Gå til hovedinnhold

Siste nytt fra Waterfalls

Det bor for tiden 65 barn i SOS-familier. SOS-barnebyers forebyggende tiltak i lokalsamfunnet gir mange tusen barn bedre levevilkår.

29. juni 2018

Sosiale forhold

 • 48% av Zimbabwes befolkning på 13,2 millioner er barn under 18 år
 • Av de 6,3 millioner barna i Zimbabwe lever 4,8 millioner i fattigdom mens 1,6 millioner lever i ekstrem fattigdom
 • Svært mange barn går ikke på skolen eller må slutte på skolen
 • Barn blir forlatt av foreldre som desperate reiser bort på jakt etter jobb
 • Barneekteskap er en stor og økende utfordring
 • Mashonaland Central provinsen er en av de fattigste provinsene i Zimbabwe og med høyest forekomst av HIV, vold i hjemmet og tidlige ekteskap (CRSA, 2013). 24 prosent av barna bor uten omsorg fra foreldre. Det er også høy utbredelse av barnearbeid.

 • Arbeidsledigheten for voksne er 80% og for ungdom 84%
 • Alkohol - og rusmisbruk er et økende problem
 • 17% av ungdommene i hovedstaden Harare er rusmisbrukere
 • 11% av barna under fem år er undervektige
 • Landet har en av verdens høyeste hiv/aids rater. 1,3 millioner voksne har sykdommen
Kart over SOS-barnebyers programmer i Zimbabwe. Foto: SOS-arkiv

SOS-barnebyen

Barnebyen ligger i en forstad til Zimbabwes hovedstad Harare. Svært mange barn i området har mistet foreldrene sine i aids-epidemien. I tillegg gjør den vanskelige økonomiske situasjonen i landet mange foreldre ute av stand til å ta vare på barna sine.

SOS-barnebyen Waterfalls består av 15 familiehus, barnebyleders hus, personalboliger, gjestehus, hus for pensjonerte barnebymødre, flerbrukshall, administrasjon, verksted og to hospits for aids-smittede SOS-barn og ansatte. Hver familie har i tillegg en egen liten grønnsakshage. Barnebyen har kapasitet til å ta vare på 180 barn.

SOS-barnebyers forebyggende familieprogram

De fattigste familiene med fokus på barn som er ledet av barn og besteforeldrene i nærområdet til SOS-barnebyen (Glen Norah-området) er den viktigste målgruppen for programmet. Dette er et industrielt område preget av stor befolkningstetthet og fattigdom.

Målet for programmet er at familiene etter en tid skal kunne klare seg selv. Familieprogrammet har en rekke tilbud rettet spesielt mot familier rammet av hiv/aids. Programmet tilrettelegger for at barn får sine grunnleggende behov dekket som mat, utdanning, bosted og medisinsk behandling for å sikre dem en trygg og stabil oppvekst. Familier får økt kompetanse innen barneomsorg slik at de kan beskytte og hjelpe barna sine. Dette gjøres gjennom sikring av inntektsbringende arbeid og familierådgiving. I tillegg styrkes de lokale støtteordningene for sårbare og utsatte barn og deres familier i samarbeid med lokale myndigheter.

