Gå til hovedinnhold

Siste nytt fra Mbabane, vår 2017

SOS-barnebyen i Mbabane ligger i Sidwashini i Hhohho-regionen nordvest i landet. Sidwashini er tett befolket, og mange kommer fra mer rurale områder i søk etter arbeid i industriområdene. Men arbeidsledigheten er høy, og fattigdom utbredt. Mange barn har enten mistet eller står i faresonen for å miste omsorgspersonene sine.

07. juni 2017

Barnebyen i Mbabane var den første i Swaziland, og har nylig feiret 25 år i drift. Barnebyen gir nå omsorg til 265 barn, etter at 16 nye barn flyttet inn i fjor. I tillegg har fem unge voksne som bodde i ungdomshuset flyttet ut og blitt selvstendige. Seks ungdommer ble i fjor gjenforent med sine biologiske familier, med støtte fra barnebyen. De er ferdige på skolen, og kommer til å være med sine familier idet de nå tar høyere utdanning.

Barnebyen oppfordrer barn og unge til å ha en aktiv stemme i avgjørelser som angår dem, og har etablert et ungdomsparlament. Medlemmene ble valgt av barna og ungdommene selv, og kandidatene måtte organisere kampanjer for å få stemmer. Ungdommene har også deltatt i strategiplaner for året, og har kommet med verdifulle innspill. Barnebyen vil fortsette å involvere ungdommene i beslutninger fremover.

I SOS-barnehagen i Mbabane går det barn mellom tre og seks år fra barnebyen og familieprogrammet, i tillegg til barn fra lokalområdet. Utgiftene til sistnevnte dekkes enten av foreldrene eller staten. Barnehagen organiserer foreldremøter for å involvere foreldre og andre omsorgspersoner i barnas utvikling.

Ung gutt i SOS-barnebyers barnehage i Mbabane, Swaziland.
Barn leker i SOS-barnebyers barnehage i Mbabane, Swaziland.

Tørke skapte utfordringer

Tørke i Swaziland har påvirket mange av familiene i SOS-barnebyers programmer. Vannmangel var en stor utfordring, så familiene måtte være ekstra sparsommelige når det gjelder vannbruk. Brønnen gikk heldigvis aldri tom for vann. Det ble også organisert kurs i styring av husholdningsbudsjetter slik at familiene kunne bedre håndtere økte priser på matvarer. I vinter kom endelig etterlengtet regn.

Fremmer god helse

Over 1400 barn og voksne besøkte SOS-barnebyers medisinske senter i Mbabane i fjor. Senteret tilbyr behandling av diverse helsetjenester, som vaksinasjoner, svangerskapskontroller, tuberkuloseundersøkelser, hiv-testing og hjemmebesøk. Ved behov, henvises pasienter til sykehus i landet.

Helsedepartementet i Swaziland har gitt barna og ungdommene i SOS-barnebyers programmer opplæring i seksuell og reproduktiv helse. Målet er å gjøre dem bevisste på hvordan de kan ta bedre ansvar for egen helse, samt beskytte seg selv mot misbruk.

Hjelp til selvhjelp

SOS-barnebyer støtter utsatte familier og lokalsamfunn slik at de blir selvhjulpne og uavhengige. Et lokalsamfunn med stabile og ressurssterke familier, kan bidra til vekst og utvikling for menneskene som bor der. 960 barn og deres familier i lokalområdene Sidwashini, Msunduza, Mpolonjeni, Mahwalala og Malagwane får støtte av familieprogrammet i Mbabane. Omsorgspersonene i disse familiene er hovedsakelig alenemødre eller bestemødre.

Alle familiene i programmet får pengestøtte for å dekke grunnleggende behov. Fire sentre for barneomsorg deler månedlig ut matvarer som bønner, suppe, ris og olje.

Omsorgspersoner i programmet har dannet lokale organisasjoner og har jobbet hardt for å komme i gang med inntektsbringende aktiviteter, som produksjon og salg av såpe og sying av skoleuniformer til lokale skoler. De har i tillegg dannet spare- og lånegrupper, som er viktige lokalt nettverk som kan støtte og hjelpe hverandre. Disse aktivitetene har gjort deltakerne i stand til å skaffe mat, skolesaker og klær til barna sine.

Flere av barna i familieprogrammet har deltatt på et seminar fokusert på psykososial støtte, med mål om å gjøre dem bedre rustet til å takle utfordringer i hverdagen. Noen av de eldre barna har i tillegg blitt kurset i økonomistyring så de kan være med og bidra til å bedre leveforholdene til familiene sine.