Gå til hovedinnhold

Siste nytt fra Ngabu

I løpet av 2017 har SOS-barnebyers arbeid både i barnebyen med sine tilhørende fasiliteter og gjennom sitt forebyggende arbeid i lokalsamfunnet bidratt til å bedre livssituasjonen til flere tusen barn i Ngabu.

12. juni 2018

Sosiale forhold i Ngabu og utfordringer

 • Ngabu er et av områdene i Malawi hvor det er størst utfordringer med utbredt fattigdom og analfabetisme
 • Det bor ca. 160 000 mennesker i Ngabu. 15% av barna har mistet begge foreldrene
 • Rundt 35% av de voksne i Ngabu kan ikke lese eller skrive
 • Dårlig kvalitet på skolene
 • Det er stor lærermangel og klasser med opptil 100 elever
 • Kun halvparten av de som begynner på skolen fullfører, og langt færre jenter enn gutter
 • Betydelig lavere utdanningsnivå for jenter
 • Altfor mange barn må jobbe i stedet for å gå på skole
 • Funksjonshemmede barn går ofte ikke på skolen
 • Majoriteten av innbyggerne driver jordbruk og småskala dyrehold
 • En katastrofal flom i 2015 kostet mange mennesker livet og ødela mange hus
 • I 2016 var det langvarig tørke i Ngabu og mange barn sultet. Ngabu var et av de verste områdene
 • I 2017 var situasjonen forbedret men det dukket opp et skadedyr som nærmest spiser opp hele avlinger spesielt mais som det er mye av i Malawi. Skadedyret som er en type larve har spredt seg til hele det sørlige Afrika
SOS-barnebyers forebyggende arbeid i Ngabu gir resultater, og flere familier klarer nå å forsørge seg på egenhånd. Foto: SOS-arkiv
SOS-barnebyers forebyggende arbeid i Ngabu gir resultater, og flere familier klarer nå å forsørge seg på egenhånd. Foto: SOS-arkiv

SOS-barnebyers forebyggende arbeid gir resultater

I 2017 fortsatte SOS-familieprogrammet å forbedre livssituasjonen til rundt 2000 barn som bor i 500 familier i Ngabu.

Flere familier oppnår målet om å klare seg på egenhånd

260 barn fra 65 familier klarte seg så bra i 2017 at de ikke trengte støtte fra SOS-barnebyer mer. Da de ble tatt inn i programmet var barna underernærte og foreldrene arbeidsløse, og de fleste av barna gikk ikke på skolen. Ved hjelp av støtten fra SOS-barnebyer over flere år har foreldrene nå en stabil inntekt, barna går på skolen, de er friske og får den maten de trenger. De 260 barna som klarte seg bra blir erstattet av nye barn som trenger støtte i 2018.

Stadig flere familier klarer å skaffe maten de trenger selv

Familiene i programmet sliter fortsatt økonomisk, men det går framover. I 2015 klarte bare 17% av familiene å gi barna 3 måltider om dagen. I 2017 klarte 52% av familiene det samme. De barna som er sultne får mat av SOS-barnebyer, men målet er at familiene skal klare å skaffe den maten de trenger selv.

EU er med på å støtte ett større yrkesopplæringsprosjekt

SOS Malawi søkte egne inntekter fra EU til et prosjekt som skal gi yrkesopplæring og jobb til ungdom flere steder i Malawi. Dette er et eget prosjekt, som EU synes er såpass bra at de vil støtte det med ca. NOK 4 millioner.

Leder arbeid med satsning på barns rettigheter

SOS Malawi leder et nettverk av organisasjoner for barns rettigheter i Malawi. De skrev en rapport til den Afrikanske Unionen (AU), blant annet om situasjonen til foreldreløse barn i Malawi. AU skrev da til myndighetene i Malawi at de måtte skaffe mer informasjon om hva de gjør for å bedre situasjonen til barn som ikke har foreldre. Det er ikke sikkert at det hjelper, men myndighetene i Malawi må i hvert fall svare på det.

 

SOS-barnebyers arbeid i Ngabu

SOS-barnebyen har vært i drift siden 2016, og er den nyeste av barnebyene i Malawi. Barnebyen består av 15 familiehus med kapasitet til 120 barn. Barnehagen drives av lokalsamfunnet selv, og har kapasitet til 90 barn.

SOS-skolen har kapasitet til 320 elever. SOS-familieprogrammet har vært i drift siden 2013 og har kapasitet til å hjelpe 2000 barn fra 500 familier i lokalområdet.

Satsning på at så mange som mulig skal få opplæring i inntektsskapende aktiviteter

72% av omsorgspersonene i programmet har fått opplæring i inntektsskapende aktiviteter, og de aller fleste av disse er med i spare- og lånegrupper. Det vil si at folk kan låne noe penger til å starte opp egen business, men at de betaler gradvis tilbake når de tjener på businessen. Det kan være alt fra grønnsaksdyrking og klesproduksjon til hønsefarm med salg av egg. De aller fleste klarer faktisk å betale tilbake etter en stund. Overskuddet går også til å dekke skolebøker og andre ting som barna deres trenger.

Stor helsekampanje bidro til at over 5000 barn og voksne fikk helsesjekk og vaksiner

SOS-barnebyer arrangerte en stor kampanje i Ngabu sammen med lokale helsemyndigheter for at barn og voksne kunne ta en helsesjekk. Dette ble registrert av myndighetene, og resultatet viste at over 5 500 barn og voksne tok en helsesjekk, inkludert folk som ikke er med i programmet. Hele 3690 personer fikk medisiner, vaksiner eller annen medisinsk oppfølging. SOS-barnebyer betalte for barna/deres foreldre i programmet som trengte medisiner, siden de sliter med å ha råd til det selv. En del av foreldrene er kronisk syke, og er avhengig av hjelp fra SOS-barnebyer for å skaffe medisiner jevnlig.

