Gå til hovedinnhold

Siste nytt fra Huambo, vår 2017

Etter flere tiår med krig, har angolanere siden fredsavtalen i 2002 gradvis vært vitne til flere tiltak for å bedre landets infrastruktur, som veier, broer, flyplasser, sykehus og skoler. Til tross for myndighetenes gjenoppbyggingsinnsats, er fattigdom i Angola fortsatt utbredt.

04. juni 2017

Verdensbanken anslår at 45% av landets befolkning lever under fattigdomsgrensen. Over en tredel har ikke tilgang på rent drikkevann, barnedødeligheten er blant de høyeste i verden og mange barn er involvert i barnearbeid.

Angolas økonomi har de siste par årene i tillegg vært hardt rammet av lave oljepriser og dårlige resultater i andre sektorer. Levekostnadene i landet har som konsekvens av dette vært astronomiske. Inflasjon steg til 42% ved slutten av 2016, og arbeidsledighet har steget til 26%.

Fagforbundets SOS-barneby

120 barn (62 gutter og 58 jenter) bor i Fagforbundets SOS-barneby i Huambo. I årene siden grunnleggelsen har barnebyen utviklet seg til det den er i dag, nemlig trygge og omsorgsfulle familiehjem for barn som trenger det aller mest.

Tenårene bringer derimot også med sine utfordringer. Ungdommenes oppførsel har til tider vært utfordrende for mødre og ansatte i barnebyen, men i de fleste tilfeller har familiene løst konfliktene selv. Ved behov har familiene også fått utvidet rådgiving.

Barnas og ungdommens deltagelse i aktiviteter knyttet til det nye jordbruksprogrammet i barnebyen har en svært positiv innvirkning. Inntrykket til SOS-kollegaer fra andre lokasjoner som nylig besøkte Huambo er at det har bidratt til å øke barnas selvtillit og kompetanse. De tok med seg læring fra prosjektet, som de ser har bidratt til å gjøre familiene bedre i stand til å takle de høye kostnadene i landet ved å gi dem tilgang på en betydelig mengde matvarer både for eget forbruk og salg.

Stein fra Fagforbundet på besøk i Buskerud-Vestfoldshuset i barnebyen. Foto: Linn S. Camara
Stein fra Fagforbundet på besøk i Buskerud/Vestfoldhuset i barnebyen. Foto: Linn S. Camara
Dans og musikk er populære aktiviteter i barnebyen. Foto: Ingunn Eriksen
Dans og musikk er populære aktiviteter i barnebyen. Foto: Ingunn Eriksen
Familiene dyrker diverse frukt og grønt i egne hager. Barna hjelper til. Foto: Ingunn Eriksen
Familiene dyrker diverse frukt og grønt i egne hager. Barna hjelper til. Foto: Ingunn Eriksen
Silva er en av sosialarbeiderne i barnebyen, og kalles "Storebror" av barna. Foto: Roger Heimli
Silva er en av sosialarbeiderne i barnebyen, og kalles "Storebror" av barna. Foto: Roger Heimli
Barna i Fagforbundets SOS-barneby har knyttet sterke bånd til hverandre. Foto: Ingunn Eriksen
Barna i Fagforbundets SOS-barneby har knyttet sterke bånd til hverandre. Foto: Ingunn Eriksen
Lek er minst like viktig som læring i barnehagen tilknyttet Fagforbundets SOS-barneby. Foto: Emma With
Lek er minst like viktig som læring i barnehagen tilknyttet Fagforbundets SOS-barneby. Foto: Emma With
En viktig del av Fagforbundets barneby er lokalsamfunnsprogrammet, som støtter familier så de kan holde sammen og gi barna god omsorg. Foto: Kari Sofie Jenssen
Lokalsamfunnsprogrammet støtter familier så de kan holde sammen og gi barna god omsorg. Foto: Kari Sofie Jenssen
Elevene ved Cambiote-skolen får gode resultater, og vant i fjor en lesekonkurranse! Foto: Kari Sofie Jenssen
Elevene ved Cambiote-skolen får gode resultater, og vant i fjor en lesekonkurranse! Foto: Kari Sofie Jenssen

Barnehagen og skolen

106 barn går i barnehagen tilknyttet Fagforbundets SOS-barneby. Rundt halvparten av disse barna regnes som en del av målgruppen til barnebyen. En ny evaluering konkluderte at barnebyen likevel er best egnet til å drive barnehagen, blant annet som følge av mangelen på alternativer i området.

