Gå til hovedinnhold

Siste nytt fra Cali

SOS-familieprogrammet i Cali gir støtte til 567 barn og deres familie.

29. juni 2018

Sosiale forhold

 • Colombia er preget av den langvarige væpnede konflikten mellom myndighetene og geriljagrupper som FARC og ELN. I 2016 signerte den colombianske regjeringen en fredsavtale med geriljagruppen FARC. Freden er skjør og forhandlingene mellom regjeringen og ELN er blitt avbrutt og utsatt flere ganger.
 • Det er svært viktig at man lykkes med reintegrering av tidligere geriljasoldater, samt barn og unge som har vært rekruttert eller ofre for konflikten.
 • Menneskrettighetssituasjonen i Colombia er generelt urovekkende, og skyldes både den væpnede konflikten og en aktiv narkotiamafia. Interne fordrevne, kidnappinger, utenomrettslige drap og trusler mot sivile er en del av dette bildet.

 

 • Cali er byen i Colombia med høyest kriminalitet, mye på grunn av sin strategiske geografiske plassering for narko-og våpentrafikk. Cali er også den byen som har mottatt flest internt fordrevne, mange i slumområder rundt byen.
 • Både barnebyen og familieprogrammet ligger i belastede områder hvor det er mye vold og narkotikamisbruk.
 • Unge i slumområder mangler fremtidsutsikter og skolegang. Både fysisk og seksuell vold er et stort problem i området og vold er hovedgrunnen til at barn kommer inn i SOS-barnebyers programmer.
 • Distriktet (Valle del Cauca) som Cali ligger i har nesten 1,8 millioner innbyggere, hvorav 41% er under 18 år. 5,7% av barn under 15 år er foreldreløse.

SOS-familieprogram i Cali

Familieprogrammet i Cali inkluderer et sosialsenter med barnehagetilbud. Barnehagen har bidratt til at mange unge mødre som ellers ikke hadde klart å beholde barna sine, nå kan jobbe og forsørge seg og barna. I 2017 gikk 105 av barna i familieprogrammet i barnehagen. Barnehagen har en egen kjøkkenhage, som forsyner barnehagen med mat og er en viktig pedagogisk del for å lære barna om miljø og hvordan ta vare på jordkloden vår.

Mange foreldre har gått på kurs i hvordan kommunisere det du mener og med selvsikkerhet. Kurset retter seg spesielt mot kvinner som har lavere status enn menn og som ofte lever i relasjoner hvor de er undertrykket av mannen.

232 deltagere forlot familieprogrammet i 2017. Den vanligste årsaken er at familien flytter ut av området familieprogrammet opererer i.

SOS-barnebyer Cali

 • SOS-barnebyer begynte sitt arbeide i Cali i 2006.
 • 56 barn får alternatuv omsorg i en SOS-familie i barnebyen.
 • 30 ungdom som har flyttet ut av barnebyen får oppfølging.
 • 567 barn og deres familie mottar støtte gjennom SOS-familieprogrammet.