Gå til hovedinnhold

Siste nytt fra Callao, vår 2017

SOS-barnebyen i Callao gir omsorg til 83 barn og unge i SOS-familier, fosterfamilier og ungdomshus. Hovedårsaken til at barn kommer til barnebyen er fysisk og/eller psykisk mishandling, forsømmelse og i noen tilfeller menneskehandel.

09. juni 2017

Barna er i alderen 2 til 18 år, og tas godt vare på av 9 SOS-mødre og 6 assistenter. De støttes også av et pedagogisk team som består av blant annet rådgivere og sosialarbeidere.

Kurs og fellesaktiviteter

Barnebyen organiserer mange forskjellige aktiviteter, som festivaler, turer på landet og utflukter til stranden, dyreparken, sirkus og kino. Dette gir familiene en mulighet til å knytte sterke bånd med hverandre. I forbindelse med 27-års jubileet til Barnekonvensjonen arrangerte barnebyen en rettighetsfestival og talentshow.

Ungdommen deltar også på diverse kurs og idrettsaktiviteter, og blir dermed godt kjent med andre ungdommer i lokalsamfunnet. De får også karriereveilidning, og flere tar diverse studier på yrkesskoler og andre utdanningsinstitusjoner.

Gjenforent med familien

SOS-barnebyer har et mål om gjenforening i de tilfellene der forholdene har forbedret seg og gjenforening anses å være for barnets beste.

Tre brødre ble i fjor gjenforent med sin biologiske familie, etter grundig vurdering og med god støtte. I forkant av gjenforeningen har barna og familiene mottatt rådgiving og deltatt sammen på forskjellige sosiale aktiviteter. Familiene følges også opp i etterkant.

Denne familien får støtte av et av SOS-barnebyers sosialsentre i Callao, Peru. Foto: Vito de la Costa
Denne familien får støtte av et av SOS-barnebyers sosialsentre i Callao.
Barn vasker hendene før lunsj i et av sosialsentrene i Callao. Foto: Vito de la Costa
Barn vasker hendene før lunsj i et av sosialsentrene i Callao.
Gode venninner i barnebyen i Callao. Foto: Vito de la Costa
Gode venninner i barnebyen i Callao.
Storesøster og lillebror i barnebyen i Callao. Foto: Kaia Means
Storesøster og lillebror i barnebyen i Callao.
SOS-mor og lite barn i barnebyen i Callao.
Omsorgsfull SOS-mor med en liten jente i barnebyen i Callao.
Barna i barnebyen går på skole og gjør hjemmelekser. Foto: Kaia Means
Barna i barnebyen går på skole og gjør hjemmelekser.

Styrker familier og lokalsamfunn

SOS-barnebyers familieprogram i Callao støttet i fjor 400 barn og unge gjennom et sosialsenter sentralt i Callao og fem sentre i Pachacutec-Ventanilla, som regnes som det fattigste distriktet i Callao-regionen. De fleste av familiene er med i programmet som følge av fattigdom og familievold. Mange er alenemødre. SOS-barnebyer støtter utsatte familier og lokalsamfunn slik at de blir selvhjulpne og uavhengige. Et lokalsamfunn med stabile og ressurssterke familier, kan bidra til vekst og utvikling for menneskene som bor der. Familieprogrammet i Callao støtter sårbare familier så de kan forbedre sine leveforhold og gi barna sine trygghet, omsorg og beskyttelse.

Familieprogrammet i Callao støtter familiene så de får tilgang på helsetjenester og skolegang, samt forbedre muligheten for å komme i gang med innteksbringende aktiviteter. Omsorgspersonene kurses i hvordan de kan ta best mulig vare på barna sine, med fokus på tema som næringsrik mat, familievold og seksuell og reproduktiv helse. 172 barn og deres familier er ikke lenger med i programmet som følge av at det har nådd målene sine, og nå regnes å være bedre rustet til å forsørge seg selv og gi god omsorg.

SOS-barnebyer i Callao samarbeider med myndighetene i Peru og flere lokale aktører, som blant annet bidrar med næringsrike frokoster til barn i sosialsenteret og praksisplasser til ungdommene. Barnebyen jobber med kommunen for å forbedre leveforholdene til barn og deres familier i Callao, og for å forhindre at barn mister omsorg.