Gå til hovedinnhold

Siste nytt fra Quibdo

SOS-barnebyer Quibdo støtter for tiden 261 barn og deres familier (586 voksne) gjennom SOS-familieprogrammet.

29. juni 2018

Sosiale forhold

 • Colombia er preget av den langvarige væpnede konflikten mellom myndighetene og geriljagrupper som FARC og ELN. I 2016 signerte den colombianske regjeringen en fredsavtale med geriljagruppen FARC. Freden er skjør og forhandlingene mellom regjeringen og ELN er blitt avbrutt og utsatt flere ganger.
 • Det er svært viktig at man lykkes med reintegrering av tidligere geriljasoldater og barn og unge som har vært rekruttert eller ofre for konflikten.
 • Menneskrettighetssituasjonen i Colombia er generelt urovekkende og skyldes både den væpnede konflikten og en aktiv narkotikamafia. Internt fordrevne, kidnappinger, utenomrettslige drap og trusler mot sivile er en del av dette bildet.
 • 1,2 millioner barn defineres som sårbare, ved at de har mistet en eller begge foreldrene, eller ved å oppleve å ikke få god omsorg i egen biologisk familie.
 • 610 000 barn er internt fordrevne. Barn og unge står i fare for å bli utsatt for vold, overgrep, kronisk underernæring, barnearbeid og ungdomsgraviditet.
 • For under 10 år siden innlemmet colombianske myndigheter FNs barnekonvensjon i sitt lovverk. NGOer som Plan, Redd Barna og SOS-barnebyer er bedt om å spille en rolle i utviklingen av standarder og retningslinjer for hva som er god barneomsorg i landet.
 • Det bor 510 000 mennesker i Quibdó, 44% er under 18 år og 5% av barn under 15 år står uten foreldreomsorg.
 • 60% av befolkningen regnes som fattige, og 35% som ekstremt fattige.
 • Distriktet som Quibdó ligger i, Choco, har stor tilstedeværelse av ulovlig væpnede grupper, og forebygging av barn til disse gruppen er en prioritert oppgave.
bilde

SOS-barnebyer Quibdó

Quibdo er hovedstaden i provinsen Chocó, som ligger vest i Colombia. Den største utfordringen i denne regionen er den kulturelle praksisen med at omsorgspersoner utøver fysisk og pyskisk vold mot barna sine. Denne praksisen har en lang historie og er dermed ekstra utfordrende å endre. Gjennom hele året har programmet fokusert på kjærlighet og det å knytte bånd som viktige deler av familierelasjonen. Flere av mødrene i programmet er nå mer bevisste under graviditet og på hva mishandling gjør med barn. Familieprogrammet jobbet i 2017 med å skaffe skoleplass til alle barna som var ferdige med barnehagen.

bilde
Foto: SOS-barnebyer

Familieprogrammet i Quibdo organiserer en gang i uken en musikk workshop. Her kommer mer enn 200 barn sammen for å lære å spille musikk og danse sammen. Her har barna en mulighet til å være sammen med andre barn i alle aldre som kommer fra flere nabolag. Musikk, sang og dans har vist seg å være verktøy for å bygge en fredskultur i det voldsherjede landet.

Hager og jordbruk
Flere familier har gjennom programmet fått etablert hager, hvor man finner tilbake til jordbruksteknikker brukt av forfedrene, som vil være mer motstandsdyktige mot eventuelle naturkatastrofer.

I 2017 mottok 16 familier støtte i form av ulike sosiale og økonomiske tiltak, blant annet kyllingoppdrett, melproduksjon, restaurantdrift, salg av grønnsaker og naturlig juicer og kunstverksted for barn. Initiativene har gitt familiene mulighet til tjene penger til å passe barna i eget hjem, samtidig som det er en mulighet å bygge motstandskraft og bearbede opplever fra vold og konflikt.

 

SOS-barnebyers arbeid i Quibdo

 • SOS-barnebyer Colombia startet opp sitt arbeid i Quibdo i 2008.
 • Familieprogrammet støtter 261 barn og deres familier.
 • Rundt 400 deltakere forlot programmet i 2017, og det kom rundt 140 nye barn inn i programmet i løpet av året.
 • Grunnet stor gjennomtrekk av deltakere i familieprogrammet, har hovedaktiviteten i 2017 vært kartlegging av deltakernes behov; helse- og sosioøkonomiske situasjon, styrker, muligheter og svakheter og utifra dette har man laget individuelle utviklingsplaner. I tillegg har programmet gjennomført aktiviteter i lokalsamfunnet som går på bevisstgjøring av barns rettigheter og barns beskyttelse.