Resultatene av SOS-barnebyers arbeid i 2017

 • Det er 65 barn som for tiden bor i SOS-familier. Av de er det åtte barn og fem unge voksne som lever med hiv/aids, som trenger konstant helseovervåking og medisinering
 • Flere hundre barn og unge og deres omsorgspersoner har fått et helsetilbud
 • 400 barn har fått fødselsattest og kan delta på lik linje med andre jevnaldrende i samfunnet. De har også nå tilgang til nasjonale identitetskort og reisedokumenter
 • Over 900 barn som hadde droppet ut av skolen har startet på skolen igjen
 • Tilgang til utdanning til 1666 jenter og 1742 gutter på grunn -og videregående nivå
 • Støttet flere hundre ungdommer med deler av skoleavgift får kunne gå videre på universitet eller delta i yrkesopplæring
 • Støttet 200 barn med skoleuniform
 • Tre skoler i lokalsamfunnet har også fått støtte til å forbedre infrastruktur for å imøtekomme barn med nedsatt funksjonsevne og handikap
 • Finansiering av brønnboring på skolene har forbedret tilgjengeligheten av rent vann. Dette har også forbedret barns generelle helse. Borehullene bruker solenergi som er fornybar kilde til energi og er billigere enn elektrisitet
 • Som følge av vanntilførselen har flere skoler kunne satte opp et fiskeprosjekt noe som igjen sikrer flere familier tilgang til mat
 • Utbetaling av skolepenger ble redusert med 50% slik at familier selv må bidra til barnas utdanning. Bare ekstremt sårbare familier mottar fortsatt 100% til avgiftene
 • 250 barn deltok i intervjuer og fokusgruppe diskusjoner med mål om å øke kunnskapen om barns rettigheter, og ikke minst hvordan de kan varsle når de opplever brudd på rettigheter
Flere tusen barn og unge har startet på skole etter ulike tiltak ble iverksatt. Foto: SOS-barnebyer Zimbabwe
Flere tusen barn og unge har startet på skole etter ulike tiltak ble iverksatt. Foto: SOS-barnebyer Zimbabwe
En gald familie etter at barna har fått fødselsattest som gir dem en identitet. Foto: SOS Zimbabwe
En glad familie etter at barna har fått fødselsattest som gir dem en identitet. Foto: SOS Zimbabwe
Barn lærer om rettighetene sine. Foto: SOS-barnebyer Zimbabwe
Mikrolån bidrar til at stadig flere omsorgspersoner får sikret en inntekt til familien sin. Foto: Dube Delay
Mikrolån bidrar til at stadig flere omsorgspersoner får sikret en inntekt til familien sin. Foto: Dube Delay
 • Opplæring i barns rettigheter har bidratt til færre brudd på barns rettigheter, samt bedre varslingsrutiner i lokalsamfunnet. Opplysningsarbeidet bidrar også til at stadig flere engasjerer seg i barns rettigheter i lokalsamfunnet
 • Cirka 200 barn fikk sorgterapi. For flere av barna har det bidratt til at de har kunnet begynne på skolen igjen
 • Gjennom samarbeidet med en lokal organisasjon har det blitt etablert et ressurssenter for barn og unge med ulike funksjonshemninger på et lokalt sykehus. Det har også blitt satt opp et lekeområde på sykehusets venterom
 • Det er igangsatt et arbeid som også skal sikre unge voksne med funksjonshemninger tilgang til inntektsgenererende aktiviteter
 • SOS finansierte paraolympiske leker hvor 225 barn deltok
 • Fem barn og en omsorgsperson med nedsatt funksjonsevne fikk rullestoler som bidrar til å gjøre dem mer mobile
 • Støtte tre omsorgspersoner som har psykiske utfordringer og som trenger medisinering
 • To unge voksne som har blitt støttet til å kunne få yrkesopplæring har nå startet små bedrifter i sveising og produksjon av skinnvarer
 • Satsning på å gi mikrolån og tilbakebetaling til nedsatte rentesatser har bidratt til at 345 omsorgspersoner nå driver små bedrifter og sikrer dem dermed en inntekt
 • På politisk nivå utviklet SOS-barnebyer sammen med UNICEF retningslinjer i form av en håndbok om alternativ omsorg til barn. Det har også blitt gjennomført kampanjer på ulike radiokanaler og annonsering
 • I 2017 var SOS-barnebyer en betydelig støttespiller i arbeidet med å utvikle en paragraf som gjør det ulovlig å diskriminere kvinner

Fakta om SOS-barnebyers arbeid i Waterfalls

 • SOS-barnebyen i Waterfalls har vært i drift siden 1989
 • Barnebyen består av 15 familiehus med kapasitet til 180 barn. Barnebyen har også hus for pensjonerte barnebymødre og to hospits for AIDS-smittede SOS-barn og ansatte
 • SOS-barnehage og barneskole har begge kapasitet til 150 barn
 • SOS-familieprogrammet har vært i drift siden 2002 og vil ved full kapasitet kunne hjelpe mer enn 2 000 barn og deres familier i lokalområdet