Gå til hovedinnhold

Omsorgsløshet bremser utviklingen

Arbeidet med å sikre barn oppvekst med stabil omsorg, har ikke betydning bare for tusenvis av enkeltskjebner – det er også en nødvendig del av samfunnsutviklingen.

Rapporten «In the blind spot» (juni 2016) avdekket at verdens omsorgsløse barn er en sammensatt gruppe ingen har fullstendig oversikt over. Barn uten omsorg ikke heller er definert som egen målgruppe, hverken i statistikker eller i FNs bærekraftsmål.

Blir ikke telt

Mange land mangler eller har utdaterte tall på hvor mange barn som lever i landet og hva som er deres livssituasjon. Barn får ikke fødselsattest og finnes derfor ikke i noen registre. I den grad barna telles, registeres kun «hushold». Mange av barna som mangler foreldreomsorg bor på gaten, på institusjoner eller er på flukt, og derfor nettopp ikke del av et hushold.

Mange barn uten omsorg går i stor grad glipp av skolegang og helseoppfølging. Illustrasjonsfoto: Bjørn-Owe Holmberg
Mange barn uten omsorg går i stor grad glipp av skolegang og helseoppfølging.
Barn som ikke får fødselsattest finnes ikke i noen registre. Illustrasjonsfoto: Kaia Means
Barn som ikke får fødselsattest finnes ikke i noen registre.

10 prosent uten omsorg

Ut fra bred kunnskap og erfaring om barns situasjon og årsaker til at barn blir omsorgsløse, anslår SOS-barnebyer at 220 millioner barn har mistet eller står i fare for å miste foreldreomsorg. Det er 10 prosent av alle barn i verden. Disse barna mister ikke bare sin rett til omsorg og beskyttelse, de går også i stor grad glipp av skolegang og helseoppfølging. Resultatet blir at barn og samfunn blir fratatt mulighetene til vekst og utvikling.

Norske politikere må på banen

At barn uten omsorg havner i blindsonen, er en global utfordring også norske politikere må være med på å løse. Norge er en stor utviklingspolitisk bidragsyter, men det er ingen garanti for at norsk bistand når barn som ikke er en del av en stabil familie. Skal vi nå FNs bærekraftsmål, må de omsorgsløse inkluderes og telles, slik at vi kan få kunnskap om hvorvidt tiltakene som settes inn for å skape utvikling også når denne store gruppen barn.

Kampanjen #deomsorgsløse

Som et ledd i arbeidet med å få norske myndigheter til å sette barn uten omsorg på dagsorden og løfte dem ut av blindsonen, lanserte SOS-barnebyer høsten 2016 kampanjen #deomsorgsløse. Vi snakket om de omsorgsløse under Arendalsuka, på TV 2 og var svært synlige i sosiale media med kampanjefilmen #deomsorgsløse. På markeringen for de omsorgsløse på Eidsvolls plass foran Stortinget talte engasjerte ungdomspolitikere om omsorgens betydning. Ikke bare for hvert enkelt barn, men også hvordan investering i å gi barn omsorg er samfunnsøkonomisk lønnsomt. 
 

Se filmen der Arlinda rapper for de omsorgsløse barna

Omsorg essensielt for utvikling

Å sørge for at barn vokser opp med stabil omsorg slik at de får skolegang og helsoppfølging, er essensielt for å oppfylle FNs motto om «leave no one behind». Arbeidet med å gi barn omsorg er derfor et vesentlig bidrag til å oppnå bærekraftsmålene. I tillegg må vi fortsette den viktige jobben med å få barn uten omsorg inkludert og definert som egen målgruppe.

Les mer om rapporten «In the blind spot»

Les mer om rapporten "In the blind spot".