Gå til hovedinnhold

Siste nytt fra ungdomsprogrammet i Kosovo, våren 2021

12. april 2021

Siste om korona-situasjonen i Kosovo

Situasjonen i Kosovo er fremdeles svært utfordrende.  Økonomien sliter, og dette påvirker sysselsettingen av ungdommer og foreldre i familieprogrammet. Det betyr at de fleste ungdommene og mange av foreldrene i SOS-barnebyers programmer er arbeidsledige.  Mange restauranter og andre serveringssteder blir stengt ned som følge av pandemien, og det er vanskelig å finne arbeid. SOS-barnebyer støtter familiene i denne vanskelige situasjonen, og prøver å hjelpe dem å finne arbeid som kan gi inntekt. SOS-barnebyer forsøker å opprettholde aktivitetene, men med færre deltagere av gangen. 

Skolene går for halv maskin, og dessverre har noen av skolene igjen gått tilbake til digital undervisning på grunn av at mange barn og lærere har testet positiv. I Kosovo har de fortsatt ikke startet med vaksinering av befolkningen. Først i slutten av mars mottok de de første vaksinene, veldig få og slett ikke nok.  

Har fått nye muligheter

Vjosa er en 17 år gammel jente som går siste året på videregående skole der hun studerer til å bli juridisk assistent. Da hun var 11 år gammel ble hun og familien en del av familieprogrammet i Kosovo.

Vjosa bor med foreldrene, tre søstre og to brødre. Da familien på syv ble en del av programmet, levde de under svært tøffe økonomiske forhold. Foreldrene hennes var arbeidsledige og hadde liten kunnskap om barneomsorg, og barnas mentale og helsemessige tilstand var dårlig. Selv om barna gikk på skolen, gjorde de det ikke så godt på skolen, de hadde lav selvtillit og liten sosial kompetanse.

I begynnelsen var Vjosa skeptisk til å delta i familieprogrammets aktivitetsgrupper, hun var heller ikke motivert til å gå på skolen fordi hun lå bakpå med skolearbeidet. Etter hvert deltok hun på ulike aktiviteter for henne og hennes familie, som rådgivningstimer, psykologiske og pedagogiske tjenester. Hun begynte også å delta på individuelle aktiviteter og gruppeaktiviteter, og samlet har dette hatt en god innflytelse på Vjosa. Hun har blitt mer klar over egne interesser, mer motivert og mer selvsikker,  dette har igjen ført til en positiv endring i skoleprestasjonene. 

Bilde tatt ovenfra og ned, som viser ungdommer rundt et bord som jobber sammen om mekaniske bilder
Vjosa er blitt en trygg ungdom som nå liker å være sammen med andre ungdommer.

Vanskelig periode

Alt gikk bra med Vjosa, men så ble det i 2017 påvist at hun hadde en svulst i kjeven, og måtte ha behandling og operasjon. Familiens inntekt var fremdeles lav, og det var umulig å dekke de nye utgiftene. Vjosas helsetilstand forverret seg for hver dag, og hun ble tvunget til å hoppe av skolen og andre aktiviteter. En av SOS-barnebyers sosialarbeidere engasjerte seg og lobbet for Vjosas sak både i statlige- og private institusjoner. Til slutt tilbød et privat foretak å hjelpe Vjosa gratis. De bidro både med behandling, samt et års gratis helsetjenester for henne. Sosialarbeideren fra SOS-barnebyer har fulgt opp Vjosa, og den regelmessige behandlingen var vellykket.

God støtte

Etter en svært vanskelig periode, var Vjosa klar til å gå tilbake til skolen og andre aktiviteter. Siden hun hadde vært borte fra skolen i nesten 8 måneder, trengte hun støtte fra SOS-barnebyer for å komme tilbake til skolen og få en ny sjanse til utdannelse. I løpet av denne tiden har hun også jevnlig fått psykologisk oppfølging, ekstra undervisning i engelsk, matte, albansk og støtte til lekser, slik at hennes retur til skolen blir så enkel som mulig. En annen positiv faktor som har bidratt til Vjosas utvikling er at familien hennes, takket være SOS-barnebyers innsats har fått jobb og dermed sikret en stabil inntekt for familien. Før dette ble familien støttet av SOS-barnebyer, med skolemateriell, klær og matvarer, nå er de selvstendig.

Ungdommer, men munnbind, sitter rundt et bort og samarbeider om å bygge en mekanisk bil.
Yjosa og de andre ungdommene jobber med et prosjekt - alle følger smittevernreglene og bruker munnbind.

Engasjert student

Vjosa er nå en utmerket student: Hun klarte å fortsette studiene på videregående, og har bestemt seg for fremtidige studier på universitetet.

Vjosa deltar aktivt i lokalsamfunnet og jobber for å forbedre og bidra til nærmiljøet sitt. Hun var nylig en del av UP Shift-prosjektet, der hun sammen med tre andre unge fra SOS-programmet vant den sosiale workshopen, der de nå iverksetter prosjektet "For en mer bok" «for a more book» som tar sikte på å lage et bibliotek i lokalene til SOS-barnebyer, dedikert til alle barn.

SOS-barnebyer Kosovo er veldig stolte av Vjosa, og som hun selv sier "Takket være denne organisasjonen har jeg opparbeidet meg forskjellige ferdigheter og evner som har hjulpet og endret både mitt personlige og profesjonelle liv. Jeg er nå bedre på å kommunisere og samarbeide med andre, jeg er kreativ og fordomsfri.  Jeg er den jeg alltid har ønsket å være, og til tross for alle vanskeligheter, er jeg i dag en stemme for alle barn som, på grunn av forskjellige omstendigheter, ikke opplever å ha mulighetene til en ordentlig utdannelse."