Venter på evakuering fra Gaza

SOS-barnebyer venter på adgang til å evakuere barn og voksne fra SOS-barnebyers fosterhjem i Rafah på Gazastripen. De har foreløpig tilstrekkelig tilgang på vann og mat.

Nærbilde av ruiner et sted i Gaza. Bamser og barneleker i ruinene. Foto: Hosny Salah

De 76 barna og til sammen 21 ansatte med familier i SOS-barnebyers fosterhjem i Rafah, er i relativ trygghet. SOS-barnebyen har tilstrekkelig med mat, vann og elektrisitet, men er bekymret for økt uro og sivil ulydighet ettersom mat- og vannmangelen øker blant den desperate befolkningen i Gaza.  
 
Antallet barn som er drept i Gaza i løpet av de tre siste ukene, er høyere enn det årlige tallet på barn drept i konfliktsoner globalt de fire siste årene. SOS-barnebyer er svært bekymret for de 856 barna i familier i Gaza som er med i våre tiltak for familier i en kritisk vanskelig livssituasjon. På grunn av den kaotiske tilstanden, har det ikke vært mulig å få kontakt med familiene og få en oversikt over skadde og drepte.  
 
Rafah ligger rett ved grensen til Egypt, og det jobbes fra flere hold for å kunne gjennomføre en trygg evakuering så fort det blir mulig. 
 
SOS-barnebyer anmoder om at sivile mål, deriblant barnebyens boliger, må beskyttes fra rakettangrep. Sikkerhetsteamet i Palestina samarbeider med FNs hjelpeorganisasjon for palestinske flyktninger i Midtøsten for å få på plass på back-up for kommunikasjon, i tilfelle telenettet stenger ned igjen.