Gå til hovedinnhold

Siste nytt fra Huambo, høst 2016

Tidligere i høst var det igjen duket for besøk til Fagforbundets SOS-barneby i Huambo, Angola, og med på turen var fem fylkesrepresentanter.

10. november 2016

Det er Fagforbundets barnebykontakter på kryss og tvers av Norge som hovedsakelig står for vervingen av faste bidragsytere som sørger for at mange barn i Huambo får et trygt hjem og en god oppvekst. Tradisjonen tro ble det også under det siste besøket arrangert vaffelfest for barna i barnebyen. I år må det sies at vaflene smakte ekstra godt, med røre laget med egg fra barnebyens egne høner!

Det bor 120 barn og ungdommer i de tolv familiehusene i barnebyen – 62 gutter og 58 jenter. Ettersom barna vokser opp begynner dynamikken i barnebyen å endre seg. Nå er til og med de minste barna i barnehagealder, og for første gang siden barnebyen åpnet har fire av ungdommene begynt på videregående skole.

Gulfeber og oljekrisen skaper utfordringer

Et utbrudd av gulfeber Huambo-provinsen skapte bekymring tidligere i år. Kvaliteten på helsetjenestene ved det lokale sykehuset, som er rett ved siden av barnebyen, har dessverre forverret seg, blant annet på grunn av mangel på nok leger og utstyr som hansker og sprøyter. Fagforbundets SOS-barneby tok på seg en viktig rolle og organiserte opplæring i forebygging av smitte for omsorgspersoner og ansatte, samt vaksineringen av rundt 2000 barn mot gulfeber og rundorm. Barnebyen har også investert i eget utstyr så de har på tilgang på dette ved behov.

Oljekrisen og valutaendringer fortsetter å påvirke Angolas økonomi. Økte priser på de fleste produkter og mangel på visse varer og tjenester har gjort livene enda tøffere for mange familier som allerede slet med å få endene til å møtes. I respons til dette har Fagforbundets SOS-barneby etablert et svært vellykket jordbruksprosjekt som i år har forsynt 10 familier i lokalsamfunnsprogrammet med kyllinger, mais, soyabønner og poteter.  Det har gitt inntekter og resultert i et mer variert kosthold for barna. I tillegg har alle familiehusene også sin jordlapp hvor de dyrker kål, løk, gulrøtter, poteter, agurk og koriander. Disse initiativene har heldigvis redusert den negative innvirkningen av prisstigninger.

Fagforbundets ballonger er populære blant barna og ungdommene i barnebyen når det arrangeres vaffelfest!
Fagforbundets ballonger er populære blant barna og ungdommene i barnebyen når det arrangeres vaffelfest!
Barna i barnehagen lærer både musikk og dans. Foto: Linn S. Camara
Barna i barnehagen lærer både musikk og dans. Foto: Linn S. Camara
Engasjerte elever på Cambiote-skolen tilknyttet Fagforbundets SOS-barneby i Huambo. Foto: Ingunn Eriksen
Engasjerte elever på Cambiote-skolen tilknyttet Fagforbundets SOS-barneby i Huambo. Foto: Ingunn Eriksen
Barna venter tålmodig mens SOS-mødrene og tantene i barnebyen forbereder til felles lunsj. Foto: Emma With
Barna venter tålmodig mens SOS-mødrene og tantene i barnebyen forbereder til felles lunsj. Foto: Emma With
Vaffelfesten har blitt en populær tradisjon når Fagforbundet er på besøk i barnebyen i Huambo. Foto: Emma With
Vaffelfesten har blitt en populær tradisjon når Fagforbundet er på besøk i barnebyen i Huambo. Foto: Emma With
Kyllingprosjektet til barnebyen har hatt et svært vellykket første år. Foto: Emma With
Kyllingprosjektet til barnebyen har hatt et svært vellykket første år. Foto: Emma With
Ettersom barna vokser opp er det naturligvis flere og flere ungdommer i barnebyen. Foto: Linn S. Camara
Ettersom barna vokser opp er det naturligvis flere og flere ungdommer i barnebyen. Foto: Linn S. Camara
Over 500 familier får støtte fra lokalsamfunnsprogrammet tilknyttet Fagforbundets SOS-barneby i Huambo. Foto: Ingunn Eriksen
Over 500 familier får støtte fra lokalsamfunnsprogrammet tilknyttet Fagforbundets SOS-barneby i Huambo. Foto: Ingunn Eriksen

Lokalsamfunnsprogrammet støtter flere familier

I samarbeid med lokale frivillige og ny lokal partnerorganisasjon har over 70 nye barn og deres familier blitt tatt inn i lokalsamfunnsprogrammet, noe som har økt totalen til 598 barn i 132 familier. Omsorgspersonene i disse familiene er ofte en alenemor eller enke, en kronisk syk forelder eller en besteforelder. I to av familie er det en eldre bror som har ansvar for omsorgen. Flere av familiene har fått støtte til å forbedre egen bosituasjon med for eksempel nye vinduer eller tak på huset, andre har deltatt i barnebyens jordbruksprosjekt og fått egne kyllinger, og over en tredel av familiene har mottatt matrasjoner.

Understreker viktigheten av yrkesopplæring

112 barn går i barnehagen tilknyttet Fagforbundets SOS-barneby, som i tillegg til barnehagelederen og lærere har frivillige som hjelper til. I overkant av 1300 elever går på Cambiote-skolen tilknyttet barnebyen. Skolens gode rykte fortsetter å resultere i stor pågang fra nærområder, og det er stadig behov for flere klasserom og lærere. I tillegg er det et ønske om å etablere yrkesopplæring ved skolen for de eldre barna. Ved den lokale Tchicassa-skolen, som også mottar støtte fra barnebyens programmer, er det opptil 100 elever per lærer fordelt på to skift, noe som påvirker kvaliteten på utdanningen.

Fagforbundets SOS-barneby samarbeider med utdanningsdepartementet og lokale partnere for å løse utfordringene. Ansvaret for god utdanning skal ideelt sett ligge hos staten, og Fagforbundets SOS-barneby samarbeider tett med lokale myndigheter. 42 av de totalt 47 lærerne ved Cambiote lønnes av staten. Barnebyen lønner fortsatt fem av lærerne innenfor fag som musikk, engelsk og IT.

20 jenter går på kokke- og matdekoreringskurs, og seks tenåringer fra barnebyen tar kurs i diverse yrkesretninger som elektronikk og mekanikk. Som følge av dette har en av ungdommene begynt som lærling ved verkstedet han tok kurset, mens en jente jobber som frivillig ved et mediebibliotek i Huambo for å få erfaring hun kan bruke i arbeidslivet. To av ungdommene på videregående skole studerer til å bli sykepleier, en studerer design og arkitektur og en siste tar forberedende fag til universitet.

Fagforbundets SOS-barneby har flere mål når det gjelder yrkesopplæring, blant annet ønsker de å:

  • Sørge for at enda flere jenter får variert yrkesopplæring
  • Sørge for at yrkesopplæringen gir ungdommene verdifull kompetanse
  • Tilrettelegge for lærlingplasser for ungdommene som fullfører yrkesrettede kurs

Se elevene ved Cambiote-skolen synge en fin sang i filmen under: