Gå til hovedinnhold

Siste nytt fra Juliaca

SOS-barnebyer Peru samarbeider med statlige og private aktører for å sikre barns rett til omsorg og beskyttelse. De jobber, der dette er til det beste for barnet, tett med barnas biologiske familier, for å styrke deres omsorgsevne.

Juliaca ligger i det sørøstlige Peru, 3825 moh., nordvest for Titicacasjøen. Byen er hovedstaden i provinsen San Román, en av de 13 provinsene i departementet Puno. Flertallet av innbyggerne driver med handel og uformell gruvedrift.

Sosiale forhold

 • Andel fattige i Peru har gått ned de siste ti årene, men det er fremdeles store økonomiske og sosiale forskjeller i landet.
 • En av fem unge mennesker i alderen 15 - 29 år regnes som fattige.
 • Provinsen San Román hadde i 2018 en fattigdomsrate på 18,9 prosent og en ekstrem fattigdomsrate på 4,9 prosent. 
 • Kun 46,4 prosent av husholdningene i provinsen San Román er koblet til det offentlige avløpsnettet.
 • Peru har en stor ungdomspopulasjon, 26 prosent av befolkningen er under 18 år.
 • Rundt 190 000 barn har mistet en eller begge foreldrene, og over 974.000 barn under 15 år får omsorg fra andre enn sine biologiske foreldre.
 • Ved siden av fattigdom, er familievold blant årsakene til at barn i Peru står i fare for å miste omsorg fra egen familie og at familier blir tatt inn i SOS-barnebyer Perus forebyggende arbeid.
 • I 2019 holdt SOS Peru workshops om hvordan identifisere og forebygge seksualisert vold for barn, ungdom, omsorgspersoner og samarbeidspartnere.
bilde
Foto: Alejandra Kaiser

Omsorg i SOS-familier

Flertallet av barna og ungdommene i barnebyen kommer fra rurale områder, mens 28 prosent kommer fra en av de to byene Juliaca og Puno. Hele 39 prosent er i barnebyen fordi de har mistet moren sin. Andre årsaker er barn som har foreldre som sitter i fengsel eller at foresatte har problemer med vold og/eller alkoholisme. Barnebyen jobber for å opprettholde kontakt med biologisk familie for mulig re-integrering på sikt, der dette er til barnets beste. 

SOS-barnebyer jobber kontinuerlig med opplæring for å styrke og videreutdanne SOS-foreldre og assistenter. I 2019 fikk to omsorgspersoner opplæring i positiv grensesetting, empati, hvordan bygge motstandskraft, sunn ernæring og god kommunikasjon.

I 2019 ble fire barn og unge gjenforent med sin biologiske familie, tre fylte 18 og blir fulgt opp av ungdomsprogrammet, en ble adoptert og to har flyttet til andre bosteder. SOS-barnebyer jobber tett med familiene før og etter barna er gjenforent med familien.

SOS-barnebyer Juliaca fortsetter samarbeidet med Perus Symfoniorkester. 16 barn og unge har i 2019 blitt oppmuntret til å prøve seg innen musikkfeltet, og på denne måten fått en mestringsfølelse som bygger selvtillit og selvfølelse, i tillegg til at det fremmer kreativiteten. Dette tilbudet er også for barn og unge fra lokalsamfunnet, og er derfor også et inkluderende tiltak. I 2019 ble dette samarbeidet utvidet til fem andre barnebyer i landet.

Det nedlegges mye godt arbeid for å gjøre ungdommene i barnebyen og ungdomsprogrammet klare til å etter hvert stå på egne ben. Gjennom ungdomsmøter, får de unge komme med sine egne meninger og synspunkter og oppleve at deres innspill blir tatt med inn i SOS-barnebyers videre arbeid. Ungdommene veiledes i å sette seg kortsiktige og langsiktige mål for å bli selvstendige, lærer budsjetthåndtering og ulike ferdigheter man trenger som selvstendig voksen. De får også mye opplæring og rådgivning når det kommer til seksuell og reproduktiv helse, samt alkoholmisbruk, da tenåringsgraviditeter og alkoholisme regnes som de største sosiale problemene i Juliaca. 

bilde
Foto: Alejandra Kaiser

Selvstendige ungdom

Et av de overordnede målene for SOS-barnebyer Juliaca er å styrke unge mennesker, deres tilgang på utdanning og arbeidserfaring og støtte de til å bli selvstendige. I 2019 var det 18 ungdommer med i ungdomsprogrammet. 39 prosent studerer eller jobber i andre byer, men mottar planlagte besøk og oppfølging fra SOS Juliaca. Flere av ungdommene i programmet har manglet motivasjon til å bli selvstendige, men med god oppfølging oppnås gode resultater. I arbeidet med de unge benyttes et selvevalueringsverktøry som fremmer de unges medvirkning i beslutninger i programmet. 

