Gå til hovedinnhold

Siste nytt fra Ngabu

I løpet av 2018 tok SOS-familiene i Ngabu i mot 15 nye barn. Det beste for barn er å vokse opp i sin egen familie, og plassering i barnebyen eller andre fosterfamilier skal være siste utvei.

01. juli 2019

Sosiale forhold i Malawi/Ngabu

 • Ifølge myndighetene i Malawi er det 140 000 barn som har mistet begge foreldrene i Malawi, og over en million barn har mistet en av foreldrene. Det betyr at det er mange barn som ikke har noen foreldre til å passe på at de har det bra.
 • Mange barn går ikke på skolen og får ikke den helsehjelpen de trenger.
 • En del av barna blir tatt vare på av besteforeldrene eller andre slektninger. Andre blir tatt vare på av eldre søsken som de bor sammen med. Noen har fosterforeldre (andre voksne som tar vare på barna i stedet for foreldrene). Men Malawi har ikke noe bra nasjonalt system for barn som trenger alternativ omsorg, og det er altfor få som vil være fosterforeldre.
 • Det er et stort problem i Malawi, hvor nesten halvparten (46%) av befolkningen er under 15 år og såpass mange har mistet foreldrene sine. 
 • Nbagu ligger sør i Malawi, og er blant de områdene i Malawi hvor det er størst utfordringer med utbredt fattigdom og analfabetisme.
 • Det bor ca. 160 000 mennesker i Ngabu.
 • 15% av barna har mistet begge foreldrene.
 • Majoriteten av innbyggerne driver jordbruk og småskala dyrehold.
 • Det er rundt 40% av de voksne i Ngabu som ikke kan lese eller skrive. 

SOS-familiene våren 2019 

I løpet av 2018 tok SOS-familiene i Ngabu i mot 15 nye barn. Det beste for barn er å vokse opp i sin egen familie, og plassering i barnebyen eller andre fosterfamilier skal være siste utvei. SOS-barnebyer i Malawi samarbeider med lokale sosialmyndigheter for å finne den beste løsningen for barn som ikke har foreldre som kan ta vare på dem. Barn som får et nytt hjem i en SOS-familie får en fast og trygg omsorgsperson, og vokser opp i en familie sammen med biologiske- og SOS-søsken. De får hjelp og oppfølging med lekser og skolearbeid, god og riktig ernæring, tilgang til alle nødvendige helsetjenester og et trygt og godt oppvekstmiljø.

Barnebyen får besøk både av geiter og kuer.
Barnebyen får besøk både av geiter og kuer.

Åpen barneby  

SOS-barnebyen i Ngabu er et åpent nabolag, med en stor lekeplass, fotballbane og volleyballnett. Fasilitetene er åne for alle, og mange andre barn fra nabolagene rundt kommer hit for å leke og spille ball. Dette bidrar til at barna i SOS-familiene raskere kan bli kjent med barn fra området og føle seg som en del av lokalsamfunnet. Det er etablert volleyball- og fotballag hvor alle barn kan være med, og de voksne damene som jobber i barnebyen har også dannet et felles lag med kvinner i nabolaget. Det eneste lille problemet med manglende gjerder rundt SOS-familiehusene er at husdyrene i nabolaget også vandrer inn mellom husene, siden det er så mye deilig friskt gress der.

Skolen  

SOS-barnebyers skole, Hermann Gmeiner Primary School, regnes av de lokale utdanningsmyndighetene som den beste skolen i Ngabu. De gode elevresultatene har ført til stor pågang av barn fra hele distriktet, og kapasiteten er allerede sprengt. Sist skoleår var det 357 elever på skolen, hvorav 90 var fra SOS-familiene og 94 fra familieprogrammet.  

I barnebyen er det også en barnehage hvor det for tiden går 41 barn. Barnehagen drives av en organisasjon fra lokalmiljøet. 

I Ngabu er det mange besteforeldre som tar vare på barna. Foto: Bjørn-Owe Holmberg
I Ngabu er det mange besteforeldre som tar vare på barna.

