Gå til hovedinnhold

Norske kommuner trenger din hjelp

- Vi er stolte av å være en pilotkommune for dette nytenkende prosjektet, sier ordfører Espen Granberg Johnsen i Lillehammer kommune. Sammen med SOS-barnebyer og to andre kommuner jobber han for å holde søsken sammen i fosterhjem. Nå trenger han din hjelp.

06. november 2018

Lillehammer er en av tre pilotkommuner for prosjektet Under samme tak, en ny fosterhjemsmodell som skal gjøre det enklere for kommunene å holde søsken sammen i barnevernet. Nå er de i gang med å rekruttere fosterforeldre til de nye hjemmene, og med den nye modellen kan enda flere melde seg til jobben.

- Søskens betydning har nok vært undervurdert i arbeidet med å sikre gode oppvekstvilkår for barn i fosterhjem, sier Granberg Johnsen. – Lillehammer kommune ønsker å bidra til endring og prøve nye veier ved å sørge for at søsken kan få bo sammen når livet ellers er utfordrende.

Modellen utvikles i samarbeid SOS-barnebyer. I dag skilles seks av ti søsken fra hverandre når de plasseres i fosterhjem, og til tross for stadige politiske løfter, har lite skjedd de siste årene.

- Vi har vært veldig opptatte av søskenplasseringer, og det er motivasjonen for å være med i dette prosjektet, sier Birgitte Tallaksen. Hun er prosjektleder for Under samme tak i Ringerike, en annen av pilotkommunene. – Det blir spennende å se når vi kan starte opp med den første familien.

Den tredje pilotkommunen er Drammen, og også her er søskensaken en sterk motivator, forteller Therese Nordhagen Knutsen, som er leder for fosterhjemsavdelingen i kommunen. – Det økte fokuset på å plassere søsken sammen er noe av det som motiverer meg med dette prosjektet, sier hun. – Dette er i tråd med det barnevernsbarn gir tilbakemelding om at de ønsker og trenger i større grad enn i dag.

Kommunen stiller med bolig

Retten til å vokse opp sammen med sine søsken følger av FNs barnekonvensjon og er nedfelt i FNs retningslinjer for alternativ omsorg. Likevel skilles altfor mange søsken når de plasseres i fosterhjem i Norge. Og når søsken skilles, mister de gjerne den ene stabile relasjonen de har hatt så langt i livet.

- Norske politikere har ikke klart å oppfylle sine egne mål om å sikre at søsken kan få vokse opp sammen, sier Sissel Aarak, programsjef i SOS-barnebyer Norge. – Dette er en viktig rettighet som mange barn i Norge i dag ikke får oppfylt.

Dette er bakgrunnen for fosterhjemsmodellen Under samme tak, som baserer seg på SOS-barnebyers arbeid med søskengrupper i flere europeiske land. I den nye modellen stiller kommunen med bolig, mens barna og fosterforeldrene flytter sammen inn i det nye hjemmet.

Det stilles dermed ikke krav til størrelsen på ditt eget hjem, eller til om du er gift, samboende eller enslig. Det viktigste er at du er raus, tålmodig og villig til å sette barna først. Kommunen stiller på sin side med et sterkt støtteapparat som vil være tilgjengelig for veiledning og bistand tjuefire timer i døgnet.

Flere kan bli fosterforeldre

- Det er viktig for oss at flere kan melde seg som fosterforeldre, sier Aarak. – I dag går mange gode omsorgspersoner under radaren fordi de ikke har store nok boliger, mens andre vegrer seg for å bli fosterforeldre fordi de frykter at støtteapparatet rundt dem ikke er godt nok. Dette løser vi med Under samme tak.

For barna selv er det ofte den personlige kjemien som er viktigst. Under samme tak har et eget brukerpanel der ungdom med erfaring fra barnevernet forteller hva de ser etter i en god omsorgsperson. – De forteller oss at de ikke ønsker å ha for snevre rammer for hvem som kan bli en god fosterforelder, sier Aarak. – Du kan ikke alltid lese på en CV hvem som egner seg best som fosterfar eller fostermor. Det viktigste er at man får tid til å bli kjent med hverandre, og at man fungerer godt sammen.

I tillegg til rekruttering av fosterforeldre har kommunene nå begynt jobben med å finne egnede boliger til de nye fosterfamiliene. Under samme tak har fått utviklingsstøtte over statsbudsjettet, og når modellen er ferdig utviklet, vil den kunne tas fritt i bruk også av andre kommuner.

Du kan melde deg som fosterforelder uavhengig av hvor du bor i landet, men du må være villig til å bosette deg i en av de deltakende kommunene. Kontakt Lillehammer kommune på sara.ahlen@lillehammer.kommune.no, Drammen kommune på mette.barth.andersen@drmk.no, eller Ringerike kommune på birgitte.tallaksen@ringerike.kommune.no.

Du kan lese mer om hva det vil si å være fosterforelder i Under samme tak.