Gå til hovedinnhold

Siste nytt fra Huambo, vår 2016

Angola er hardt rammet av oljekrisen. Eksport av olje og diamanter er bærebjelken i landets økonomi, og kollapsen i oljepriser på verdensbasis har resultert i kraftige prisstigninger på en rekke varer og tjenester som transport og mat. Ekstrem fattigdom fortsetter å være en av hovedårsakene til at familier bryter sammen og barn ikke får god nok omsorg i Huambo.

01. juni 2016

Fagforbundets SOS-barneby

I løpet av 2015 fikk seks barn et nytt hjem i en SOS-familie i Fagforbundets SOS-barneby i Huambo, der de får individuell oppfølging. Ved slutten av året bodde det 121 barn i barnebyen. Blant disse er det 21 ungdommer som forberedes på voksenlivet ved å blant annet lære om helse, økonomistyring, kommunikasjon og konfliktløsing. Flere har også fått yrkesopplæring – fire jenter og syv gutter fullførte et IT-kurs, mens en av de andre guttene fullførte et bilmekanikerkurs.

SOS-mødre og andre ansatte i programmene i Huambo fortsetter å delta på kurs og opplæring innenfor barneomsorg og utdanning for å sikre at de svarer til barnas behov på best mulig måte.

En av jentene i barnebyen tar seg en lur på sofaen. Foto: Bjørn-Owe Holmberg
En av jentene i barnebyen tar seg en lur på sofaen. Foto: Bjørn-Owe Holmberg
Store smil på familiebilde i barnebyen i Huambo. Foto: En av jentene i barnebyen tar seg en lur på sofaen. Foto: Bjørn-Owe Holmberg
Store smil når det er tid for familiebilde i barnebyen i Huambo. Foto: Bjørn-Owe Holmberg

Lokalsamfunnsprogrammet

Familieprogrammet i Huambo har blitt utvidet til nye områder i lokalsamfunnet, og når ut til stadig flere barn. Med 122 nye barn i programmet støtter nå programmet totalt over 500 barn og deres familier. Tre familier med til sammen 14 barn har også sluttet i lokalsamfunnsprogrammet etter å ha blitt selvhjulpne i samsvar med programmets plan

Som del av programmets utvidelse ble det foretatt en undersøkelse som fremhevet de enorme økonomiske og sosiale utfordringene som reduserer mange familiers evne til å gi barna tilstrekkelig omsorg og beskyttelse. Mange forsømte barn mangler fødselsattest, går ikke på skole og får ikke mer enn et måltid om dagen. Omsorgspersonen til de fleste barna i programmet er ofte selv i en sårbar situasjon. Noen er enker eller alenemødre, andre er eldre søsken, besteforeldre eller kronisk syke.

Førsteprioritet innenfor lokalsamfunnsprogrammet er å svare til barnas umiddelbare behov, særlig med hensyn til ernæring. Alle nye familier mottok månedlige leveringer av mat, i tillegg til at barna fikk klær og sko. 36 familier fikk også tilgang på trygt drikkevann gjennom et vannrensesystem som bruker sollys som energikilde. Syv av kvinnene fullførte et sykurs og har dannet et sy-kooperativ, mens 30 familier deltar i et nytt bærekraftig jordbruksprosjekt sammen med 12 familier fra barnebyen. Som et resultat av denne satsningen kunne familiene i år blant annet høste store mengder mais, bønner og poteter, dyrket i egen åker. I tilknytning til jordbruksområdet er det bygget et fjøs for kyllinger, både for egg, mat og salg.

Dataundervisning på Cambiote-skolen i Huambo. Foto: Kari-Sofie Jenssen
Dataundervisning på Cambiote-skolen i Huambo. Foto: Kari-Sofie Jenssen
En av familiene i lokalsamfunnsprogrammet til Fagforbundets SOS-barneby i Huambo. Foto: Bjørn-Owe Holmberg
En av familiene i lokalsamfunnsprogrammet til Fagforbundets SOS-barneby i Huambo. Foto: Bjørn-Owe Holmberg

Barnehagen

121 barn får førskoleutdanning i SOS-barnehagen i Huambo. 40 prosent av barna kommer fra barnebyen og lokalsamfunnsprogrammet. Det fokuseres på viktigheten av lek i tidlig barndom, og barna får også tegne og male i barnehagens kunst- og håndverktimer. Femåringene, som skal starte på barneskolen neste år, har i tillegg deltatt i et eget program for å begynne å lære å lese og skrive.

Cambiote-skolen

Cambiote-skolen forsetter å vise fremgang. 76% av studentene besto i fagene sine, noe som er en oppgang sammenlignet med året før. Skolens gode rykte resulterer i stor pågang, også fra utenfor lokalområdet. Året begynte med 1203 elever, og selv om kapasiteten har økt så fokuserer fortsatt skolen på å behandle elevene som enkeltindivider med egne behov og interesser. Dette siteres som en av hovedårsakene til lavt frafall.

I tillegg til de vanlige fagene tilbyr skolen blant annet gym, IT, musikk og kunst og håndverk. Det har også blitt etablert egne laboratorier for naturfagene, samt et bibliotek som har 500 bøker til utlån.

80 barn fra lokalsamfunnsprogrammet går på Tchicassa-skolen, som fortsatt mottar støtte fra Fagforbundets SOS-barneby for å forbedre infrastrukturen og kvaliteten på utdanningen.  Lærere fra Tchicassa deltar på kurs og opplæring på Cambiote-skolen. Det har også blitt bygget toaletter, og skolen har fått et borehull så barna nå har tilgang på trygt drikkevann.

Se filmen under for klipp fra Fagforbundets SOS-barneby og en oppfordring fra Mette Nord:

Se Mette Nords oppfordring om å støtte Fagforbundets SOS-barneby i Huambo.