Lek er en viktig del av barnehagens aktiviteter. Leken kan stimulere alle sider ved barnets utvikling, inkludert den fysiske, kognitive, sosiale og emosjonelle utviklingen. Det skal være gøy å lære i barnehagen til Fagforbundets SOS-barneby! Som del av det rurale samfunnet i Huambo, bruker også lærerne lokal kunnskap og folklore i aktiviteter med barna. Lærerne har i tillegg fått god kontakt med foreldrene, som forstår viktigheten av å sikre at barna kommer seg til barnehagen hver dag. Transport fortsetter likevel å være en hindring for noen familier. Foreldrene har løst dette ved å gå sammen om å leie en minibuss for å frakte noen av de berørte barna til barnehagen.

Cambiote-skolen hadde 1300 elever i 2016, og andelen sårbare barn som er i SOS-barnebyers målgruppe anslås å øke de neste årene. Elevene får gode resultater, og lærerne spiller en viktig rolle i å hjelpe barna som trenger ekstra akademisk støtte. Gode fasiliteter og utdanningsmateriell, samt tilgang på teknologi, har også hatt en positiv innvirkning på elevenes motivasjon og resultater. Som et tiltak for å inspirere barna til å lese, mobiliserte Cambiote 28 andre skoler i distriktet til en lesekonkurranse. Og vinneren av konkurransen? Det var så klart de flinke elevene på Cambiote-skolen!

Den lokale Tchicassa-skolen har nylig fått en ny ledelse, inkludert en ung rektor, som har resultert i mye bedre samarbeid. Skolen trenger fortsatt mye støtte fra SOS-barnebyer og Cambioteskolen.

Lokalsamfunnsprogrammet

Lokalsamfunnsprogrammet tilknyttet Fagforbundets SOS-barneby støtter familier så de kan holde sammen og gi barna god omsorg. Programmet støttet i fjor 132 familier med til sammen 575 barn (73 nye i 2016). Familiene er alle bosatt innenfor en rundt 15 kilometer radius fra barnebyen, nærmere bestemt Cambiote, Correia, São Tarcisio, Tchicassa, Tchitutula, Cambalonga, Nanguenha og Satchipanguele. Lokalsamfunnsprogrammet har holdt kurs i barns beskyttelsesbehov for å øke bevisstheten rundt utfordringene som møter sårbare barn og familier.

Andelen barn i lokalsamfunnsprogrammet uten fødselsattest er fortsatt en bekymring. I tillegg har flere familier begrenset tilgang til rent drikkevann.

Evalueringer av lokalsamfunnsprogrammene i Angola viser et behov for å styrke kapasiteten til lokale samarbeidspartnere. I tillegg er det nødvendig å etablere en bedre og mer effektiv struktur på programmet for å sikre at barn, familier og samfunnet i sin helhet er mer involvert i beslutningsprosesser som angår dem.

For å støtte opp om programmet i Huambo har over 100 beboere i lokalsamfunnet blitt mobilisert for å danne en ny lokal organisasjon, som har fått navnet Ovaka Kupange. De fleste er jordbruksfamilier, og organisasjonen har dermed også blitt et slags jordbrukskooperativ. Flere familier i lokalsamfunnsprogrammet deltar også i jordbruksprosjektet til barnebyen, og salget av egg fra barnebyens kyllinger har blitt en viktig inntektsbringende aktivitet.