Meny Lukk
bilde

Siste nytt fra Ipiales

Familieprogrammets arbeid med å få foreldre til å engasjere seg i barnas skolegang, har ført til at det nå er et godt samarbeid mellom barna, foreldrene og lærerne.

Sosiale forhold

 • Colombia er preget av den langvarige væpnede konflikten mellom myndighetene og geriljagrupper som FARC og ELN. I 2016 signerte den colombianske regjeringen en fredsavtale med geriljagruppen FARC. Freden er skjør og forhandlingene mellom regjeringen og ELN er blitt avbrutt og utsatt flere ganger.
 • Det er svært viktig at man lykkes med reintegrering av tidligere geriljasoldater, samt barn og unge som har vært rekruttert eller ofre for konflikten.
 • Menneskrettighetssituasjonen i Colombia er generelt urovekkende, og skyldes både den væpnede konflikten og en aktiv narkotiamafia. Interne fordrevne, kidnappinger, utenomrettslige drap og trusler mot sivile er en del av dette bildet.
 • Ipiales ligger i Nariño distriktet, som har en total befolkning på ca 1,8 millioner. 32% er under 18 år, og 6% av alle barn mellom 0 og 15 er foreldreløse.
 • Distriktet ligger tett på grensen til Ecuador, og økonomisk aktivitet i området er særlig knyttet opp mot handel.
 • Leverforhold i de omkringliggende rurale områdene kan være ekstremt tøffe. De fleste tilhører urbefolkningsgrupper som lever av selvbergingsjordbruk.
 • Mange i området er internt fordrevne på grunn av den voldelige konflikten i landet. Menneskehandel, inkludert barn, er et problem. Hele grenseregionen kan være utrygt for barn og unge, med foreldre som selv er i sårbare situasjoner uten fast inntekt, utdanning og tilgang på helsetjenester. 
bilde

SOS-barnebyer i Ipiales

Ipiales ligger nært grensen til Ecuador. 46% av befolkningen lever i fattigdom, og 16% i ekstrem fattigdom. På grunn av byens beliggenhet, er befolkningstallet stadig i bevegelse. Mange fra landsbygda, spesielt unge mennesker, kommer til byen på jakt etter jobb og et bedre liv. Dessverre mislykkes mange, og ender i stedet opp som gateselgere. Minst 40% av handelstanden i Ipiales er uregistrert.

Styrke familier
SOS Ipiales arbeider med å styrke familier i lokalsamfunnet, blant annet gjennom et sosialsenter som tilbyr barnehage, tannlege og lege. i 2017 var 217 barn fra familieprogrammet i barnehagen. I tillegg arrangerer sosialsenteret ulike informasjonsmøter. På grunn av den høye forekomsten av vold i hjemmet, er styrking av kvinners rettigheter og posisjon en viktig del av programmet. Kvinnene tilbys yrkesopplæring for å øke inntekten sin og forbedre sin sosiale status.

En annen viktig del av programmet er å følge opp barnas fysiske og pyskiske helse, samt få foreldrene til å forstå viktigheten av denne oppfølgingen. Sosialesenterets team følger også opp fosterfamiliene som er tilknytte programmet.

Styrking av lokalsamfunnet
Familieprogrammet jobber også med hele lokalsamfunnet, blant annet gjennom bevisstgjøring av barns rettigheter, men også gjennom etablering av felleshager der man kan dyrke sammen. i 2017 jobbet programmet mye med skolene for å få barna til å bli mer deltagende i undervisningen. Dette har de gjort blant annet gjennom klasserom med egne tema som spill, litteratur, musikk, kunst og eksperimenter. Elevene har løst oppgaver gjennom både gruppearbeid, forskning, refleksjon, debatt og generell innsats. Man roterer både grupper og hvilke klasserom man oppholder seg i.

SOS-barnebyers arbeid i Ipiales

 • 49 barn får alternativ omsorg enten i en SOS-familie eller i en fosterfamilie i lokalsamfunnet rundt barnebyen.
 • 29 ungdom som har flyttet ut får oppfølging.
 • 217 barn og deres familie mottok støtte gjennom SOS-familieprogrammet.
 • SOS-barnebyer begynte sitt arbeid i Ipiales i 2003 og arbeider i dag på flere lokasjoner i hele Nariño distriktet.