Gå til hovedinnhold

Pristina, Kosovo

Kosovo erklærte seg selvstendig i 2008, men landet preges av etniske spenninger, først og fremst mellom kosovoalbanere og serbere.

Kosovo har gjort fremskritt på veien mot markedsøkonomi, men er fremdeles et av de fattigste landene i Europa. Det er lite tilbud av alternativ omsorg for sårbare barn i Kosovo. SOS-barnebyer er det eneste tilbudet som finnes for alternativ familieomsorg i tillegg til et fåtall fosterfamilier.

Sosiale forhold i Kosovo

 • 70 % av befolkningen i Kosovo er under 30 år, mens 50 % er under 18 år.
 • Det er en arbeidsledighet på 20 prosent og 40 prosent ungdomsledighet (de under 25 år).
 • Det er lite tilbud av alternativ omsorg for sårbare barn i Pristina, og det finnes kun 35 fosterfamilier i Kosovo (2015). SOS-barnebyer er det eneste tilbudet som finnes for alternativ familieomsorg utenom fosterfamiliene.
 • Fattigdom, høy arbeidsledighet, vold i hjemmet, diskriminering av kvinner når det kommer til rett til utdannelse, arbeid og helse, har ført til at det er større sjanse for at sårbare barn mister mulighetene til å gå på skole, til et helsetilbud, til et hjem, til tilstrekkelig med mat, og til en familie.
 • Over 75 % av landets fattige mottar ingen hjelp fra det offentlige.

Pristina

Pristina er hovedstaden i Kosovo, et lite land-låst land som er omringet av fjellkjeder. Hovedstaden har vært gjennom en rivende utvikling de siste årene, men har fremdeles store utfordringer. Det bor ca 200.000 innbyggere i Pristina, majoriteten er kosovoalbanere. Byen er det økonomiske hovedsetet i landet og det er stor tilflytting til Pristina av mennesker som søker økonomiske muligheter, noe som fører til et enormt press på eksisterende infrastruktur, sosiale tjenester, veier og boliger.

SOS-barnebyer har arbeidet i landet siden 1999, og støtter de mest sårbare barna og familiene gjennom SOS-familiehus, ungdomsprogram, barnehage, familieprogram og midlertidig omsorg for babyer i Pristina.

SOS-familie

I SOS-familiene får barna et permanent hjem og blir i stand til å leve uavhengige liv. SOS Kosovo så tidlig viktigheten av at familiene og barna var så integrerte i lokalsamfunnet som mulig og bestemte seg derfor for å flytte de eksisterende SOS-familiene ut i lokalsamfunnet.

Et familiehus i barnebyen fungere som et slags opplæringssenter for nye SOS-familier som etter planen flytter ut i lokalsamfunnet når de er klare for dette. De integrete SOS-familiene som bor utenfor barnebyen får fortsatt den samme tette oppfølgingen fra støtteapparatet i barnebyen og har alle en egen familieassistent.

Forbereder ungdom på et selvstendig liv

Ungdomshuset ble etablert i 2011, som et tilbud for ungdom fra 14 år og oppover. SOS-barnebyer Kosovo flytter ikke lenger inn ungdommer i ungdomshuset, da ungdommene fremover skal bli boende hjemme. Ungdomshuset holdes i drift til de ungdommene som bor der nå flytter ut. Ansatte følger opp at ungdommen går på skole og forbereder dem på et selvstendig og uavhengig liv. Ungdomshuset har aktiviteter med karriereveiledning og ulike kurs og seminarer. En videreutvikling av programmet er på gang.

SOS-barnebyer jobber også med ettervern og videre oppfølging av ungdom i alderen 18 - 23 år. Dette er ungdom som har fullført videregående og enten fått en stabil jobb eller begynt på videre utdanning. Ungdommen flytter ut av ungdomshuset og bor selvstendig, men mottar fortsatt støtte eller oppfølging fra SOS. Hver ungdom har sin egen kontaktperson fra SOS som hjelper dem med individuell støtte og psykologisk og pedagogisk oppfølging.

SOS-barnebyer Kosovo jobber helhetlig med sin ungdomssatsing, og det begynner allerede med en gang et barn tas inn i deres program når de får sin egen utviklingsplan. Satsingsområdene er fremmedspråk, entreprenørskap, og kursing av SOS foreldre slik at de kan støtte ungdommene best mulig og digital teknologi. Det er et behov for manuell arbeidskraft i Kosovo, og man klarer ikke å fylle stillingene i de mer tradisjonelle håndverksyrkene, da de aller fleste tar høyere, akademisk utdanning. Ungdom i programmne og omsorgspersoner i familieprogrammet får derfor opplæring og arbeidserfaring i tre- og metallhåndverk.

Bilder fra Pristina

Styrker familier og lokalsamfunn

SOS familieprogrammet i Pristina har vært i drift siden 2007. Familieprogrammene opererer i fire ulike områder: Matiqan, Gracanica, Fushe og Vranjevc. Et stort antall familier lever under ekstrem fattigdom her. Sosialstønaden familiene skal leve av ligger mellom 35 – 75 euro per måned, noe som ikke er nok for å opprettholde en tilfredsstillende levestandard.

Formålet med programmene er å bidra til å styrke vanskeligstilte familier, og forhindre at familiene går i oppløsning som følge av leveforholdene. Programmene skal bidra til at barna får den beskyttelsen, omsorgen og utviklingen de har behov for.

Målgruppen for programmene er de mest utsatte barna og deres familier. Familier med funksjonshemmede barn er inkludert i målgruppen for å hindre at barna blir atskilt fra sine familier og havner på institusjoner.

Tiltakene for å hjelpe familier omfatter blant annet:

 • Familierådgiving
 • Psykososial støtte
 • Opplæring
 • Barnehageplass
 • Utdanningsstøtte
 • Finansiell støtte

SOS-barnebyer i Pristina

 • I SOS-familiene får barn et permanent hjem. SOS-familiene lever integrert i lokalsamfunnet. Et familiehus i barnebyen benyttes til helt nyetablerte familier, som kan bo der under oppstartsfasen.
 • SOS-barnebyen gir midlertidig omsorg til forlatte spedbarn fra hele Kosovo til man finner en langsiktig løsning for disse barna.
 • SOS-barnebyers ungdomsprogram har som mål å forberede ungdommene på et selvstendig og uavhengig voksenliv.
 • SOS-familieprogram bidrar til å styrke vanskeligstilte familier og forhindre at de går i oppløsning som følge av leveforholdene i Matiqan, Gracanica, Fushe og Vranjevc.