 

SOS-familieprogrammet – SOS-barnebyers forebyggende arbeid  

Det er 2000 barn og familier med i SOS-barnebyers familieprogram i Ngabu. Familieprogrammer støtter familier i lokalsamfunnet som sliter så mye økonomisk at det går utover barnas helse, utdanning og muligheten til å ha et bra liv. En del av foreldre er kronisk syke, mange er alenemødre uten jobb, og det er også flere besteforeldre som tar vare på barna. Det er en komité fra lokalsamfunnet og lokale myndigheter i Ngabu, som sammen med SOS-barnebyer finner fram til de barna som trenger støtten mest. SOS-barnebyer er godt kjent blant folk i Ngabu, og mange tar direkte kontakt for å varsle om barn som trenger hjelp.  

Resultater i 2018: 

 • 130 familier med til sammen 520 barn ble faset ut av familieprogrammet i 2018, fordi de nå klarer seg selv Da de ble tatt inn i programmet, var barna underernærte og foreldrene arbeidsløse, og de fleste av barna gikk ikke på skolen. Ved hjelp av støtten fra SOS-barnebyer over flere år har foreldrene en stabil inntekt, barna går på skolen, de er friske og får den maten de trenger. Dette betyr også at nye barn og familier i krise blir tatt inn i programmet. 
 • Det er en utfordring å få gamle besteforeldre eller kronisk syke foreldre ut i arbeid som kan skaffe nok og stabil inntekt, rett og slett fordi de ikke har helse til det. For de familiene hvor sykdom og alderdom setter sine begrensninger, er målet at familiene skal holde sammen, at de voksne skal være i stand til å gi omsorg og at barna har det de trenger for å utvikle seg normalt. Det er ikke realistisk at de skal bli selvstendige, og de vil trenge støtte fra SOS-barnebyer til barna blir store nok til å klare seg selv.  
 • Mange av familiene i programmet sliter fortsatt økonomisk, men det er en forbedring. I 2015 var det bare 17 prosent av familiene som klarte å sørge for tre måltider om dagen, i 2018 var det samme tallet 62 prosent. SOS-barnebyer støtter familiene med nødvendige tilskudd til mat, men målet er at familiene skal klare å skaffe den maten de trenger selv. 
 • 76 prosent av omsorgspersonene i programmet har fått opplæring i inntektsskapende aktiviteter, og de aller fleste av disse er med i spare- og lånegrupper. Det vil si at folk kan låne noe penger til å starte opp egen business, som de gradvis betaler tilbake når de får økonomisk overskudd. Det kan være alt fra grønnsaksdyrking og klesproduksjon til hønsefarm med salg av egg. De aller fleste betaler tilbake etter en stund. 
 • 91 prosent av barna i familieprogrammet går på skolen, noe som er veldig bra utfra situasjonen i Malawi. Ifølge UNICEF fullfører bare 58,5 prosent av barna i Malawi 4. trinn: https://www.unicef.org/malawi/situation-children-and-women-malawi 
 • SOS-barnebyer i Malawi jobbet videre med varslingssystemet som for å avsløre og forhindre at barn blir utsatt for vold. Det har allerede ført til at flere saker blir anmeldt, og håpet er også at faren for anmeldelse skal virke avskrekkende og dermed også preventivt, samtidig som man jobber med holdningsskapende arbeid. 
 • SOS-barnebyer i Malawi har skaffet egne inntekter fra EU til et prosjekt som skal gi yrkesopplæring og jobb til ungdom flere steder i Malawi. EU støtter dette prosjektet med ca. fire millioner kroner.  
 • Støtten fra SOS-barnebyer har ført til at antall barn med nedsatt funksjonsevne som går på skolen har økt fra nesten ingen til 61 barn i løpet av tre år (31 gutter og 30 jenter). Støtten består blant annet av tilrettelegging av tilpasset læring i samarbeid med lærerne og anskaffelse av utstyr som rullestoler og ramper på offentlige skoler, høreapparater og briller. 

 

SOS-barnebyer Ngabu - fakta om programmet

 • SOS-barnebyen i Ngabu har vært i drift siden 2016. Det er den nyeste av barnebyene i Malawi.
 • Barnebyen består av 15 familiehus med kapasitet til 120 barn.
 • Barnehagen drives av lokalsamfunnet selv, og har kapasitet til ca 90 barn.
 • SOS-skolen har kapasitet til 320 elever. Det går 279 elever der nå.
 • SOS-familieprogrammet har vært i drift siden 2013 og har kapasitet til å støtte 2000 barn fra 500 familier i lokalsamfunnet.