Gå til hovedinnhold

Siste nytt fra Juliaca, vår 2017

Andel fattige i Peru har gått ned de siste ti årene, men det er fremdeles store økonomiske og sosiale forskjeller i landet, og i rurale områder er fattigdomsraten over 45%.

08. juni 2017

Ved siden av fattigdom, er familievold blant årsakene til at barn står i fare for miste omsorg fra egen familie og at familier blir tatt inn i SOS-barnebyers forebyggende arbeid i Peru. Familieprogrammene i landet støtter over 7000 barn fra 4084 familier.

Stadig flere barn går på skole, likevel er 34% av barn mellom 5 og 17 år barnearbeidere. Landet har en stor ungdomspopulasjon, 27% av befolkningen er i alderen 15 – 29 år. SOS-barnebyer i Peru jobber for å styrke ungdom så de blir i stand til å stå på egne ben og forsørge seg selv.

SOS-barnebyen i Juliaca

Det bor 65 barn (32 jenter og 33 gutter) i barnebyen i Juliaca, som har vært i drift siden 2009. Barna får psykososial oppfølging, og barn og voksne deltar i ulike workshops med temaer som stressmestring, konflikthåndtering og relasjonsbygging.

SOS-barnebyer jobber også tett med barnas biologiske familie, i de tilfeller dette er mulig og til barnets beste. Den biologiske familien får månedlig opplæring om positiv barneomsorg, og hvordan støtte barna i deres emosjonelle utvikling og med skolearbeid. Oppfølgingen av biologisk familie gjøres for å opprettholde båndet mellom familie og barn, og med et mål om mulig gjenforening.

En stor andel av barna i barnebyen er tenåringer, og det nedlegges mye godt arbeid for å gjøre ungdommene klare til å etter hvert stå på egne ben. Gjennom ungdomsmøter, får de unge komme med sine meninger og synspunkter og oppleve at deres innspill blir tatt med inn i SOS-barnebyers videre arbeid. Ungdommene veiledes i å sette seg kortsiktige og langsiktige mål for å bli selvstendige, lærer budsjetthåndtering og ulike ferdigheter man trenger som selvstendig voksen. I 2016 fikk 85% av ungdommene over 14 år arbeidserfaring i bedrifter som har et samarbeid med SOS-barnebyer. 12 barn og ungdom har gjennomført grunnkurs i engelsk, og 8 barn spiller fiolin og trompet i symfoniorkester.

Symfoni i barnebyen i Juliaca, Peru.
Symfoni i barnebyen i Juliaca, Peru.
Symfoni i barnebyen i Juliaca, Peru.
Symfoni i barnebyen i Juliaca, Peru.
Flere av barna i barnebyen spiller fiolin og trompet i symfoniorkester.

Forebyggende arbeid

Familieprogrammet består av 13 sosialsentre i og rundt Juliaca og i fjor støttet de 697 barn i 404 familier. Foreldre som deltar i familieprogrammet får gjennom ulike workshops opplæring i blant annet hvordan forhindre familievold, likestilling og kvinners rettigheter, hvordan gi kjærlig oppdragelse, påvirkningsarbeid og entreprenørskap.

456 barn benytter barnehagetilbudet på sosialsentrene. Her får de god psykososial oppfølging. I det daglige er det fokus på å servere sunn mat, og kokkene ved de 13 sentrene har gjennomgått opplæring i ernæring og hygiene.

Hver familie har sin individuelle familieutviklingsplan, hvor deltakerne aktivt er med og setter korttids- og langtidsplaner for familien. Familien setter mål som går på forbedring av levekår, jobbmuligheter og utvikling av egen foreldrerolle og samhandling med partner. Utviklingsplanen følges opp med SOS-barnebyer 2 ganger i året, og i 2016 var det 340 familier som nådde målene sine. De andre 64 familiene hadde fin progresjon mot sine mål.