Gå til hovedinnhold

På flukt: Hvordan møte barna som kommer hit?

Som ansatt i barnehage har man et stort ansvar for å møte alle barn slik de behøver å bli møtt. Alle barn er forskjellige, men noen bærer på ekstra tung bagasje. I 2022 kommer det mange flyktninger fra blant annet Ukraina og mange av disse barna har med seg traumer og vonde erfaringer når de kommer til Norge og inn i barnehagen.

Likevel er det ikke slik at bare barn på flukt opplever traumer – dette gjelder også barn som opplever andre store og livsendrende hendelser, som for eksempel ulykker, overgrep og lignende. Å møte barns sorgreaksjon på riktig måte kan oppleves vrient å manøvrere i også som voksen, men desto viktigere er det at vi tilegner oss nok informasjon slik at vi er bedre rustet til å bli stødigere i arbeidet med barna.

SOS-barnebyer har i samarbeid med Espira-barnehagene laget en informasjonsvideo som kan være til hjelp når man mottar barn som kommer fra flukt og kriser.

I informasjonsvideoen vil psykolog og tidligere barneombud, Reidar Hjermann, fortelle om blant annet hvordan man som voksen kan møte traumereaksjoner på en bærekraftig måte og om hvordan traumer kan komme til uttrykk i ulike, og noen ganger overraskende, atferdsmønstre hos barn. Hjermann er spesialist i klinisk barne- og ungdomspsykologi og har lang erfaring på feltet.

Du får også møte styrer i Espira Grefsen Stasjon Barnehage, Tone Mila, som blant annet er initiativtaker til et frivillig ettermiddagstilbud for å ta imot mødre som har flyktet med barna sine fra Ukraina.