Stopp den humanitære katastrofen på Gaza

SOS-barnebyer internasjonalt ber om umiddelbar nedtrapping av konflikten, og våpenhvile. Alle parter må prioritere beskyttelse av barn, unge og deres familier, og sørge for at menneskerettighetene blir overholdt.

Bombede bygninger i Gaza. Foto: SOS-barnebyer

SOS-barnebyer er rystet over den humanitære katastrofen som nå utspiller seg på Gaza.

Organisasjonen ber nå om at grunnleggende menneskerettigheter til barn, unge og familier blir overholdt ved:

  • Organisasjonen ber nå om at grunnleggende menneskerettigheter til barn, unge og familier blir overholdt ved:
  • Etablering av en humanitær korridor som sikrer trygg passasje for hjelp og bistand til sivile i Gaza. Behovet for mat, vann og husly øker stadig ettersom hundretusener barn og voksne følger advarsler om å flykte fra hjemmet sitt i forkant av en forventet israelsk bakkeinvasjon.
  • Opprettelse av trygge soner i Gaza, med tilgang på grunnleggende tjenester som husly, mat, vann, medisinsk utstyr og omsorg.
  • Tillate sikker passasje til Egypt med rett til å returnere, når det et trygt.
  • Frigivelse av alle gisler. Ingenting rettferdiggjør å holde sivile som gisler – særlig ikke barn.
  • Sørge for rettergang for de ansvarlige for brudd på internasjonal humanitær lov for å bane vei for en rettferdig og varig fred.
  • Stans av alvorlige krenkelser mot barn i konflikt, inkludert drap og lemlesting, bortføring, og angrep mot skoler og sykehus, og sørge for humanitær tilgang.

SOS-barnebyer appellerer alle parter om å forhindre flere drap og ødeleggelser. Vi støtter barn, unge og familier på begge sider av konflikten, og sørger over drapene på flere barn og voksne i våre programmer i Israel og Palestina. Vi frykter dødstallene i Gaza ettersom angrepene fortsetter og tilgangen på mat, vann og medisinsk hjelp blir stadig verre.