Gå til hovedinnhold

Siste nytt fra Ngabu, vår 2017

Den nye SOS-barnebyen i Ngabu, Malawi, hadde sin offisielle åpning i august i fjor, med flere støttespillere fra Norge tilstede. Det bor nå 73 barn i alderen 1 til 9 år i barnebyen, 31 gutter og 42 jenter.

08. juni 2017

Her får de et trygt hjem og god omsorg i sine SOS-familier. Avhengig av alderen, går barna i barnehage eller på skole.

Trygghet og tilhørighet

Flere av barna var underernærte da de først kom til barnebyen i Ngabu. I barnebyen får de sine grunnleggende behov dekket. De får næringsrik mat og klær og tilgang på utdanning og helsetjenester, i tillegg til god omsorg og kjærlighet. Med dette får noen av barna for første gang føle på trygghet og tilhørighet, i tillegg til tillitt til sin omsorgsperson. Helsen til barna har også forbedret seg betydelig siden de kom til barnebyen.

Barna som har flyttet inn i barnebyen har gått gjennom grundige undersøkelser av Malawis barne-, likestillings- og inkluderingsdepartement og SOS-barnebyers sosialarbeidere. I tillegg har SOS-mødrene og assistentene fått god opplæring i hvordan de kan gi barna best mulig omsorg og støtte, og beskytte dem fra forsømmelse og diskriminering.

Barnebyen arbeider med å etablere gode systemer for barns beskyttelse i Ngabu, og orienterer lokalsamfunnet om viktigheten av barns rettigheter og ung deltakelse i avgjørelser som angår dem.

Den nye SOS-barnebyen i Ngabu, Malawi, ved åpningen i fjor. Foto: Bjørn-Owe Holmberg
Den nye SOS-barnebyen i Ngabu, Malawi, ved åpningen i fjor.
SOS-mødrene i barnebyen feiret åpningen med sang og dans! Foto: Bjørn-Owe Holmberg
SOS-mødrene i barnebyen feiret åpningen med sang og dans!
SOS-mor og barn utenfor deres familiehjem i barnebyen. Foto: Charles Mthengomwacha
En av SOS-mødrene og to av hennes barn utenfor deres familiehjem i barnebyen.
Denne familien har fått støtte fra familieprogrammet til å bygge et nytt hus.
Denne familien har fått støtte fra familieprogrammet til å bygge et nytt hus.

Tørke og strømavbrudd skaper utfordringer

SOS-barnebyers programmer i Ngabu har vært utfordret av tørken som har rammet Malawi og store deler av Afrika sør for Sahara. Klimaendringer har en effekt på værmønsteret, og ustabile perioder med tørke og oversvømmelser har en negativ innvirkning på avlinger og matproduksjon. Dette fører til sult og fattigdom, og har vært en stor bekymring.

SOS-barnebyer har i år iverksatt nødhjelpsarbeid i områdene rundt barnebyene i Malawi for å hjelpe de som er hardest rammest, og har blant annet distribuert mat til 13 000 barn og voksne.

Styrker familier i lokalsamfunnet

SOS-barnebyer støtter utsatte familier og lokalsamfunn slik at de blir selvhjulpne og uavhengige, så barna får god omsorg og kan vokse opp til å selv bli aktive bidragsytere i samfunnet. Et lokalsamfunn med stabile og ressurssterke familier, kan bidra til vekst og utvikling for menneskene som bor der.

Familieprogrammet i Ngabu når ut til rundt 2000 barn og deres familier. Omsorgspersonene i disse familiene er hovedsakelig alenemødre, bestemødre og andre slektninger. Flere er også kronisk syke.

Barn får næringsrik mat, et tak over hodet, tilgang på skole og et godt helsetilbud. Familier får stabil inntekt gjennom yrkesopplæring, rådgiving og praktisk støtte som gir jobbmuligheter for de voksne. Programmet fremmer i tillegg barns rettigheter og beskyttelse, og hjelper med å skaffe barna viktige identifikasjonspapirer. Lokale organisasjoner og nettverk bygges opp for å sikre bærekraftighet.

Familieprogrammet står også bak en rekke andre initiativ i Ngabu, som støttegrupper for hivsmittede og sportsaktiviteter for barna. Tretten skoler har fått fotballer, håndballer og fløyter for å fremme lagsport, som kan hjelpe barn fra programmet sosialisere med andre barn i lokalsamfunnet. Dette ser også ut til å ha en positiv innvirkning på barnas resultater på skolen.