Satsning på inntektsskapende aktiviteter gir resultater. Foto Bjørn-Ow Holmberg
Satsning på inntektsskapende aktiviteter gir resultater. Foto Bjørn-Ow Holmberg

Har laget et varslingssystem for å melde fra om barn som har blitt utsatt for vold

SOS-Malawi jobbet sammen med folk i Ngabu og politiet i distriktet for å lage et varslingssystem når noen hørte om barn som var utsatt for vold. Det er vanskelig å vite om dette førte til mindre vold, men det førte i hvert fall til at flere saker ble anmeldt til politiet enn tidligere. Håpet er at flere voksne vil slutte å utsette barn for vold hvis de vet at de risikerer å bli anmeldt til politiet.

EU er med på å støtte ett større yrkesopplæringsprosjekt

SOS Malawi søkte egne inntekter fra EU til et prosjekt som skal gi yrkesopplæring og jobb til ungdom flere steder i Malawi. Dette er et eget prosjekt, som EU synes er såpass bra at de vil støtte det med ca. NOK 4 millioner.

Leder arbeid med satsning på barns rettigheter

SOS Malawi leder et nettverk av organisasjoner for barns rettigheter i Malawi. De skrev en rapport til den Afrikanske Unionen (AU), blant annet om situasjonen til foreldreløse barn i Malawi. AU skrev da til myndighetene i Malawi at de måtte skaffe mer informasjon om hva de gjør for å bedre situasjonen til barn som ikke har foreldre. Det er ikke sikkert at det hjelper, men myndighetene i Malawi må i hvert fall svare på det.

bilde
Enda flere barn har startet på skolen i 2017. Foto: Kitshoff Sune

Enda flere barn har startet på skolen

Over 90% av barna i programmet gikk på skolen i 2017 (I 2015 gikk 82% av barna på skolen). Like mange gutter som jenter gikk på skolen. Foreldrene, lærere og lokalsamfunnet fikk opplæring i alle barns rett til å gå på skolen.

 

Tilrettelgger og driver kampanjer for å få jenter på skolen

SOS-barnebyer samarbeider med mødregrupper, som er lært opp til å snakke med jenter om hvorfor de ikke går på skolen og oppfordre jentene til å fortsette på skolen. Tidlig ekteskap og graviditet er en vanlig grunn til at jenter dropper ut av skolen, og i tillegg sier jentene selv at manglende toaletter gjør at det vanskelig for dem å være på skolen en hel dag. SOS-barnebyer har bygget separate toaletter for jenter og gutter på en del skoler i Ngabu, og vil fortsette med det. Mødregruppene snakker med både gutter og jenter om hvor viktig det er å utsette ekteskap og graviditet til en blir voksen. SOS-barnebyer har tidligere vært blant flere organisasjoner som har drevet kampanjer for å heve alderen for ekteskap i Malawi. I 2016 ble minstealderen for ekteskap hevet fra 15 til 18 år i Malawi.

Fremmer lekemuligher på skolene

SOS-barnebyer samarbeider også med mannlige rollemodeller («Male Champions»), som jobber for at gutter skal gå på skolen. Mange gutter sier at de mangler lekemuligheter på skolen.

Tretten skoler har fått fotballer, håndballer og fløyter for å fremme lagsport, som kan hjelpe barn fra programmet å sosialisere med andre barn i lokalsamfunnet. Dette ser også ut til å ha en positiv innvirkning på barnas resultater på skolen. Både gutter og jenter trenger å ha noe å leke med på skolen, og barna selv sier det er viktig for at det skal være gøy å gå på skolen.

Får barn med nedsatt funksjonsevne på skolen og sørger for tilrettelegging

Støtten fra SOS-barnebyer har ført til at barn med nedsatt funksjonsevne som går på skolen har økt fra nesten ingen barn til 61 barn i løpet av to år (31 gutter og 30 jenter). På en offentlig barneskole i Ngabu har SOS-barnebyer jobbet med å gi funksjonshemmede barn tilpasset læring, i samarbeid med lærerne. I 2017 var det den første gangen i denne skolens historie at tre barn med nedsatt funksjonsevne gikk videre fra barneskolen og fikk plass på ungdomsskolen. SOS-barnebyer har kjøpt inn rullestoler til de som trenger det, og finansiert ramper på offentlige skoler som er utilgjengelige for rullestolbrukere. De hjalp også til med å dekke høreapparater og briller, samt tilpasset læremateriell. Dette vil de fortsette med, for det er veldig viktig at alle barn har mulighet til å gå på skolen.

Støttegrupper for HIV-smittede bidrar til stor økning av barn med smitte faktisk begynner på skole

Familieprogrammet står også bak en rekke andre initiativ i Ngabu, som støttegrupper for HIV-smittede. Fra 2016 til 2017 økte SOS-barnebyer antall støttegrupper for HIV-smittede fra 4 til 7 grupper. Som et resultat av dette meldte lokale myndigheter for utdanning at antallet HIV-smittede barn som gikk på skolen økte fra 64% til 94%. Grunnen var både at de fikk bedre helse gjennom medisiner, og at de fikk bedre selvtillit av å være i støttegrupper med andre barn i samme situasjon. Det er mye stigma forbundet med HIV/AIDS, selv om barna ikke kan noe for det (de aller fleste har fått overført HIV-smitten av foreldrene ved fødsel).