Gå til hovedinnhold

23 millioner kroner til SOS-barnebyer fra Postkodelotteriets loddkjøpere

To ganger i året mottar SOS-barnebyer og WWF Verdens naturfond penger fra Postkodelotteriet. Nå har loddkjøpere bidratt med 22,9 millioner kroner til SOS-barnebyers arbeid for barn som trenger det aller mest.

27. januar 2022

Sjekkene som ble delt ut onsdag, er den syvende utbetalingen fra Postkodelotteriet til WWF og SOS-barnebyer siden 2018. Totalt har organisasjonene mottatt 155 771 280 kroner fra lotteriet, som frontes av ambassadørene Tom Stiansen og Jorun Stiansen. Etter hvert som stadig flere nordmenn blir med i lotteriet, vokser også utbetalingene til organisasjonene.

– Pengene vi får fra Postkodelotteriet er ikke øremerket, så dette er trygge inntekter som til enhver tid kan brukes hvor de gir mest nytte, sier Ole Herman Kjernsby som er kommersiell leder i SOS-barnebyer. Det betyr mye for en organisasjon som SOS-barnebyer som jobber med å dekke behov rundt om i verden, som stadig blir større. Som et resultat av koronapandemien lever nå 100 millioner flere mennesker under ekstrem fattigdom, 700 millioner totalt i verden. Og vi vet at fattigdom er den største årsaken til at barn blir alene og ikke får vokse opp med familien sin.

– Støtten fra norske loddkjøpere gjør det mulig for oss å styrke flere av disse familiene og sørge for at barna ikke mister omsorgen fra sin familie, og det er vi veldig takknemlige for, smiler Kjernsby.

En generasjonskatastrofe

SOS-barnebyer har siden pandemiens start varslet om en generasjonskatastrofe for verdens barn og unge. Denne er nå i ferd med å skje. Økende fattigdom, stengte skoler, utdanningstap, frafall, økning i tenåringsgraviditeter, barneekteskap og mental uhelse. SOS-barnebyer over hele verden jobber nå for å minimere følgene av denne generasjonskatastrofen, her kommer inntektene fra Postkodelotteriet og alle loddkjøperne veldig godt med.

Ole Herman Kjernsby med sjekken som viser hvor mye SOS-barnebyer har mottatt fra Postkodelotteriet siden oppstarten.
Til sammen har SOS-barnebyer mottatt like under 78 millioner kroner siden lotteriet startet opp i Norge i 2018.

Om Postkodelotteriet

  • Postkodelotteriet er verdens nest største private giver til ideelle organisasjoner. I tillegg til i Norge, finnes lotteriet i Nederland, Storbritannia, Tyskland og Sverige.
  • Siden 2017 har fem nye lotterier tillatelse fra Lotteritilsynet til å operere i Norge, med forutsetningen om at humanitære organisasjoner skal motta minst 50 prosent av overskuddet etter fradrag for gevinster.
  • Postkodelotteriet driver lotteri i Norge med WWF Verdens Naturfond og SOS-barnebyers lisens.