Gå til hovedinnhold

Nytt senat med barns beskyttelse øverst på dagsorden

SOS-barnebyers internasjonale senat i gang med jobben for å sikre barns beskyttelse.

15. september 2021

I sommer ble toppledelsen i SOS-barnebyer internasjonalt skiftet ut, med nytt presidentskap og ny sammensetning av senatet. Senatet har 22 medlemmer, inkludert presidenten og visepresidenten, og består av representanter fra ulike deler av verden.

Jobb nr én

Senatet har denne gangen 60 prosent nyvalgte medlemmer. I midten av september hadde de sitt første møte, og slo fast at styrking av barns beskyttelse er jobb nummer en.

- Vi skal ta tak i de områdene der vi har feilet, og styrke barns beskyttelse og kvaliteten i våre programmer. Det viktigste er å sørge for god kvalitet i alle våre omsorgsprogrammer, og at vår nye handlingsplan for barns beskyttelse blir implementert i hele organisasjonen, sier president Dereje Wordofa.

Uavhengig kommisjon

Senatet vedtok også at granskningskommisjonen, som skal gjennomgå alle anklagene om brudd på retningslinjer som ble avdekket i de to nylige rapportene, kun skal ha eksterne medlemmer og være hundre prosent uavhengig.

Elisabeth Grieg, Norges representant i senatet, er tydelig på at deres oppgave er å sørge for at de nødvendige og vedtatt endringene skjer ute i programlandene.

- Ord må følges av handling. Vi som organisasjon må nå skape en kultur som sikrer at det som har skjedd aldri vil kunne skje igjen.

Ny giv

Styreleder i SOS-barnebyer i Sverige, Michael Wandy Karlsson, har vært senatsmedlem siden 2008. Han er optimistisk på vegne av organisasjonen og mulighetene til å skape de endringene som må til.

- Jeg satt i møtene med en følelse av at dette virkelig er en ny start, og at vi kommer til å være en mye med åpen organisasjon, med godt samarbeidsklima.

Han får støtte av den nyvalgte visepresidenten.

- Det er stor enighet i organisasjonen om behovet for bedre styresett, mer åpenhet og mer tillit.

Les mer om endringer i SOS-barnebyer internasjonalt.