Gå til hovedinnhold

Ingen barn skal være alene

Over hele verden er det stadig flere kriger, konflikter og økende fattigdom. Dette fører til at barn blir alene eller står i fare for å bli det. I enhver krise er familien den viktigste beskyttelsen barn har.  

Som SOS-fadder støtter du familier som er i en kritisk vanskelig livssituasjon og gir barn som har mistet omsorgspersonene sine stabil familieomsorg. Alle barn har rett til en trygg oppvekst. Med din hjelp kan vi nå ut til flere!  

Som SOS-fadder gir du barn trygghet

Hver dag mister barn omsorg fra familien sin av grunner som kan forebygges. Sammen med lokale partnere styrker vi samfunn og familier, og gir dem støtten de trenger for at barna kan fortsette å bo hjemme. Sammen gir vi også omsorg til barn som er alene.  På den måten sikrer vi at flere barn får den beskyttelsen og tryggheten som bare en stabil familie kan gi.    
 ​ 
Vi er der så lenge barna trenger oss, både i humanitære kriser og i en vanskelig hverdag. Du gir barn over hele verden muligheten til en trygg barndom. Som SOS-fadder er du med på å hjelpe barn i 137 land. 

Nazmija går rundt i nabolaget sitt og drømmer om noe bedre. Nord-Makedonia, 2021. Foto: Katerina Ilievska

Som SOS-fadder er du med på å:​

  • Hjelpe til at ingen barn skal være alene 
  • Hjelpe familier i krise til å ta vare på barna sine 
  • Gi barn uten omsorg en trygg familie å vokse opp i 
  • Hjelpe barn rammet av krig og naturkatastrofer 
  • Beskytte barn mot vold og overgrep 
  • Gi barn og unge mulighet for lek, skolegang og utdanning 
  • Å jobbe for barns rettigheter - over hele verden 

Du vil få innsikt i betydningen av at barn har en familie som kan sørge for beskyttelse, omsorg og skolegang, hvordan vårt arbeid bedrer barns oppvekst og skaper utvikling for enkeltmennesker og lokalsamfunn. Du vil se hvordan barn og familier får en bedre og tryggere hverdag takket være mennesker som deg.  

Pengene du gir, brukes der det er størst behov. På den måten hjelper du enda flere barn og gjør verden til et bedre sted. 

Vi vet at det vi gjør fungerer: 

98 prosent av barna som har vokst opp i en SOS-familie og selv har barn, er i dag trygge foreldre som gir god omsorg videre.

95 prosent av barna i SOS-familieprogrammene opplever at foreldrene er blitt aktivt involvert i deres liv.