Gå til hovedinnhold

- Reisen til Malawi er en bekreftelse på at det nytter

Bente Lier startet jobben som ny generalsekretær med en tur til Malawi. Der møtte hun fembarnsmoren som har klart å snu livet sitt - takket være SOS-barnebyers familieprogram som blant annet støttes av OBOS.

01. november 2016

- Det var sterkt å høre hvor stolte sønnene var av henne, sier Bente Lier.

Tidligere i høst besøkte Lier blant annet SOS-barnebyen i Blantyre (også kalt OBOS barnebyen). I tillegg møtte hun flere familier som deltar i SOS-barnebyers familieprogram. Gjennom familieprogrammene i Malawi får 8000 barn og familiene deres støtte til bedre oppvekstvilkår. Blant annet deltar 1400 foreldre i spare- og lånegrupper etablert av SOS-barnebyer.

- Et sterkt inntrykk

En av dem som virkelig har fått livet forandret, er fembarnsmoren. Tidligere levde hun et svært vanskelig liv, men ved hjelp av en mikrofinansieringsgruppe har hun snudd situasjonen for hele familien. Kvinnen har klart å bygge seg et nytt hus. I tillegg livnærer hun seg på å selge skjørt. I dag er hun blitt en ressurs for familien og lokalsamfunnet.

- Møtet med kvinnen og sønnene hennes gjorde et sterkt inntrykk. Reisen til Malawi er en bekreftelse på at arbeidet vårt nytter, sier Bente Lier.

SOS-barnebyers familieprogram retter seg mot familier i krise. Gjennom programmene kan familiene få støtte til tiltak slik at de selv kommer seg ut av den situasjonen de er i – enten det handler om helse, utdanning, boforhold, eller andre omsorgstiltak.

Leder for Skiforeningen

Bente Lier begynte som generalsekretær i SOS-barnebyer 1. november. Hun kommer fra stillingen som leder for nasjonal avdeling for omsorgsfag i Røde Kors. Lier har bred erfaring fra privat sektor og organisasjonsliv, hvorav nesten ni år som generalsekretær i Skiforeningen.

Bente Lier gleder seg til å bruke livet på å bidra til at barn over hele verden kan få en omsorgsfull oppvekst. Hun er overbevist om omsorg i egen oppvekst har vært avgjørende for den tryggheten hun har møtt verden med, og de utfordringene hun har gått inn i. Det har også vært essensielt for henne og mannen å gi egne barn.

Takk til støttespillere

- Når trygghet oppleves som så viktig for meg, er det svært meningsfullt å kunne bidra til å gi barn over hele verden en ballast av omsorg, kjærlighet og trygghet. Barn som vokser opp med god omsorg har større mulighet til å bli ressurssterke voksne, som kan ta ansvar for seg selv og sin familie. De får bedre jobbmuligheter og har kompetanse til å bidra til utvikling av samfunnet, sier Lier.

Og det er dette som er fundamentet i SOS-barnebyers arbeid. Et fundament som ikke ville vært mulig uten tilliten fra faddere og langsiktige partnere, som for eksempel OBOS.

SOS-barnebyers nye generalsekretær Bente Lier besøkte barnebyer i Malawi høsten 2016. Foto: Bjørn-Owe Holmberg
SOS-barnebyers nye generalsekretær Bente Lier besøkte SOS-barnebyen i Blantyre høsten 2016.