Gå til hovedinnhold

Vi er alltid politisk nøytral og på barnas side

28. februar 2022

Samtidig som vi trapper opp støtten til barn og familier i Ukraina, fortsetter vi arbeidet for barn og familier i Russland og Hviterussland. – Jeg har tett kontakt med mine kolleger i SOS-barnebyer i Russland og Hviterussland. Vi er på den samme siden – nemlig barnas side, sier Serhii Lukashov, nasjonaldirektør for SOS-barnebyer i Ukraina.  

SOS-barnebyer har i årevis arbeidet i land og områder preget av krig og konflikt. Uten å ta side anmoder vi alltid de stridene parter om å ta hensyn til Barnekonvensjonen og sikre «beskyttelse og omsorg for barn som berøres av en væpnet konflikt». 

Vil kunne ramme barna

Ingen barn har noen gang startet en krig, men er alltid dem som rammes hardest av krig og konflikt. 
 
Det er viktig å understreke at å støtte SOS-barnebyers arbeid for russiske barn og familier, på ingen måte er en støtte til Russlands invasjon av Ukraina. SOS-barnebyer i Russland fortsetter sitt viktige arbeid for barn og familier som allerede er har en svært vanskelig hverdag. Å stanse vårt arbeid i Russland nå, ville kun ramme dem som allerede er i en svært sårbar situasjon. Mer enn noen sinne trenger barn i vår målgruppe også i Russland vår hjelp, sier generalsekretær i SOS-barnebyer i Norge Sissel Aarak. 

Samarbeider på tvers av konfliktlinjene

SOS-barnebyer i Ukraina får støtte fra SOS-barnebyer internasjonalt, og i flere av nabolandene gjør organisasjonen seg nå klar til å ta imot eventuelle barn og familier på flukt. Nasjonaldirektør for SOS-barnebyer i Ukraina, Serhii Lukashov, understreker at SOS-barnebyer på tvers av landegrensene står sammen om barna. 
 
– Jeg har tett kontakt med mine kolleger i SOS-barnebyer i Russland og Hviterussland. Vi er på den samme siden – nemlig på barnas side. Vi ønsker at barna skal vokse opp uten hat til hverandre. Og vi vil fortsette å sammen jobbe for å beskytte barn mot krigens redsler.