Gå til hovedinnhold

A Home for a Home: Skal få barn i Etiopia vekk fra gaten

Gatebarn lever i en svært utsatt og sårbar situasjon, de har ingen omsorgspersoner som tar vare på dem, mister skolegang og står i fare for å bli misbrukt og utsatt for vold. 10. mai var det kick-off i Addis Abeba, Etiopia, for prosjektet «Street Children».

16. mai 2022

Prosjektet har som mål å nå 9000 barn som lever på gaten i de tre byene Addis Abeba, Adama og Dire Dawa. Prosjektperioden er fem år og støttes med over 4 millioner euro gjennom partnerskapet A Home for a Home. Soberland International Institution of Development Services & General Business har gjennomført en omfattende forskning på barn som lever på gaten. Basert blant annet på denne vil SOS-barnebyer i Etiopia, i samarbeid med landets myndigheter og lokale organisasjoner, gjennomføre målrettete aktiviteter for å forbedre rettighetene og velferden til gatebarna. De vil få helse og psykososial støtte gjennom trygge oppholdssteder som vil bli etablert, i tillegg vil forebyggende arbeid med de grunnleggende årsakene til at barna havner på gaten, være en del av prosjektet.

Barn rømmer eller blir utstøtt

De fleste av barna som lever på gaten i Etiopia har foreldre, men familievold, konflikt og fattigdom gjør at mange barn rømmer hjemmefra og søker et bedre liv på gaten. Noen barn blir også utstøtt av egen familie. På gaten er de ekstremt sårbare for å bli utnyttet og misbrukt. SOS-barnebyer vil derfor jobbe med å føre barna tilbake til familiene sine som vil få oppfølging og støtte gjennom et familieprogram, slik at barna kan bo hjemme.

Ministeren for kvinne- og sosialdepartementet, H.E. Dr. Ergoge Tesfaye, understreket at hennes departement gir full støtte til SOS-barnebyer i Etiopia og gatebarnprosjektet.

Myndighetene støtter prosjektet

Barna som lever på gaten og dette prosjektet har stort fokus i landet. Både ministeren for kvinne- og sosialdepartementet, administrerende direktør fra Agency for Civil Society Organizations, byrådsrepresentanter og partnerorganisasjoner var til stede på kick-offen, i tillegg medarbeidere fra SOS-barnebyer i Etiopia og Norge. Ministeren for kvinne- og sosialdepartementet, H.E. Dr. Ergoge Tesfaye, understreket at hennes departement gir full støtte til SOS-barnebyer i Etiopia og dette prosjektet, som vil ha stor innvirkning på det stadig voksende antallet barn som lever på gaten.

Fakta A Home for a Home:

  • Et partnerskap mellom Heimstaden og SOS-barnebyer.
  • Gjennom partnerskapet donerer Heimstaden årlig 100 euro for hver bolig de eier.
  • Eiendomsporteføljen er på over 110 000 boliger og når den utvides vil også det økonomiske bidraget øke.

SOS-familieprogram

Sikre god og stabil omsorg

Sikre god og stabil omsorg

Vi støtter familier i krise og etablerer trygg omsorg for barn som er alene. Vi styrker mental helse hos både barna og de som tar vare på dem.

Dekke mer enn bare grunnleggende behov

Dekke mer enn bare grunnleggende behov

Sammensatt og tilpasset støtte gir barn en trygg oppvekst og gjør familier i stand til å selv gi barna sine god omsorg, utdanning og helsetilbud.

Skape varig endring

Skape varig endring

Vi gir familier muligheten til å løfte seg ut av fattigdom og skape gode oppvekstrammer for barna sine.

Lokale ansatte og forankring i over 130 land

Lokale ansatte og forankring i over 130 land

Vi har lokalt ansatte som kan gi støtte basert på lokale utfordringer, behov og muligheter. Vi jobber for bedre beskyttelsesstrukturer for barn.