Gå til hovedinnhold

Ukraina: Skalerer opp psykososial støtte

Behovet for nødhjelp og psykososial støtte er fremdeles stort i Ukraina. SOS-barnebyer prioriterer tiltak som følger opp barn, i tillegg til direkte nødhjelp.

18. mai 2022

Sikkerhetssituasjonen i Ukraina er fremdeles ustabil og utrygg. Rakettangrep kan ramme hvor som helst. Konsekvensene av kampene er størst i den østlige og sørlige delen av landet, men luftangrep har ført til store ødeleggelser og tap flere steder i landet.  

Utvider samarbeid for å nå flere

SOS-barnebyer fortsetter innsatsen for barn og familier både i Ukraina og landene rundt. SOS-barnebyer i Ukraina har etablert fem ekstra sentraler i landet, og har også etablert et utvidet samarbeid med partnerorganisasjoner lokalisert 19 ulike steder. Her får barn og familier kontantstøtte og hjelp til å skaffe mat, medisiner og andre nødvendigheter. Det tilbys også støttegrupper, individuell hjelp og oppfølging.

Over 5 800 internt fordrevne har fått støtte til evakuering og direkte nødhjelp.

For traumatiserte barn gir leken et friminutt til bare å være barn igjen midt i kaoset. Foto: Katerina Iliesvka
For traumatiserte barn gir leken et friminutt til bare å være barn igjen midt i kaoset.

Øker psykososial støtte

Ulike aktiviteter for å nå ut til barn og foreldre med psykososial støtte og traumebehandling er etablert, og flere er på trappene. Fem nye psykologer er på plass, men fordi behovet er så stort blir det også gitt opplæring i traumehåndtering til pedagoger og andre sosialarbeidere. I alt 58 personer fra SOS-barnebyer og blant våre partnere har fått opplæring.

Barnevennlige områder

Trygghetssoner, eller såkalte barnevennlige områder, er en viktig del av SOS-barnebyers tiltak i krisesituasjoner. Muligheten til å leke og bare være barn er ekstremt viktig for barn som har vært igjennom eller lever med dramatiske og traumatiske opplevelser. Samtidig får barna et trygt og godt sted å være når foreldrene må konsentrere seg om nødvendige praktiske gjøremål.

Situasjonen i Ukraina

  • 16 millioner mennesker er i akutt behov for nødhjelp.
  • 8 millioner mennesker er internt fordrevne, 6 millioner har flyktet ut av landet.
  • 2,8 millioner barn er på flukt.
  • 3 280 sivile er bekreftet drept, blant dem 241 barn. De antatte dødstallene er høyere.

Dette gjør SOS-barnebyer i Ukraina og nabolandene nå:

SOS-barnebyer trapper opp nødhjelpen gjennom allerede eksisterende programmer, både i Ukraina og nabolandene. Tiltak som sikrer barns beskyttelse og omsorg er SOS-barnebyers hovedprioritet. 

  • Umiddelbar støtte til barn – og deres familie – i fosterhjem og statlige barnevernsinstitusjoner (barnehjem).  Sammen med lokale partnerorganisasjoner jobber vi med å sikre mat, nødvendige forsyninger, psykososial støtte og evakuering av barn i statlige institusjoner og fosterfamilier.
  • Nødhjelp til flyktninger.  SOS-barnebyer i naboland som Polen og Romania trapper opp innsatsen for barn og familier på flukt, og tilbyr både omsorgsløsninger og humanitær hjelp.
  • Styrke familier i tiden fremover. På lengre sikt, jobbe sammen med partnere for å støtte familier slik at de kan gjenoppbygge livet og hverdagen igjen.