Vi støtter barna på begge sider av konflikten

SOS-barnebyer i Palestina og Israel har i fellesskap utarbeidet en nødhjelpsplan for å sikre mat, vann og husly, omsorg og beskyttelse, skolegang og tilgang til fysisk og psykisk helsehjelp til barn og familier rammet av krig og konflikt i Gaza, Israel og på Vestbredden.

Jente med mørkt hår i en flette og rød t-skjorte, og står på et tak og ser ut over alle ødeleggelsene. Foto: Mohamed Zaanoun Middle EastImages via AFP

På begge sider av konflikten har barn og familier blitt rammet av krigshandlinger og vold. SOS-barnebyers nødhjelpsplan har to hovedformål.

  • Akutt: Humanitær bistand som sørger for tilgang til livsnødvendige varer og tjenester til barn og familier, og beskyttelse av barn som er alene, har kommet bort fra familien sin eller risikerer å bli overlatt til seg selv.
  • Langsiktig: Tilby integrerte og helhetlige løsninger for familier som trenger hjelp til å komme seg på beina og jobbe seg tilbake til en normal hverdag, som bygger kapasitet, bedrer inntektsmuligheten og muligheten til å klare seg selv og forhindrer radikalisering.

Nødhjelpstiltakene er: 

  • Akutte omsorgstiltak for barn som er alene eller har kommet bort fra familien sin. I samarbeid med Unicef skal SOS-barnebyer i Rafah ta imot til sammen 55 barn som er alene. De første 15 er alle barn fra 0-3 år.
  • Direkte nødhjelp som utdeling av matkuponger, for å unngå at flere familier bryter sammen og barn blir overlatt til seg selv.   
  • Sirke trygghet og beskyttelse for de hardest rammede familiene, hvor følgene av krigen gjør at barna risikerer å ende opp uten foreldreomsorg.    
  • Hjelpe barn og foreldre å bearbeide og håndtere traumer etter store følelsesmessige påkjenninger.   
  • Sørge for midlertidig undervisning til barn som har mistet skolegang som følge av krigen, frem til skolene åpner igjen.   
  • Økonomisk støtte til familier som er i en kritisk vanskelig situasjon, med særlig vekt på alenemødre og unge.   
  • Styrke kapasiteten til lokale samarbeidsorganisasjoner slik at de kan dekke behovene til barn og familier i vår målgruppe som oppstår som følge av krigen.