Gå til hovedinnhold

Skolejoggen

Skolejoggen har lange tradisjoner, og nytt i 2022 er at dere ikke lengre trenger å melde dere på for å delta. Skolejoggen kan arrangeres når det passer skolen best, enten det er vår, høst eller sommer. Det kan gjennomføres på klassenivå som en del av en kroppsøvningstime, eller så kan man ha en løpsdag der hele skolen er med. 

Forberedelser til løpsdagen:

 • Involver gjerne elevrådet og FAU. Velg ut en lærer som har hovedansvar for gjennomføringen, for eksempel i samarbeid med elevrådet. 
 • Inspirasjonstime klassevis der målet er at elevene lærer mer om formålet dere har valgt å støtte. Dere kan velge mellom SOS-barnebyers nødhjelpsarbeid eller å støtte SOS-barnebyers arbeid generelt. Undervisningsmateriell finner dere her. 
 • Innsamling med vipps eller spleis? Velg metode her.
 • Send ut informasjon til foresatte.
 • Del ut sponsorkort til elevene dersom dere vil samle inn penger. La elevene komme med tips om hvem de kan spørre. Dere kan også velge å ha en frivillig startkontingent i stedet for sponsing.
 • Send ut pressemelding til lokale medier. 
 • Hva med å invitere en lokal idrettshelt eller noen andre som bidrar positivt i lokalsamfunnet til å ha nedtelling/appell eller takketale på løpsdagen? Dette kan jo også gjøres digitalt.  

 Selve løpsdagen:

 • Skolejoggen kan gjennomføres over flere dager - f eks. at klassene deltar i gymtimen sin - eller at man deltar trinnvis/klassevis gjennom dagen.
 • Legg opp en rundløype på egnet område. Runden bør ikke være for lang, må kunne løpes av alle, og den kan løpes flere ganger.
 • Felles oppvarming før løpet, gjerne med musikk.
 • Elevene kan ha stjernekort der de får en stjerne for hver runde de løper.
 • Det er moro og motiverende med heiagjenger. Om dette lar seg gjøre med tanke på smittesituasjonen og avstandregler/retningslinjer må hver skole vurdre.
 • Drikkestasjoner og utdeling av frukt er vanlige innsalg for mange skoler i forbindelse med skolejoggen. Igjen må hver skole vurdere hva som er gjennomførbart med tanke på koronasituasjonen.
 • Det ut diplomer til elevene som takk for god innsats.