og undervisningstilbud. Her kan vi også identifisere barn som er alene. Trygghetssonene er også et veldig viktig tilbud for foreldre; her vet de at barna er trygge og blir tatt hånd om, mens de for eksempel leter etter jobb, gjenoppbygger hus eller leter etter andre familiemedlemmer som har kommet bort.

I arbeidet med barn som er alene, jobber vi med familiegjenforening. Der vi ikke lykkes med å finne familien tar vi både midlertidig og langvarig omsorg for barna.

Ved å bidra med penger inn til katastrofefondet, er du med å sørge for at også nye nødhjelpsprogrammer får finansiering. De seneste årene har katastrofefondet blant annet muliggjort å hjelpe barn i Syria, dele ut mat og vann til etiopiske barn, hjem til jordskjelvrammede barn i Nepal, hjelpe barn på flukt i Hellas og tørkerammede i østlige Afrika.

 

Fakta om barn på flukt

 • Over 65 millioner mennesker er i dag på flukt i eller utenfor hjemlandet sitt. 
 • 51% av alle flyktninger, over 30 millioner, er under 18 år.
 • Av alle barn i verden i dag er 1 av 200 barn en flyktning.
 • Mange opplever å bli skilt fra foreldre eller andre omsorgspersoner.
 • Mange av barna har flyktet under svært dramatiske omstendigheter.
 • Mange barn har måttet flykte gjentatte ganger, dette gjelder blant annet barn på flukt fra krigen i Syria.
 • Over 3000 barn er i dag alene på flukt i Hellas
 • Kun halvparten av verdens flyktningbarn går i dag på skole.
 • Kun én av fire ungdomsskolebarn på flukt får undervisning.

          (Kilde: Flyktninghjelpen)   

 

Krigen i Syria

Krigen i Syria har vart i 8 år. Landet er bombet sønder og sammen, og halvparten av befolkningen, over 10 millioner er drevet på flukt fra hjemmet sitt. Halvparten av flyktningene er internt fordrevne, mens den andre halvparten har flyktet over landets grenser. I denne flukten er det mange barn som har mistet eller kommet bort fra foreldrene sine.

SOS-barnebyer har vært til stede i Syria siden 1981, og for 6 år siden startet vi opp nødhjelpsaktiviteter i landet. Med våre programmer har vi hittil nådd 93.000 barn og 52.000 familier. Vi er til stede i Aleppo, Damaskus og Tartous med trygghetssoner, midlertidig omsorgstilbud, utdeling av mat, helse- og utdanningstilbud. 70% av befolkningen lever under fattigdomsgrensa og er i en ekstremt sårbar situasjon.

Situasjonen i Venezuela

Oljerike Venezuela sliter med skyhøy inflasjon, dyp fattigdom, økende kriminalitet og arbeidsledighet, samt mangel på medisiner og basisvarer. Det er nå en stor humanitær krise i landet. Folk har ikke nok å spise, det mangler medisiner og varer. 

Over fire millioner mennesker har flyktet fra landet. I tillegg oppholder to millioner seg på grensen til Colombia. FN beskriver det som den største flyktningbølgen i Sør-Amerikas moderne historie. En million av de som har flyktet er nå i Colombia. Familier på flukt mangler husly, mat og helsetjenester, og barn er ofre for utnyttelse, misbruk, barnearbeid og menneskehandel.

SOS-barnebyer har siden juni 2018 støttet flere enn 600 barn og 450 omsorgspersoner i regionene La Guajira og Santander i Colombia. I tillegg har 1900 venezuelanere i Santander fått nødhjelp i form av mat og toalettsaker. 

SOS-barnebyers arbeid med barn på flukt

 • SOS-barnebyer har programmer for barn på flukt i Colombia, Brasil og Niger, i tillegg til programmene i Syria og i Europa for flyktninger fra Syria/Midt-Østen.
 • SOS-barnebyer etablerer trygghetssoner for barn på flukt. Dette er barnevennlige soner der barn kan få være barn midt i krisen.
 • SOS-barnebyer jobber med gjenforening av barn som har kommet bort fra familien.