Gå til hovedinnhold

Hvor går inntektene fra Omvendt Julekalender?

Inntektene fra Omvendt Julekalender går til SOS-barnebyers arbeid med å gi barn som mangler omsorg en stabil familie og et trygt hjem.  Ingen barn skal vokse opp alene. Alle barn har rett til omsorg og beskyttelse.

Så mange som 220 millioner barn lever uten eller står i fare for å miste omsorgen fra familien sin. Det er 10 prosent av alle barn i verden. SOS-barnebyer jobber i 136 land med familier, lokalsamfunn og myndigheter for å sikre barn en trygg oppvekst.

Vi arbeider for barns beste uavhengig av nasjonalitet, kultur og religion. Alle våre program drives av nasjonale SOS-organisasjoner. Så godt som alle som jobber i SOS-barnebyer er lokalt ansatte. Det sikrer sterk lokal forankring, og at kunnskap og ressurser bygges opp lokalt.

Kort fortalt:

  • Vi forebygger at barn mister omsorg fra familien sin.
  • Vi gir barn som er uten trygge voksne stabil omsorg i en ny familie.
  • Vi arbeider over hele verden med å etablere gode standarder, rammebetingelser og godt lovverk for barn. I kampen for barns rettigheter er SOS-barnebyer en tydelig stemme

Innsamlede midler:

  • Påmeldte skoler har via lenke til egne lærersider informasjon om hvordan gjennomføre digital innsamling.
  • Innsamlede kontanter settes inn på SOS-barnebyers kontonummer 8380.08.73730.
    NB! Det er veldig viktig at dere merker innskuddet med skole/klasse og "Omvendt Julekalender" og fyller ut rapportskjemaet.