Gå til hovedinnhold

Pandemien forsetter å ramme barn

Korona har økt antallet av barn som faller utenfor tiltak som skal gi de en trygg oppvekst. Det kan vi ikke ta oss råd til – hverken medmenneskelig eller samfunnsøkonomisk.

07. september 2021

Barn som mister sine omsorgspersoner rammes av en skjult pandemi i skyggen av koronapandemien.

Tap av omsorgspersoner
Så mange som 1,5 millioner barn har mistet foreldre eller andre omsorgspersoner i løpet av det første året med korona. Forskerne bak rapporten mener dette er et minimumsestimat, altså er det reelle tallet sannsynligvis enda høyere. 1,1 millioner av disse barna har mistet sin nærmeste og viktigste omsorgsgiver.

Felles for disse barna er at de i tillegg til traumet det er å miste sine nærmeste, også blir fratatt mange av sine grunnleggende rettigheter, som nok mat, skolegang, anstendig bolig og retten til å være barn.

Jente med munnbind gjør lekser
Mange barn går glipp av verdifull undervisning.

Store konsekvenser for barn

Kombinasjonen av stor smittespredning, dødsfall, restriksjoner og utstrakt nedstenging har ført til millioner av barn og familier ut i en ekstremt vanskelig og presset livssituasjon. 

  • Barn mister skolegang og må jobbe for å skaffe familien livsnødvendig inntekt.
  • Familiene har ikke råd til at barna kan spise seg mette.
  • Frykt, usikkerhet, økonomisk nedgang og stress har ført til økning av dårlig mental helse både blant barn, unge og voksne globalt.
  • Den usikkerheten og det stresset mange familier opplever, gjør at flere utsettes for fysisk og psykisk vold.
  • Det rapporteres om flere tenåringsgraviditeter og jenter helt ned i tiårsalderen som giftes bort.

Tilbakeslag for familier

SOS-barnebyers familieprogram over hele verden registrerer det samme: familier som før pandemien hadde forlatt familieprogrammet fordi de nå klarte seg på egen hånd, er igjen avhengig av støtte for å klare seg. For mange er den økonomiske situasjonen like ille som før de ble med i familieprogrammet, og barn og voksne sulter.

bilde
Nedstenging og koronarestriksjoner gjør at Samjhana fra Nepal ikke lenger kan tjene penger på matboden sin. Hun er en av flere fra familieprogrammet som har mistet inntektsgrunnlaget.

Tilbakeslag for familier

SOS-barnebyers familieprogram over hele verden registrerer det samme: familier som før pandemien hadde forlatt familieprogrammet fordi de nå klarte seg på egen hånd, er igjen avhengig av støtte for å klare seg. For mange er den økonomiske situasjonen like ille som før de ble med i familieprogrammet, og barn og voksne sulter.

Styrker innsatsen for barn og familier

SOS-barnebyer har styrket innsatsen på fire områder for å støtte barn og familier gjennom denne verdensomspennende krisen.

  • Forbereder barna og familiene i våre program på hvordan man best forhindrer smitte.
  • Styrker familier som står i fare for å kollapse.
  • Sikrer sysselsetting og utdanning.
  • Fremmer og beskytter rettighetene til barn i vår målgruppe.

Les mer om hvordan vi jobber for barn og familier rammet av koronapandemiens konsekvenser.