Gå til hovedinnhold

Barnebyen i Ngabu skal snart åpnes

Byggingen av SOS-barnebyen og skolen er avsluttet og forberedelsene til innflyttingen er godt i gang.

15. oktober 2015

Alle møbler og øvrig innredning er på plass. Også idrettsplassen ved skolen er blitt ferdigstilt. Det gjenstår en siste gjennomgang med entreprenøren for å finne eventuelle mangler eller feil i bygninger. Barnebyen har fremdeles problemer med strømtilkobling, og det jobbes nå med å få dette på plass.

SOS-mødrene er allerede ansatt. De har fått opplæring og jobber nå i Blantyre og Lilongwe for å få erfaring. Opptak av barn i SOS-familiehusene vil starte mot slutten av året.

Forhindrer at familier bryter sammen

SOS-barnebyers familieprogram tilbyr støtte og tiltak for familier som er i en vanskelig situasjon. Det er nå mer enn 1500 barn og deres omsorgspersoner som får støtte fra familieprogrammet. Familieprogrammet har flere opplæringstiltak; de hjelper blant annet til med å lage individuelle planer for inntektsbringende aktiviteter og sørger for startkapital gjennom spare- og lånegrupper, gir omsorgspersoner skrive- og leseopplæring og økt kompetanse innen barneomsorg og barns og kvinners rettigheter.

Et av tiltakene er å få flere barn i familieprogrammet til å gå på skole. Familieprogrammet har delt ut skolemateriell i form av bøker, pulter, stoler og andre hjelpemidler til en rekke skoler. Dette har resultert i bedre sanitærforhold og renhold siden elevene ikke trenger å sitte på gulvet lenger. Dette har også ført til at barna kommer oftere på skole og tar bedre vare på skoleuniformene sine.

SOS-familieprogrammet samarbeider med lokale, frivillige organisasjoner for å nå ut til flest mulig og bygge opp ressurser lokalt. Disse mottar støtte og veiledning fra SOS-familieprogrammet, og målet med dette samarbeidet er å styrke lokalsamfunnene slik at de i større grad kan ta ansvar for å hjelpe familiene i lokalsamfunnet.