Gå til hovedinnhold

Siste nytt fra Mwanza

Den nye SOS-barnebyen i Mwanza, Tanzania, markerte sin offisielle åpning i fjor høst. Det ble en stor og fargerik feiring med barn, mødre og ansatte i barnebyen, representanter fra regjeringen, familier fra lokalsamfunnet og flere av barnebyens støttespillere, inkludert flere gjester fra Norge. Norske bedrifter, skoler, frivillige og privatpersoner har i stor grad bidratt til å finansiere barnebyen.

20. mai 2017

Sterke bånd mellom mor og barn

Det bor i dag 30 barn i SOS-familiene i Mwanza, 14 gutter og 16 jenter. Barnebyen har planer om å iverksette både langsiktige og kortsiktige omsorgsalternativer, med mål om å nå ut til enda flere sårbare barn i området. Alle barna i barnebyen har fått grundige helsesjekker, i tillegg til psykososial støtte for å hjelpe dem å tilpasse seg sin nye familie og sitt nye miljø. Takk til SOS-mødrenes iver etter å gi god omsorg, har det raskt blitt knyttet sterke familiebånd mellom mor og barn. Støtten fra assistentene og andre ansatte i barnebyen, samt opplæring i alt fra god barneoppdragelse og barns rettigheter til håndteringen av husholdningsbudsjetter, har økt mødrenes trygghet i rollen som omsorgspersoner.

Barnebyen driver også en ny Montessoribarnehage, som skal gi barn i barnebyen og lokalsamfunnet muligheten til både lek og lære.

Den nye SOS-barnebyen i Mwanza er takknemlig for alle støtten fra norske bidragsytere. Foto: Elisabeth Rytterager
Den nye SOS-barnebyen i Mwanza er takknemlig for alle støtten fra norske bidragsytere.
Åpningen av barnebyen i fjor høst ble en stor og fargerik feiring med musikk og dans. Foto: Elisabeth Rytterager
Åpningen av barnebyen i fjor høst ble en stor og fargerik feiring med musikk og dans.
30 barn har til nå fått et nytt hjem i en trygg familie i barnebyen i Mwanza, Tanzania. Foto: Elisabeth Rytterager
30 barn har til nå fått et nytt hjem i en trygg familie i barnebyen i Mwanza, Tanzania.
Flere norske støttespillere var tilstede ved åpningen av barnebyen i Mwanza, inkludert engasjerte frivillige. Foto: Håkon Bakken
Flere norske støttespillere var tilstede ved åpningen av barnebyen i Mwanza, inkludert engasjerte frivillige.
Byggingen av den nye barnebyen i Mwanza har i stor grad blitt finansiert av norske støttespillere. Foto: Håkon Bakken
Byggingen av den nye barnebyen i Mwanza har i stor grad blitt finansiert av norske støttespillere.
Kjøkkenet i et av familiehjemmene i den nye barnebyen i Mwanza, Tanzania. Foto: Elisabeth Rytterager
Kjøkkenet i et av familiehjemmene i den nye barnebyen.
Et av soverommene til barna i den nye barnebyen. Foto: Håkon Bakken
Et av soverommene til barna i den nye barnebyen.
Slik ser det ut i den nye Montessoribarnehagen tilknyttet barnebyen i Mwanza. Foto: Håkon Bakken
Slik ser det ut i den nye Montessoribarnehagen tilknyttet barnebyen i Mwanza.

Noen utfordringer

Til tross for en god start i barnebyen, har effektene av inflasjon og tørke i Tanzania medført en del utfordringer. Det er forventet at dette vil fortsette å påvirke leveforholdene til mange familier i Mwanza en stund fremover. Det er i tillegg mangel på ressurser til å finansiere skolen, som er avhengig av inntektene fra skolepenger for å være bærekraftig.

Fokus på deltakelse og samarbeid

SOS-barnebyer i Mwanza understreker viktigheten av å aktivt involvere barn og ungdommer i avgjørelser som angår dem, spesielt med hensyn til barnevern. Elevråd og andre grupper på både barne- og ungdomsskolenivå bidrar til å øke ung deltakelse og gi barn en stemme. 20 ungdommer har fått hjelp til å ta høyere utdanning på universitet eller starte yrkesopplæring. En av studentene, Gozbert, fullførte sin bachelorgrad i helse og ernæring med klassens beste karakterer. Gjennom et samarbeid mellom barnebyen og en stiftelse som driver en lokal skole har 16 ungdommer studert skjønnhet og velvære og begynt i betalte praksisplasser i forskjellige salonger.

Barnebyen har etablert et betydningsfullt samarbeid med kommunestyret i Mwanza, med mål om å iverksette en felles handlingsplan med fokus på utdanning, omsorg og helse. Partnerskapet har allerede resultert i dialoger med lærere for å styrke kvaliteten på utdanningssystemet og introduksjonen av andre former for alternativ omsorg i lokalområdet gjennom fosterordninger.

Styrker lokale familier

Familieprogrammet tilknyttet barnebyen viser stadig fremgang i arbeidet for å støtte familier i lokalsamfunnet. Mange av familiene forsørges av alenemødre. I tillegg er det flere barn som tas vare på av sine besteforeldre, andre familiemedlemmer eller eldre søsken.

Over 200 omsorgspersoner ha fått kurs i blant annet barneoppdragelse og økonomistyring. Flere har blitt med i spare- og lånegrupper, som igjen har gitt dem muligheten til å ta ut mikrolån for å sette i gang med inntektsbringende aktiviteter. Over 800 barn i programmet går på skole, og får skolemateriell, tre måltider om dagen og tilgang på helsetjenester. Noen av familiene har i tillegg fått støtte til å forbedre hjemmene sine. 

20 familier fullførte familieprogrammet, og regnes nå å ha kapasiteten til å selv forsørge seg selv og ta godt vare på sine barn. Dette er en stor prestasjon, som følgelig ble feiret i en seremoni der familiene mottok et sertifikat som symbol på deres dedikerte innsats og engasjement.