Tar vare på flere barn som er helt alene

Etter relokaliseringen av SOS-barnebyers team i Rafah til flyktningleirer i andre deler av Gaza, måtte de stanse arbeidet med å ta vare på barn som er alene. Til tross for omstendighetene har de nå klarte å igangsette dette arbeidet igjen, der vi samarbeider med UNICEF.

SOS-barnebyers teltleir i Gaza.

SOS-barnebyers team er drillet i akutte nødsituasjoner. De jobber for å ivareta sikkerheten og legge til rette så godt de kan for at barna skal ha det bra til tross for de ekstremt utfordrende forholdene.

SOS-barnebyers flagg er plassert på toppen av en bygning i Khan Younis, der det er en stor flyktningleir. Foto: SOS-barnebyer
SOS-barnebyers flagg er plassert på toppen av en bygning i Khan Younis, der det er en stor flyktningleir.

SOS-barnebyers flagg er plassert på toppen av en bygning i Khan Younis, der det er en stor flyktningleir. 158 barn er nå innlosjert i telt. Fem av barna har SOS-barnebyer et langsiktig omsorgsansvar for. 29 barn blir tatt vare på midlertidig, i håp om å kunne gjenforene dem med familien. 86 av barna og medarbeidere har blitt flyttet til en flyktningleir i Deir Al Balah.

Følger opp barna tett

Barna har vært involvert i å velge plasseringene av teltene og bosette seg i dem. Det blir også organisert daglige aktiviteter. Psykologer som er en del av SOS-barnebyers team, sørger for at barna blir fulgt opp mentalt og har forklart behovet for flytting.

Støtte til familier

Medarbeiderne våre i Gaza har også klart å fortsette utdeling av kontantstøtte til familier som ellers ikke vil hatt mulighet til å kjøpe mat og andre nødvendige ting.