Støtt SOS-barnebyers juleaksjon

Hvor går inntektene fra Omvendt Julekalender?

Alle barn har rett til omsorg og beskyttelse. Ingen barn skal vokse opp alene. Vi er stolte av alle de 67 000 skoleelevene som i fjor deltok på Omvendt Julekalender, og samlet inn over 3,1 millioner kroner for å gi barn et trygt hjem. Og vi er takknemlige for det fantastiske engasjementet som bidro til at over 3 000 barn fikk muligheten til å vokse opp med god omsorg.  

Med årets Omvendt Julekalender har vi som mål å hjelpe minst like mange barn, og i år vi det handle om å løfte barn inn i varmen. Dette gjelder ikke bare barna som kjenner kulden fysisk på kroppen fordi de har i dårlige boforhold eller lever på gata, men også barn som lever alene uten trygghet, omsorg og skolegang. Sammen med dere kan vi ta disse barna inn i varmen og gi dem en god barndom i et stabilt hjem. Vi håper dere blir med!

Våre tema