I 2019 mottok en av tenåringene et stipend for fullføre videregående studier ved United World College i Costa Rica. En utdannelse ved skolen vil gi han internasjonal baccalaureat og muligheter for å senere kunne søke på ethvert universitet i verden. Fire andre tenåringer har mottatt statlige stipend og to av de har kommet inn på psykologistudier. Tilsammen er det 13 ungdommer som studerer, 7 følger forelesninger ved et universitet. 

bilde
Ana og Tomas leker med kattungene under lockdownperioden i Juliaca.

Arbeid med omsorg i biologisk familie

Familieprogrammet jobber for å hindre at barn mister omsorgen fra sin familie. Det jobbes forebyggende med familier som er i fare for å gå i oppløsning og oppfølgende med barn og unge som er blitt reintegrert med biologiske familie. I begge tilfeller jobbes det etter familiens individuelle behov med foreldreveiledning, psykologisk, sosial og juridisk støtte og å styrke familiens økonomi. I tillegg består familieprogrammet av flere barnepassprogram i og rundt Juliaca. Omsorgspersoner får gjennom workshops opplæring i blant annet hvordan forhindre familievold, i likestilling og kvinners rettigheter, hvordan gi kjærlig oppdragelse, påvirkningsarbeid og entreprenørskap, og barna får tilrettelagt tilbud i barnehage som inkluderer ernæringsrik mat. Feilernæring er en utfordring og SOS-barnebyer jobber i samarbeid med helsestasjoner og kommunene for å redusere tilfeller av anemi og promotere viktigheten av et sunt og balansert kosthold.

Anas hverdag i koronakrisen

Ana er 13 år gammel og bor med sin mor og broren Tomas på 4 år. Familien mottar støtte fra familieprogrammet i Juliaca. Sommerferien går fra januar til mars og da hjelper Ana moren med å passe lillebroren. Anas mor drar hjemmefra kl 4 om morgenen, og Ana står opp kl 6. Det er kaldt i Juliaca, og Ana sover med lue og fem tepper. Da sommerferien var over startet Ana i 7. klasse, men etter bare tre uker, ble skolen stengt på grunn av koronaviruset. Lockdown, der de ikke får gå ut av hjemmet, har blitt forlenget flere ganger.. Fra 6. april har Ana hatt digital undervisning, men uten internet så må hun følge undervisning på TV fra kl 14.00 til 14.30. Ana synes det er vanskelig å følge mattetimer på TV uten mulighet til å spørre læreren om hjelp. Den eneste som går ut av huset, er moren, og Ana er bekymret for at hun skal bli smittet av viruset. Mest av alt savner hun vennene sine, men en liten trøst er at katten, Nina, nettopp fikk tre kattunger som hun og broren kan leke med. 

SOS-barnebyer i Juliaca

 • I løpet av 2019 mottok 56 barn alternativ omsorg i 9 SOS-familier, flere av disse gikk ut av programmet grunnet alder og/eller reintegrering. På slutten av 2019, var det 46 barn i barnebyen.
 • 18 ungdommer som ikke lenger bor i barnebyen men studerer eller jobber, får gjennom ungdomsprogrammet støtte til å bli selvstendige.
 • I 2019 jobbet SOS-Juliaca forebyggende med 19 familier, 11 var henvist av lokale myndigheter, 8 av loksalsamfunnet. Tilsammen er det 84 barn i disse famliiene. Dette er familier der familienes dynamikk er en risiko for barna, dog ikke i så alvorlig grad at det rettferdiggjør familieseparasjon. 
 • SOS Juliaca mottok anerkjennelse fra Caracoto kommune for det forebyggende arbeidet som gjøres med familiene slik at familiene ikke går i oppløsning, og barna kan bli boende med sin biologiske familie.
 • I 2019 fikk 189 foreldre opplæring gjennom kursene "aktivt farskap" og kurs for å styrke foreldrekompetansen.