Gå til hovedinnhold

Nytt presidentskap i SOS-barnebyer internasjonalt

Dereje Wordofa ble valgt til ny president og Beáta Juvancz til visepresident under SOS-barnebyers generalforsamling i Innsbruck 24. juni. Begge har god kjennskap til organisasjonen, i tillegg til lang ledererfaring. De er klare til å ta fatt på oppgavene med å styrke barns beskyttelse, heve programkvaliteten og sikre åpenhet og ansvarlighet.

24. juni 2021

Dereje Wordofa (55) og Beáta Juvancz (54) tar over lederskapet i en svært viktig periode i organisasjonens historie. Med utgangspunkt i en nylig vedtatte handlingsplan (Safeguarding Action Plan), skal SOS-barnebyer i tiden fremover innføre en rekke endringer og forbedringer for å sikre at organisasjonen på alle plan oppfyller sitt løfte om å sikre barn god og trygg omsorg.

DEREJE WORDOFA
Dereje Wordofa

Klar for endring

En av de viktigste oppgavene for den nye presidenten nå i starten, er å få på plass de endringene i styresett og kultur som er nødvendige.

– Jeg er fast bestemt på at vi skal ta tak i de områdene der vi har feilet. Vi skal styrke barns beskyttelse og kvaliteten i våre programmer, og være åpne og ansvarlige i alt vi gjør. Jeg håper at jeg med min erfaring fra arbeid med barns rettigheter, kan bidra med både nye perspektiver og innsikt, sier Dereje Wordofa.

Wordofa, som kommer fra Etiopia, har brukt det meste av sin vel 30 år lange karriere på utviklings- og humanitært arbeid. Han har jobbet med strategisk ledelse i flere internasjonale organisasjoner som SOS-barnebyer region Øst-Afrika og Midtøsten, Oxfam og Redd Barna og kommer nå fra stillingen som assisterende generalsekretær i FNs befolkningsfond (UNFPA).

bilde
Beáta Juvancz

Vil bruke kompetansen for barna

Visepresident Beáta Juvancz kommer fra Ungarn, og har mer enn 30 års erfaring fra ledelse, strategi og økonomi. Hun har siden 2017 også vært styremedlem og senere leder av SOS-barnebyers styre i Ungarn. Engasjementet i SOS-barnebyer kommer av et ønske om å bruke kompetansene innen ledelse og økonomi til å sette fokus på sosiale ulikheter og forbedre hverdagen til mennesker, og da spesielt barn.

–  SOS-barnebyers innsats er rettet mot noen av de største utfordringene vi har i dagens samfunn. Og vi gjør det i stor skala og over hele verden. Vi gir barn og unge muligheten til å skape seg et godt liv og til å selv kunne gi sine barn igjen god omsorg. Det skaper positive endringer for mange mennesker.