Gå til hovedinnhold

Siste nytt fra Siteki, våren 2017

SOS-barnebyer i Siteki tar vare på 106 barn i SOS-familier og 41 barn i andre alternative omsorgsløsninger. Barnebyen tok inn 18 nye barn i fjor, og to av disse barna har fått et nytt hjem i en SOS-familie.

06. juni 2017

I tillegg støttes 21 ungdommer i det vi kaller for «semi independent living», slik at ungdommene får en god overgang til voksenlivet og selvstendighet. Flere av ungdommene tar kurs innenfor høyere utdanning og yrkesopplæring, deriblant seks ungdom som studerer på forskjellige universiteter og høyskoler.

Barna og ungdommene blir oppfordret til aktiv deltagelse i egen utvikling, blant annet med tanke på avgjørelser angående helse og utdanning. De deltar i diverse workshops, foraer for å diskutere barns rettigheter, ungdomsgrupper, støttegrupper med helsefokus og samlinger om barns beskyttelse. Dette har bidratt til økt selvsikkerhet blant barna, slik at de føler seg kapable til å stå opp for sine rettigheter, dele sine meninger og utrykke sine følelser.

Mål om gjenforening

Mange av barna i barnebyen har besøkt sine slektninger som et ledd i en mulig gjenforeningsprosess. SOS-barnebyer har som mål å gjenforene barn med biologisk familie i de tilfellene der forholdene har forbedret seg og gjenforening anses å være for barnets beste.

Utfordres av tørke og skolepenger

Tørke i Swaziland har påvirket mange av familiene i SOS-barnebyers programmer. Vannmangel har vært en stor utfordring, og tørken ødela hagene til familiene. Barnebyen har derfor investert i tre vanntanker, og kommer til å kjøpe flere i fremtiden for å redusere sårbarheten når det er tørketid.

Barnebyen utfordres også av at noen skoler krever skolepenger utover det de mottar i statlig støtte for å dekke kostnadene til sårbare barn. Det har ført til at noen barn har blitt stigmatisert som følge av at de ikke kan betale skolepengene, og dermed ikke får delta i klassen likevel. SOS-barnebyer fortsetter å forhandle med skolene og lokale myndigheter med mål om å finne løsning alle kan forene seg om. 

Nowalzi og lillesøsteren får støtte av SOS-barnebyers familieprogram.
Nowalzi og lillesøsteren får støtte av SOS-barnebyers familieprogram.

Hjelp til selvhjelp

SOS-barnebyers familieprogram i Siteki støtter 550 barn i 113 familier i tre lokale områder: Langa, Mastetsa og Mangoleni. Målet er at familiene skal være selvhjulpne og klare seg selv, og gi god omsorg til barna. I de fleste av disse familie er omsorgspersonen enten en alenemor eller en besteforelder.

I 20 familier er det eldre søsken som har ansvaret for de mindre barna. Nowalzi og lillesøsteren hennes støttes av SOS-barnebyers familieprogram slik at de kan gå på skole. De får månedlige lommepenger, skoleuniformer, mat, helseoppfølging og psykososial støtte. I tillegg har de fått et gjerde rundt hjemmet sitt.

- Vi har blitt mer selvstendige, sier Nowalzi. Naboene til jentene er også viktige støttespiller, og kommer ofte innom for å se hvordan det går. Noen ganger har de med seg grønnsaker. Både Nowalzi og søsteren gjør det veldig bra på skolen, og de tar godt var på hverandre. 

Flere av ungdommene i familieprogrammet har deltatt i workshops der de diskuterer sine rettigheter, i tillegg til deres ansvar nå som de begynner å bli eldre. Dette har vært en spennende øvelse for ungdommene, som fikk dele sine tanker rundt viktige temaer som seksualitet, graviditet og rusmidler. 14 ungdommer tar høyere utdanning, blant annet er det to som studerer IT på Limkokwing University, en som studerer til å bli sivilingeniør på Swaziland College of Technology og fem studenter som tar mekanikk, snekring og landbruk ved Siteki Industrial Training Centre.

Skolebarn i SOS-barnebyen i Siteki, Swaziland. Foto: Mats Hvalsengen
SOS-barnebyer i Siteki sørger for at barn og ungdom både i barnebyen og lokalsamfunnet får en god utdanning.
Sårbare familier i Siteki får støtte av SOS-barnebyers familieprogram, deriblant disse søstrene. Foto: Mats Hvalsengen
Sårbare familier i Siteki får støtte av SOS-barnebyers familieprogram, deriblant disse søstrene.

Startet spare- og lånegruppe

Flere av familiene tar del i inntektsbringende aktiviteter som dyrking av grønnsaker, produksjon av peanøttsmør og skreddersøm. 38 familier har også startet en spare- og lånegruppe. Etablering av spare- og lånegrupper gir omsorgspersoner en mulighet til å arbeide seg ut av fattigdom. Disse gruppene danner et viktig lokalt nettverk som kan støtte og hjelpe hverandre. Jo sterkere samhold, jo sterkere lokalsamfunn. Deltagerne har en felles sparekasse, hvor alle sparer det de har klart å legge til side. Det føres nøye regnskap for hvor mye hver enkelt setter inn hver uke, og alle i gruppen kan søke om lån. Kooperativet i Siteki har allerede spart over 10 000 kroner, som for nå ligger trygt i banken.

Tilbyr viktige helsetjenester

SOS-barnebyers medisinske senter i Siteki tilbyr helsetjenester til sårbare barn og familier og andre i lokalsamfunnet. Helsedepartementet i Swaziland og andre partnere har bidratt med diverse medisinsk utstyr, blant annet et kjøleskap for oppbevaring av vaksiner. Sykepleierstudenter hjelper også til.

Over 3000 barn og nær 600 voksne besøkte SOS-barnebyers medisinske senter i fjor. Senteret tilbyr diverse daglige helsetjenester som kurativ og palliativ sykepleie, tuberkoloseundersøkelser, vaksinasjoner, hiv-testing og rådgiving, familieplanlegging, svangerskapskontroller og hjemmebesøk.