Styre og råd

Styret består av syv medlemmer og har ansvaret for stiftelsens drift og forvaltningen av stiftelsens midler. Rådet har en kontrollerende rolle overfor Styret.

SOS-barnebyers styre

Styret består av syv medlemmer og har ansvaret for stiftelsens drift og forvaltningen av stiftelsens midler. Styret har også ansvaret for å ansette generalsekretæren. Styret møtes syv til åtte ganger per år.

 • Erik Garaas (styreleder). Samfunnsøkonom, bakgrunn fra finans- og eiendomsvirksomhet. Tidligere blant annet direktør for DNB Asset Management og adm. direktør Gjensidige NOR Kapitalforvaltning.
 • Elisabeth Grieg. Styreleder i Grieg Shipping Group og medeier av Grieg Gruppen.
 • Ragnhild Dybdahl. Førsteamanuensis i psykologi ved OsloMet, tidligere diplomat og avdelingsdirektør i Norad.
 • Dag Opedal. Siviløkonom. Tidligere konsernsjef i Orkla. Styreleder og forretningsfører i Stiftelsen Scheibler. Styreverv i flere finansvirksomheter og eiendomsselskaper.
 • Pål Nedregotten. Konserndirektør Amedia. Medieviter. Amedias representant i MBLs hovedstyre, styremedlem i INMAs europeiske styre og styremedlem i Nettavisen.
 • Maren Frogner Werner. Leder for Frivillige for SOS-barnebyer.
 • Jarle Evjen. Ansattrepresentant for SOS-barnebyer.

SOS-barnebyers råd

Rådet har en kontrollerende rolle overfor Styret. Rådet skal påse at driften av stiftelsen skjer i tråd med det som er stiftelsens formål. Rådet møtes to til fire ganger per år.

 • Victor Norman (leder)
 • Lise Christoffersen
 • Stine Lise H Bratsberg
 • Morten Buan
 • Martin Mæland
 • Gunvor Ulstein
 • Eskil Pedersen
 • Ingrid Skjøtskift
 • Tom Malvet
 • Siv Grethe Aarnes
 • Olaug Svarva
 • Vibeke Hammer Madsen