Gå til hovedinnhold

Nytt prosjekt utnytter kompetansen til SOS-mødre

Pensjonerte SOS-mødre skal skape flere og bedre fosterfamilier i Zimbabwe.

07. juli 2016

– Våre tidligere SOS-mødre har en enorm kapasitet det vil være dumt ikke å bruke, sier Knowledge Chikondo, ny leder for SOS-barnebyer i Zimbabwe.

Ressurs for fosterfamilier

Knowledge Chikondo tok over lederansvaret i SOS-barnebyer for tre måneder siden, men har lang erfaring med arbeid for barn og barns rettigheter fra den internasjonale organisasjonen World Vision. Hun trekker frem et nytt senter som blant annet utnytter de store ressursene som finnes hos pensjonerte SOS-mødre, som noe av det mest spennende som skjer i organisasjonen akkurat nå. 

– Vi jobber med et nytt prosjekt hvor pensjonerte SOS-mødre blir tilknyttet et senter for fosterfamilier. SOS-mødrene har mye god erfaring som omsorgspersoner. De kan være en enorm ressurs - både som fostermødre for barn som ikke kan bo hos biologisk familie, og som rådgivere og støtte for andre fosterforeldre.

Bruke familien som fosterhjem

SOS-barnebyer har i mer enn 65 år sørget for fosterhjem til barn i en SOS-familie, og det vil fremdeles være et viktig og nødvendig tiltak for barn som ikke har noen andre. Samtidig vet vi at barn har det best i sin egen familie, og derfor jobber vi med gjenforening der det er mulig, sier Chikondo.                                                                                                                                                                            

– Vi har gode erfaringer med plassering av barn i fosterhjem i nær familie. Vi har gode rutiner og samarbeider med myndighetene for å finne ut om barn som kommer til oss, har familie eller slekt som kan gi god omsorg. Familien blir sjekket etter fosterfamilie-kriterier og hvis de blir godkjent får barnet et nytt hjem hos dem.

Knowledge Chikondo, ny leder for SOS-barnebyer i Zimbabwe. Foto: SOS-barnebyer
Knowledge Chikondo, ny leder for SOS-barnebyer i Zimbabwe.

Nybrottsarbeid

Å ta omsorgsansvar for barn man ikke er i familie med, har ikke vært så vanlig i Zimbabwe, forklarer Chikondo. Hun mener at de tidligere SOS-mødrene kan spille en avgjørende rolle som talspersoner for denne viktige jobben og ikke minst dele av sin erfaring og kunnskap på området. Hun understreker også betydningen av å ha et godt og tett samarbeid med sosial- og barnevernsmyndighetene.

–Vi har vært med å lage retningslinjer for fosterhjem, og vi jobber sammen med dem om barns beskyttelse. Vi har mye erfaring og ressurser og kan bidra til å bygge kapasitet for mindre organisasjoner. Med nasjonale ressurser blir kvaliteten enda bedre. Og med familieprogrammene får vi også spredt vår kompetanse på hva som er god barneomsorg ut i lokalsamfunnene og vi når mange flere barn.

Støtte til familier hvor barn har omsorgen

Og nettopp det å styrke familier, er et viktig tiltak for å forebygge at barn blir overlatt til seg selv. Ved det nye sentret vil de ha spesielt fokus på å jobbe med barneledede familier, ute i felt. Dette er familier hvor eldre søsken er gamle nok til å klare omsorgsansvaret, hvis de får god og stabil støtte.¨

– Disse familier er utsatte, men med mye støtte kan de klare å holde sammen. Det er viktig for tilhørigheten søsknene imellom, og de slipper å flytte vekk fra nabolag, venner, skole og nettverk. I tillegg til å sørge for at de har nok mat og får dekket sine grunnleggende behov, er det voksenpersoner de kan snakke med, få råd av og lene seg på. Det er viktig for dem å vite at de ikke er alene og ikke trenger å klare alt på egenhånd.

Myndighetene har ansvaret

SOS-barnebyer i Zimbabwe jobber med myndighetene for å implementere FNs barnekonvensjon i politikk og lovgivning. Spesielt i forbindelse med tema som barneekteskap og likestilling for jenter og gutter. Og ikke minst alle barns rett til god omsorg.

– Vi er tydelige på at det er myndighetene som har ansvaret for at barn får den omsorgen de trenger, men vi stiller med vår ekspertise, kompetanse og ressurser på området, avslutter Knowledge Chikondo, leder for SOS-barnebyer i Zimbabwe.