Gå til hovedinnhold

Styre og råd

Styret består av syv medlemmer og har ansvaret for stiftelsens drift og forvaltningen av stiftelsens midler. Rådet har en kontrollerende rolle overfor Styret.

SOS-barnebyers styre

Styret består av åtte medlemmer og har ansvaret for stiftelsens drift og forvaltningen av stiftelsens midler. Styret har også ansvaret for å ansette generalsekretæren. Styret møtes syv til åtte ganger per år.

 • Frode Hvattum (styreleder). Vice President Sustainability, FREYR. Han har 20 års erfaring med strategi og bærekraft.
 • Elisabeth Grieg (styremedlem og senatsmedlem). Styreleder i Grieg Shipping Group og medeier av Grieg Gruppen.
 • TC Høiseth er partner i Antler, et venture capital-selskap og startup-generator.  
 • Monica Haugen Psykolog som jobber med brukerstyrt assistanse i Mio BPA. Hun leder også Arbeiderpartiets ressursgruppe for politikken for mennesker med funskjonsnedsettelser.
 • Eskil Pedersen vært medlem av SOS-barnebyers råd siden 2016. Han er kommunikasjonsdirektør for Santander og var leder i Arbeidernes ungdomsfylking fra 2010 til 2014, og bystyrerepresentant for Arbeiderpartiet 2015-2023. 
 • Cathrine Kaasen Conradi Investment Director i Norfund med hovedfokus på investeringer innenfor Financial Inclusion. 
 • Maren Frogner Werner. Leder for Frivillige for SOS-barnebyer.
 • Kjersti Movold. Ansattrepresentant for SOS-barnebyer.

SOS-barnebyers råd

Rådet har en kontrollerende rolle overfor styret, og gir i tillegg råd til styret om strategi og utviklingsplaner.

 • Lise Christoffersen (leder)
 • Stine Lise H Bratsberg
 • Morten Buan
 • Martin Mæland
 • Gunvor Ulstein
 • Abid Raja
 • Ingrid Skjøtskift
 • Helge Baastad
 • Berit Svendsen
 • Siv Grethe Aarnes
 • André Støylen
 • Bertil Videt