Gå til hovedinnhold

Siste nytt fra Murmansk

Det bor 57 barn i tolv familier i SOS-barnebyen i Kandalaksha i Murmansk. 27 barn bor i SOS-familier, mens 30 barn bor i fosterfamilier. Fire nye fosterfamilier flyttet inn i barnebyen i fjor.

12. juni 2017

I tillegg støtter barnebyen to fosterfamilier som ble startet av tidligere SOS-mødre og som bor utenfor barnebyen.

SOS-barnebyers har driftet et utdanningsprosjekt med skoler i Kandalaksha i flere år. Prosjektet ble i fjor utvidet til det rurale området Alakurtti, og planlegges i år å utvides til å dekke Murmansk by. Ansatte fra barnebyen har holdt en serie med seminarer for lærere ved skolene i disse områdene, med fokus på profesjonell oppfølging av barn som har blitt separert fra sin familie og traumene det kan medføre.

Barnebyen arrangerer flere aktiviteter og kurs, som idrettsarrangementer og karriereveiledning. Gjennom et samarbeid mellom barnebyen og et eldrehjem i Kandalaksha organiseres fellesaktiviteter for barna og de eldre.

Ungdommer i ungdomshuset til SOS-barnebyer i Murmansk.
Ungdommer i ungdomshuset til SOS-barnebyer i Murmansk.

Ungdommen forberedes på voksenlivet

Syv ungdommer bor nå i ungdomshuset, etter at flere flyttet ut til egne leiligheter de har fått tilgang på gjennom særegne leieavtaler. Dette er et viktig steg i prosessen for å bli selvstendige voksne. Ungdommene fortsetter å motta støtte og veiledning fra barnebyen og ungdomshuset etter de har flyttet ut. De får blant rådgiving i saker som husleie, kjøp av møbler og hvitevarer og skatteregistrering. De opprettholder nær kontakt med sine SOS-mødre, og kommer ofte på besøk til barnebyen.

Ungdommene har fått bedre resultater på skolen det siste året, som er en positiv utvikling. Forrige sommer deltok ungdommene på en sommerleir i Anapa. Fire av ungdommene tok muligheten til å skaffe seg sommerjobber som kantineassistenter, mens en av guttene fikk seg jobb som livvakt. Ungdommene gir innspill på hva de mener kan forberede dem på voksenlivet, og har blant annet ønsket å lære mer om matlaging. Ansatte i ungdomshuset organiserte derfor flere kurs, og ungdommene har lært seg å lage russisk pelmeni, supper og kaker.

Styrker familier og lokalsamfunn

SOS-barnebyer støtter utsatte familier og lokalsamfunn slik at de blir selvhjulpne og uavhengige, så barna får god omsorg og kan vokse opp til å selv bli aktive bidragsytere i samfunnet. Et lokalsamfunn med stabile og ressurssterke familier, kan bidra til vekst og utvikling for menneskene som bor der. 275 barn i 148 familier mottok sosial og psykologisk støtte fra SOS-barnebyers familieprogram i Murmansk, Kandalaksha, Polyarnye Zori, Kola, Revda og Snezhnogorsk i fjor. 96 spesielt utsatte familier mottok pengestøtte for å dekke grunnleggende behov.

SOS-barnebyer står også bak et krisesenter i Murmansk, som spesialiserer seg i akutt innkvartering av kvinner med barn. I fjor kom blant annet fire mødre med nyfødte barn til senteret, som da ble barnas første hjem.

Avdelingen for sosial innovasjon har det siste året implementert flere prosjekter, da med særlig fokus på støtte til foreldre med barn med funksjonshemninger. Et av programmene er midlertidige støttehjem for å avlaste familiene. Programmet har vært svært vellykket, og vant en regional kåring av beste produkter og tjenester i Murmansk-regionen.