Hvordan gjennomføres Omvendt Julekalender?

Elevene som ønsker å delta gjør en jobb hjemme og tjener litt penger til inntekt for SOS-barnebyer. Da gjør elevene selv en innsats for gaven de gir. Det er opp til hver familie å avgjøre størrelsen på gaven ved deltakelse.

Dere velger selv om dere vil samle inn kontanter eller via en digital nettbasert innsamlingsportal. Noen velger å kombinere disse.

Læreren melder på klassen via påmeldingsskjemaet og mottar en lenke til Omvendt Julekalenders lærerside. Her ligger alt dere trenger for å delta:

  • Praktisk informasjon om innsamling digitalt/kontant
  • Informasjonsmateriell til hjemmet
  • Undervisningsmateriell
  • Forhåndsvisning av luker (minimum dagen i forveien) 
  • Rapportskjema etter endt deltakelse
  • Diplom

Kalenderlukene legges ut på www.omvendtjulekalender.no og spilles av for klassen i løpet av skolehverdagen. Hver luke tar ca. 2-5 minutter. Hvor mye tid som avsettes til refleksjon/oppgaveløsning i etterkant er opp til hver lærer, men dette trenger ikke ta mer enn 5-10 minutter av skoledagen.

Våre tema