Gå til hovedinnhold

Radikale endringer i SOS-barnebyer

SOS-barnebyer innfører nå en rekke tiltak for å forebygge og sikre forsvarlig håndtering av brudd på våre retningslinjer og prosedyrer.

23. juni 2021

Én sak er én sak for mye og vi har nulltoleranse mot alle former for overgrep og misbruk av midler.

Varsler førte til gransking

Modige varslere og vitner førte til at alvorlige mangler i ledelse og styringssystemer i SOS-barnebyer internasjonalt kom frem i lyset. Funnene som ble avdekket i denne rapporten initiert av SOS-barnebyer i en rekke land deriblant Norge og gjennomført at et norsk advokatfirma, avdekket at flere saker som omhandlet brudd på barns beskyttelse, korrupsjon og misbruk av midler ikke hatt blitt riktig håndtert eller lagt lokk på.

Gjennomgang av historiske saker

Noen av sakene som er nevnt i rapporten er også belyst i Indepentent Childsafeguarding Reveiw (ICSR), en gjennomgang av enkelte historiske tilfeller av brudd på våre retningslinjer bestilt av SOS-barnebyer internasjonalt i 2017, som viser at organisasjonen hverken har hatt tilstrekkelig bevissthet rundt barns beskyttelse, eller har klart å minimere risikoen for brudd på barns beskyttelse. Konsekvensene er at barn har blitt utsatt for vold/overgrep. ICSR-rapporten slår fast at det har vært store forbedringer innenfor området barns beskyttelse i hele organisasjonen, men at SOS-barnebyer likevel trenger omfattende endringer for å sikre at alle barn og unge i våre programmer vokser opp i et omsorgsfullt og trygt miljø.

Rapporten sier også styrken til SOS-barnebyer er organisasjonens vilje til å lære fra tidligere feil og tilpasse policyer, retningslinjer og praksis.

Viktigheten av åpenhet

SOS-barnebyer i Norge informerte i begynnelsen av mai alle støttespillere og offentligheten om funnene i rapporten fra advokatfirmaet, samt det overordnete innholdet i ICSR-rapporten som da var i ferdigstillingsfasen. Da kunne vi fortelle at senatet i SOS-barnebyer umiddelbart hadde vedtatt å opprette en uavhengig granskingskommisjon, erstatningsfond for ofre og en ordning med regionale ombudspersoner med særlig ansvar for å følge opp barns beskyttelse.

Flere endringer

ICSR-rapporten inneholder 46 konkrete anbefalinger, og SOS-barnebyer internasjonalt har bestemt at samtlige skal følges opp. Dette vil føre til nødvendige og viktige forbedringer innenfor fem områder:

  • Tiltak som sikrer barns beskyttelse i SOS-barnebyers programmer 
  • Ledelse og organisasjonskultur 
  • Tilsyn, styring og ansvarlighet 
  • Kvalitet i omsorgstiltakene og rollen til den som er omsorgsperson
  • Rettferdighet, oppfølging og støtte til ofre og varslere 

Les hele handlingsplanen på engelsk her

Ny toppledelse internasjonalt

Det er den internasjonale ledelsen av SOS-barnebyer som har ansvaret for at organisasjonen har de nødvendige retningslinjer og policyer på plass, og sikre at disse følges ved samtlige at organisasjonens programmer verden over. Det sittende presidentskapet valgte å ikke stille til gjenvalg ved årets generalforsamling.

I tillegg til ny sammensetning av senatet, ble Dereje Wordofa 24. juni valgt til ny president. Ny visepresident ble Beáta Juvancz. Les mer om SOS-barnebyers nye ledelse her.

Norge som pådriver

Overgrep og vold mot barn forekommer i alle samfunn verden over. SOS-barnebyer jobber for at barn skal skånes mot all form for vold og utnyttelse både i de lokalsamfunn og land vi jobber i, og i våre programmer.

SOS-barnebyer Norge har vært en pådriver for å forbedre våre retningslinjer og kontrollsystemer, de siste seneste årene har det vært gjort viktige forbedringer i retningslinjer på anti-korrupsjon, likestilling, «code of conduct» og sikring av barns beskyttelse. Vi har gode og strenge kontrollrutiner i Norge som sørger for at pengene går videre dit de skal og vi har ingen indikasjoner på at sakene i rapporten avdekker nye hendelser som involverer penger fra Norge. 

Nesten 1 million barn og voksne fikk støtte i fjor

Det er viktig å huske på at de aller, aller fleste barn i våre programmer har det veldig bra. Og de aller, aller fleste av våre ansatte gjør en fantastisk jobb. Vi er til stede i 137 land og i fjor nådde vi nesten 1 million barn og voksne i våre programmer. Organisasjonen har nær 40 000 ansatte. Her finner dere de fantastiske SOS-mammaene og SOS-pappaene som vier livet sitt til å gi barn som mangler alt - et trygt hjem og en god oppvekst. Vi har dyktige fag- og sosialarbeidere i felt som sørger for at familier som holder på å bryte sammen klarer å holde sammen.

Når man jobber med verdens mest sårbare 24/7 har man et spesielt ansvar for å sørge for at de får den omsorgen, tryggheten og beskyttelsen de trenger. Et ansvar og en plikt vi tar på største alvor. Vi har verdens viktigste, men også vanskeligste oppdrag. Det er over 200 millioner barn som står i fare for å miste omsorgen eller allerede er alene.

Les sammendrag av ICSR-rapporten her

Les hele ICSR-rapporten her

Les SOS-barnebyers Child Safeguarding Journey her