Gå til hovedinnhold

Siste nytt fra Maizelands

SOS-barnebyer driver Maizelands barneskole i Zimbabwe, i tillegg til andre programmer som barnebyen, en ungdomsskole og et medisinsk senter. Maizelandsskolen ligger mellom Bindura og Shamva i provinsen Mashonaland Central. Det er et fattig område, der de fleste familier er avhengige av småskalajordbruk og ulovlig gruvedrift for å forsørge seg selv.

20. mai 2017

Ny læreplan og barnehage

Mange barn i Bindura og Shamva har tidligere droppet ut av skolen eller aldri kommet i gang med skolegang, hovedsakelig som følge av at foreldrene eller andre omsorgspersoner ikke har råd til å betale skolepenger og kjøpe skolemateriell. SOS-barnebyer har bidratt med skolepenger, uniformer og måltider for å sikre at barna går på skolen. Lærerne har rapportert om merkbart bedre oppmøte i det siste, i tillegg til at flere barn kommer seg til videre til neste trinn.

Maizelandsskolen gir barn relevant utdanning av høy kvalitet, og har i det siste hatt særlig fokus på matte og engelsk siden det er flere av de eldre elevene som har slitt med disse fagene. Elevene har månedlige prøver slik at lærerne kan følge med på hvordan det går og identifisere måter å forbedre resultatene. Skolen har i år iverksatt regjeringens nye læreplan, som gir barna muligheten til å ikke bare fordype seg i akademiske fag, men også diverse yrkesfag, sport, musikk og andre aktiviteter. Skolene i Bindura-området har blant annet elever som utmerker seg i fotball, cricket, volleyball, håndball, friidrett og gymnastikk, og flere har deltatt i både provinsielle og nasjonale konkurranser. I tillegg har skolene elevråd og barnevernkomitéer ledet av både barn og voksne, med mål om å øke barn og ungdoms deltakelse i diskusjoner og avgjørelser som angår dem.

En ny barnehage tilknyttet Maizelandsskolen ble offisielt åpnet i fjor. Barnehagen er finansiert av norske Espira-barnehager. Over 100 barn går i barnehagen, der de får lære og leke, samt spise to varme måltider dagen. 

Flere utfordringer

Strømbrudd har skapt forstyrrelser, og vannmangel ved tørketid forverrer sanitetsforholdene som dermed øker risikoen for sykdom blant elevene. Skolen vurderer derfor å investere i et solenergiprosjekt, som vil inkludere en solcelledrevet vannpumpe.

Maizelandsskolen har egentlig overskrevet sin kapasitet, samtidig som etterspørselen etter skoleplasser øker. Dette vil etter hvert tvinge skolen til å øke antall elever per klasse, som de er bekymret vil påvirke kvaliteten av utdanningen. Det er altså behov for flere klasserom og lærere.

Dessverre er det ikke alle familier som betaler barnas skolepenger, noe som påvirker planlagte aktiviteter ved skolen. Til tross for forsøk på å engasjere foreldre til å iverksette betalingsplaner, gjør den ustabile økonomiske situasjonen i Zimbabwe det vanskelig å sikre disse viktige inntektene. Tørke og skuffende avlinger gjør at mange familier må fokusere på å forsørge seg selv. I tillegg har flere barn kommet sultne på skolen, som påvirker deres konsentrasjon. Det er derfor også behov for å tilby måltider til barna mens de er på skolen.

Ønsker å bli bærekraftig

Med mål om å bli mer økonomisk bærekraftig, har skolen begynt med diverse inntektsbringende prosjekter. Elevene involveres i disse aktivitetene, som blant annet inkluderer birøkting, mathandel, husdyravl og fiskeoppdrett. Dette gir elevene muligheten til å lære viktige livsferdigheter, og er samtidig noe som hele lokalsamfunnet kan dra nytte av.