Gå til hovedinnhold

Ukraina: Øker innsatsen og flytter ressurser

Angrep på sivile mål, en kontinuerlig forverret sikkerhetssituasjon og ødelagt infrastruktur utgjør en stadig større trussel for hundretusener av mennesker i Ukraina. SOS-barnebyer øker innsatsen og endrer arbeidsoppgaver for å møte de økende behovene for humanitær bistand og psykososial oppfølging.

22. april 2022

Fortsetter utviklingen av krigen slik den har vært til nål, vil behovet for humanitær bistand bli enda større for millioner av barn og voksne. 3,6 millioner mennesker har allerede flyktet over landegrensene og 7 millioner barn og voksne er internt fordrevne.

Omstiller etter behov

I denne perioden med unntakstilstand i Ukraina, har også mange av de ansatte i SOS-barnebyer i landet fått andre arbeidsoppgaver. Gjeldende stillingsbeskrivelser er satt til side, og nye arbeids- og ansvarsområder er bestemt ut fra behov og de ansattes faglige bakgrunn, erfaring og kompetanse.

Opprettholder støtten

SOS-barnebyer i Ukraina har fortsatt støtten til barn og familier som er med i våre programmer. Til sammen 492 familier og 1275 barn har fått støtte og oppfølging av våre familieprogram og program for fosterfamilier, i tillegg til et eget nødhjelpsprogram for familier i særlig vanskelig situasjon. Da krigen startet, ble tiltakene endret for å tilpasses endrede forhold og behov. Familier fikk hjelp til relokering og evakuering, psykososial støtte og økonomisk hjelp.

SOS-barnebyers psykososiale team har også drevet oppsøkende virksomhet i bomberom og på togstasjoner hvor flyktninger har ventet på evakuering.

Utvidelse av programmer

I tillegg har 700 barn og voksne fra ulike fosterfamilier fått hjelp til evakuering, både innad i Ukraina og ut av landet. Dette inkluderer transport, bolig og oppfølging. Sammen med partnere har SOS-barnebyer også støttet tusenvis av internt fordrevne med dekning av kostnader til evakuering, midlertidig husly, mat og andre basisvarer og psykososial støtte. Rundt 1 500 har også fått økonomisk støtte til å skaffe det som er nødvendig for at barna og familien skal overleve de neste tre månedene.

Møter behovet for mental støtte

Behovet for psykososial støtte for å bearbeide traumer er enormt, både blant barn og voksne. Ansatte i Ukraina og nabolandene har fått opplæring i mental helse og psykososial støtte, slik at de skal kunne integrere også dette i nødhjelpsarbeidet. Opplæringen omhandler om mental førstehjelp, hvordan møte og støtte barn som har opplevd krig og konflikt og hvordan hjelpe mennesker som har vært igjennom opplevelser preget av redsel og sterkt stress. Et slik lavterskeltilbud vil bety mye i en situasjon hvor mange barn og voksne har traumer, og tilgangen på psykologer på ingen måte dekker etterspørselen.  

Tilbudet om psykososial støtte, etablerering av trygghetssoner hvor barn kan få være barn, leke og være i aktivitet, og støtte til familier slik at de kan gi barna sine god omsorg, er under utvidelse.