— Vi er slitne etter å ha levd med krigshandlingene i så lang tid

Barna har det fortsatt svært vanskelig. SOS-barnebyers leder i Ukraina, Serhii Lukashov, er redd for at de nå må kutte i hjelpen til de mange barna som fortsatt har det veldig tøft.

Jente i grå collegegenser og halvlangt mørkt hår og pannelugg står ute og ser alvorlig ut. Det er snø på bakken. Foto: Katerina Ilievska

— At vi blir glemt nå er naturlig, men barna har det fortsatt svært vanskelig, sier Serhii Lukashov, nasjonaldirektør i Ukraina.

Serhii Lukashov, nasjonaldirektør i SOS-barnebyer Ukraina. han har barbert hode, blå dressk hvit skjorte og slips, og gestikulerer. Foto: Oleksandra Zborovska

— Vi er alle slitne..

av å bevise at Ukraina fortsatt er i en forferdelig situasjon…

av å måtte si farvel til partnere som har stått side ved side med oss for å samarbeide om å gi nødhjelp til den hardt prøvete befolkningen…

av å gi avslag til de som ber om hjelp…

av å være redde for å ikke kunne hjelpe barna som er skadet i krigen…

av å si: beklager vi har ikke plass til barnet ditt i rehabliteringscamper og trygge soner…

— At vi blir glemt nå er naturlig, men barna har det fortsatt svært vanskelig, sier Serhii Lukashov, nasjonaldirektør i Ukraina.

… men vi jobber utrettelig videre fordi:

  • 17,6 millioner mennesker trenger hjelp
  • 3,7 millioner mennesker er internt fordrevne flyktninger
  • 5,8 millioner mennesker er på flukt

. og mange har fått hjelp

Nødhjelp

  • 98 000 barn, unge og familier har fått hjelp, også gjennom samarbeid med partnere som er i områder vi ikke er etablert.
  • 5 000 har fått økonomisk støtte. Dette bidrar til at barna og familiene deres kan flykte til trygge områder, gjør det mulig for dem å leie et rom og kjøpe mat og andre nødvendige ting. Vi bidrar også til integrering i lokalsamfunnene.
  • 43 000 har fått nødhjelpspakker med ting de trenger.
Medarbeider fra SOS-barnebyer i Ukraina med blå t-skjorte med vår logo deler ut bøker til to gutter som står med ryggen til. Begge gutta har mørkeblå t-skjorter. Foto Ksenia Borisova
I forbindelse med nødhjelpsarbeidet i Ukraina har vi delt ut alt fra skolebøker til mat og andre nødvendige ting.

Rehabilitering av barn som har blitt skadet i krigen

  • SOS-barnebyer bidrar med utstyr slik at barna kunne følge undervisningen fra sykehussenga, i tillegg delta på et rehabiliteringsprogram. På grunn av manglende sosiale ordninger, har også foreldre fått støtte økonomisk.
  • 590 barn, og familiene deres, har fått oppfølging og støtte.

Hjelp til selvhjelp

Vi er klare for å øke innsatsen på sosialsenterne våre, der familier får støtte for å kunne klare seg selv. Fram til nå har 60 000 barn, unge og familier fått hjelp.

Fra et sosialsenter i Lviv der en kvinne snakker med en medarbeider fra SOS-barnebyer. Foto: Sigurd Skjefstad
Sosialsentrene bidrar til at mange blir selvhjulpne.

Trygge steder for lek og aktiviteter

Vi har også sentre og områder der barn kan føle seg trygge, leke, jobbe med skolearbeid og møte andre barn, og gjennom oppfølging psykososialt får bearbeidet vonde opplevelser. Her er det også lokale partnere som bidrar.
32 000 barn har fått et avbrekk i en tøff hverdag.

Et trygt sted for lek. En gutt sitter på gulvet med leker foran seg. Foto: Sigurd Skjefstad
Lek hjelper barn med å bearbeide vonde opplevelser.

Muligheter til jobb

Mange internt fordrevne flyktninger har mistet alt, også jobben og muligheten til å tjene til livets opphold. Vi fortsetter arbeidet slik at de som trenger det kan fortsette utdanningen, andre omskolere seg og/eller starte sin egen lille forretningsvirksomhet.

Barn fra Ukraina står i en ring og holder hverandre i hendene, en medarbeider fra SOS-barnebyer står sammen med dem. Det er vinter og alle har på seg viinterklær. Foto Roksolyana Trush
Skal foreldrene, som har mistet alt, klare å forsørge barna sine må de ha en inntekt og trenger støtte for å klare å starte helt på nytt.

Fosterhjem til barn som er alene

Mange barn har mistet foreldrene og behovet for fosterhjem er stort. Vi har lang erfaring med å gi barna et fullverdig omsorgstilbud og tilbyr opplæring for at flere skal mestre rollen som fosterforeldre. Over 900 personer er en del av denne opplæringen.

Politisk påvirkning

SOS-barnebyer er en anerkjent organisasjon i Ukraina og er til stadighet i dialog med myndighetene for å påvirke beslutninger som gjør at barn og unge i vår målgruppe blir ivaretatt. Leder i SOS-barnebyer Ukraina, Serii Lukashov og programsjef Darya Kasyanova, deltok nylig på et møte der Ukrainas nasjonale strategi for deinstitusjonalisering var et tema. Her diskuterte deltakerne hvordan man skal endre barnevernet i landet fra store barnevernsinstitusjoner til fokus på fosterhjem, i tillegg forebygging slik at barna ikke mister foreldreomsorgen. SOS-barnebyer bidro med viktig kunnskap fra arbeidet vårt.

Men skal SOS-barnebyer i Ukraina klare å fortsette arbeidet og sette inn nye tiltak er de avhengige av økonomisk støtte for at barn og unge, som har levd med krigshandlinger i nærmere to år, fortsatt skal få hjelp.