Gå til hovedinnhold

Nytt hjem for syriske flyktningbarn

Syriske flyktningbarn og libanesiske barn bor sammen i SOS-barnebyen i Sferai, sør for Beirut.

18. februar 2018

27 barn som har bodd på vårt midlertidige omsorgssenter i Khenchara i Libanon har fått nye hjem i Sferai. Her får barna vokse opp i en trygg og stabil familie med alle sine grunnleggende behov dekket.

 

Mange av barna som bodde i det midlertidige omsorgssenteret i Khenchara er gjenforent med sine biologiske familier. Men 27 av barna hadde ikke levende slektninger, eller de kunne ikke bo sammen med dem på grunn av risiko knyttet til sikkerhet eller omsorgssituasjon. Derfor får de en ny familie i SOS-barnebyen.

Mange av barna som bodde i det midlertidige omsorgssenteret i Khenchara er gjenforent med sine biologiske familier. Men 27 av barna hadde ikke slektninger, eller de kunne ikke bo sammen med dem på grunn av risiko knyttet til sikkerhet eller omsorgssituasjon. Derfor får de en ny familie i SOS-barnebyen.

Ni av barna er biologiske søsken – og i Sferai kan de fortsatt holde sammen og vokse opp som en familie.

Ni av barna er biologiske søsken – og i Sferai kan de fortsatt holde sammen og vokse opp som en familie.

 - Mange av barna har hatt traumatiske opplevelser og vi følger dem derfor ekstra godt opp, sier Mazen i SOS-barnebyen i Sferai.

– Mange av barna har hatt traumatiske opplevelser og vi følger dem godt opp, sier Mazen i SOS-barnebyen i Sferai. 

– Det er svært viktig for oss å sikre at de trives, at de har en kontinuerlig utvikling og at de opplever stabilitet, sier Mazen.

Alle barna får psykologisk støtte, slik at de kan bearbeide traumer fra krig og flukt. Blant annet jobber spesialister for å gjenopprette evner barna har mistet. For eksempel kunne et av barna ikke snakke da hun først kom til barnebyen, men etter å ha jobbet tett med talepedagog, snakker hun nå svært godt. 

12 av barna kom til SOS-barnebyen i september 2016, og de er godt i gang på skolen. De siste 15 barna flyttet inn i januar 2018 og er i ferd med å bli registrert slik at de kan fortsette med den viktige skolegangen sin.

12 av barna kom til SOS-barnebyen i september 2016, og de er godt i gang på skolen. De siste 15 barna flyttet inn i januar 2018 og er i ferd med å bli registrert slik at de kan fortsette med den viktige skolegangen sin.

De barna som har gjenlevende slektninger, opprettholder kontakten med dem – hvis det er til barnets beste. Gjennom dette samværet vurderes også muligheten for gjenforening.

De barna som har slektninger, opprettholder kontakten med dem. Gjennom dette samværet vurderes også muligheten for gjenforening.

 

- I begynnelsen ville mange av barna bare forholde seg til søsknene sine, men gradvis integreres de i SOS-familiene og leker naturlig sammen med de andre barn, sier Hala Hawari, sosialarbeider i SOS-barnebyen i Sferai. På bildet er alle barna samlet til en forestilling.

– I begynnelsen ville mange av barna bare forholde seg til søsknene sine, men gradvis integreres de i SOS-familiene og leker naturlig sammen med de andre barn, sier Hala Hawari, sosialarbeider i SOS-barnebyen i Sferai. På bildet er alle barna samlet til en forestilling.

Våre nødhjelpsprogram i Libanon

  • SOS-barnebyers nødhjelpsprogram i Libanon begynte i 2014 med et midlertidig omsorgssenter i Khenchara for å ta vare på syriske flyktningbarn.
  • 27 av 40 flyktningbarn fra omsorgssenteret har nå fått et nytt hjem i SOS-barnebyen i Sferai.

I mars 2017 startet et nødhjelpsprogram i nærheten av SOS-barnebyen i Ksarnaba i Bekaadalen. Her støtter SOS-barnebyer 198 syriske flyktningfamilier og 132 libanesiske familier.