Gå til hovedinnhold

Materiell medvirkningsworkshop

 At barn og unge får en god oppvekst der de bor er et felles ansvar som innbyggere og aktører deler med kommunen.  Sterke engasjerte fellesskap er selve motkraften til utenforskapet.

Med denne workshoppen får dere et konkret verktøy til å bevisstgjøre og engasjere - og kanskje også mobilisere de lokale kreftene til å bli med å dra i tauet slik at flere av de ungdommene som strever havner innafor. 

At ungdom selv får komme med sine ideer, meninger og innspill er utrolig viktig for å synliggjøre hva som må til og hvor skoen trykker. Ved å bli involvert, engasjert og selv få mulighet til å iverksette aktiviteter som er med å gjøre en reell forskjell styrkes ikke bare mestringsfølelsen og selvfølelsen, men også fellesskapet - både på skolen og i lokalsamfunnet.

VERKTØYKASSE

FILMER 

Refleksjonsspørsmål til videoene fra Heidi Wittrup Djup finne du nedenfor.

 

HEIDI WITTRUP DJUP

 

Tips til refleksjon:

 • Hvem på skolen din kan du snakke med dersom du trenger det?
 • Hva vil det si å ha en god psykisk helse?
 • Er det viktig å ha om psykisk og fysisk helse på skolen? Gjerne utdyp svaret.
 • Hva kan du gjøre dersom du selv eller noen rundt deg har det vanskelig?

Tips til refleksjon:

 • Har du sett noen bli utsatt for mobbing siste måneden? Hvis ja- gjordet du noe med situasjonen?
 • Hva kan være årsaken til at noen ikke tørr å si ifra dersom de blir mobbet?
 • Hva kan du gjøre for å skape et godt klassemiljø?
 • Hva kan du gjøre dersom skolen ikke tar deg på alvor når du melder ifra om mobbing?

Tips til refleksjon:

 • Hva legger dere i ordet “utenforskap”?
 • Hva kan du gjøre dersom du ser noen blir holdt utenfor?
 • Hva kan dere gjøre på fritiden i lokalsamfunnet som er gratis for dere?