Gå til hovedinnhold

Siste nytt fra Juliaca

SOS-barnebyer Peru samarbeider med statlige og private aktører for å sikre barns rett til omsorg og beskyttelse. De jobber, der dette er til det beste for barnet, tett med barnas biologiske familier, for å styrke deres omsorgsevne.

27. oktober 2022

Juliaca ligger i det sørøstlige Peru, 3825 moh, nordvest for Titicacasjøen. Byen er hovedstaden i provinsen San Román, en av de 13 provinsene i departementet Puno. Flertallet av innbyggerne driver med handel og uformell gruvedrift.

Sosiale forhold

  • Peru har opplevd en betydelig økonomisk vekst det siste tiåret men nå er denne veksten revet vekk som følge av koronapandemien. Det betyr at de sosiale utfordringene i landet øker og mange flere barn og familier trenger støtte til å klare seg.
  • Peru har en stor ungdomspopulasjon, 26 prosent av befolkningen er under 18 år. En av fem unge mennesker i alderen 15 - 29 år regnes som fattige.
  • Rundt 190 000 barn har mistet en eller begge foreldrene, og over 974 000 barn under 15 år får omsorg fra andre enn sine biologiske foreldre.
  • Ved siden av fattigdom, er familievold blant årsakene til at barn i Peru står i fare for å miste omsorg fra egen familie og at familier blir tatt inn i SOS-barnebyer Perus forebyggende arbeid.
bilde
Foto: Alejandra Kaiser

Omsorg i SOS-familier

Flertallet av barna og ungdommene i SOS-familiene kommer fra rurale områder, mens 28 prosent kommer fra en av de to byene Juliaca og Puno. Hele 39 prosent er i barnebyen fordi de har mistet moren sin. Andre årsaker er barn som har foreldre som sitter i fengsel eller at foresatte har problemer med vold og/eller alkoholisme. Barnebyen jobber for å opprettholde kontakt med biologisk familie for mulig re-integrering på sikt, der dette er til barnets beste. 

SOS-barnebyer jobber kontinuerlig med opplæring for å styrke og videreutdanne SOS-foreldre og assistenter. I 2021  ble fire barn og unge gjenforent med sin biologiske familie, fire fylte 18 og blir fulgt opp av ungdomsprogrammet. SOS-barnebyer jobber tett med familiene før og etter barna er gjenforent med familien.

Det nedlegges mye godt arbeid for å gjøre ungdommene i barnebyen og ungdomsprogrammet klare til å etter hvert stå på egne ben. Gjennom ungdomsmøter, får de unge komme med sine egne meninger og synspunkter og oppleve at deres innspill blir tatt med inn i SOS-barnebyers videre arbeid. Ungdommene veiledes i å sette seg kortsiktige og langsiktige mål for å bli selvstendige, lærer budsjetthåndtering og ulike ferdigheter man trenger som selvstendig voksen. De får også mye opplæring og rådgivning når det kommer til seksuell og reproduktiv helse, samt alkoholmisbruk, da tenåringsgraviditeter og alkoholisme regnes som de største sosiale problemene i Juliaca. 

bilde
Foto: Alejandra Kaiser

Selvstendige ungdom

Et av de overordnede målene for SOS-barnebyer Juliaca er å styrke unge mennesker, deres tilgang på utdanning og arbeidserfaring og støtte de til å bli selvstendige. I 2021 var det 16 ungdommer med i ungdomsprogrammet. Halvparten av dem studerer eller jobber i andre byer, men mottar planlagte besøk og oppfølging fra SOS Juliaca.

bilde
Ana og Tomas leker med kattungene i Juliaca.

Arbeid med omsorg i biologisk familie

Familieprogrammet jobber for å hindre at barn mister omsorgen fra sin familie. Det jobbes forebyggende med familier som er i fare for å gå i oppløsning og oppfølgende med barn og unge som er blitt reintegrert med biologiske familie. I begge tilfeller jobbes det etter familiens individuelle behov med foreldreveiledning, psykologisk, sosial og juridisk støtte og å styrke familiens økonomi. I tillegg består familieprogrammet av flere barnepassprogram i og rundt Juliaca. Omsorgspersoner får gjennom workshops opplæring i blant annet hvordan forhindre familievold, i likestilling og kvinners rettigheter, hvordan gi kjærlig oppdragelse, påvirkningsarbeid og entreprenørskap, og barna får tilrettelagt tilbud i barnehage som inkluderer ernæringsrik mat. Feilernæring er en utfordring og SOS-barnebyer jobber i samarbeid med helsestasjoner og kommunene for å redusere tilfeller av anemi og promotere viktigheten av et sunt og balansert kosthold.

 

SOS-barnebyer i Juliaca

  • I løpet av 2019 mottok 56 barn alternativ omsorg i 9 SOS-familier, flere av disse gikk ut av programmet grunnet alder og/eller reintegrering. På slutten av 2019, var det 46 barn i barnebyen.
  • 18 ungdommer som ikke lenger bor i barnebyen men studerer eller jobber, får gjennom ungdomsprogrammet støtte til å bli selvstendige.

Til sammen støtter vi nå over 4 100 barn og deres omsorgspersoner:

  • Det er  48 barn i alternativ omsorg i 9 SOS-familier
  • 16 ungdommer som ikke lenger bor i SOS-familier men studerer eller jobber, får gjennom ungdomsprogrammet støtte til å bli selvstendige.
  • De øvrige familiene vi støtter får hjelp gjennom våre forebyggende tiltak. Det er for eksempel kursing av omsorgspersoner i foreldrekompetansen slik at de blir gode og trygge foreldre for barna sine, opplæring i barns rettigheter, tilbud om barnepass via ulike dagssentre/barnehager og suppekjøkken som sørger for varmt måltid for de verst stilte i området.