SOS-barnebyer på Arendalsuka 2024

SOS-barnebyer er til stede på Arendalsuka, og inviterer deg til å bli med på våre relevante debatter om det viktigste vi har – nemlig barna.

Tegning av to hender som hilser, med blå streker i en hjerteform og logoen til Arendlasuka, et seil i oransje inni en sirkel.

Hvem skal regissere bistanden? Filmvisning og samtale

SOS-barnebyer inviterer til frokost. Kortfilmen «Dear Sibusiso» handler om en eldre enke (Chatrine Telle) som reiser til Eswatini for å se om hennes tidligere fadderbarn er verdig arven etter henne. Vi mener denne filmen passer utmerket som oppspark til å se nærmere på maktbalansen i bistanden og hvem og hva som bør styre hvordan midlene brukes.

Tirsdag, 13. august kl. 08.15-09.30

Den store barnevernsdebatten: EMD-dommene – fra en grøft til en annen?

23 ganger har Norge blitt dømt i barnevernssaker i Den Europeiske Menneskerettighetsdomstolen. Har disse dommene ført til endringer til barnas beste, eller berøringsangst? Sammen med Fellesorganisasjonene og Landsforeningen for barnevernsbarn innbyr SOS-barnebyer til den store barnevernsdebatten: EMD-dommene – fra en grøft til en annen?

Torsdag, 15. august kl. 14.30-15.30

Først og fremst et barn: Omsorgsutfordringer for enslige mindreårige asylsøkere

I Norge er omsorgsansvaret til enslige mindreårige asylsøkere mellom 15 og 18, i motsetning til alle andre barn i Norge, ikke underlagt barnevernet – men UDI. Hva betyr det for deres rettsikkerhet og rett til god omsorg, spør Norsk organisasjon for asylsøkere (NOAS), Redd Barna, Norske Folkehjelp, SOS-barnebyer og Røde Kors.

Torsdag, 15. august kl. 10.00-11.00

15 bistandsorganisasjoner: The Activist, the game. Hvordan få til et lokalt ledet utvikling?

Overføring av makt til lokale og nasjonale partnere er et viktig tema for alle som ønsker langsiktige endringer som er bærekraftige. Sammen med en rekke organisasjoner kan du være med å spille «The Activist», er spill som tar for seg en rekke dilemmaer knyttet til partnersamarbeid og maktbalansen mellom internasjonale organisasjoner og grasrota. Og det helt uten forkunnskaper eller forberedelser.

Tirsdag, 13. august kl. 14.30 – 16.30

Krig og kamp om kronene – hvordan finansiere internasjonalt arbeid?

En rekke organisasjoner utfordrer nasjonale politikere til å svare på hvordan de vil sikre stabil finansiering av organisasjoner med internasjonal aktivitet i en verden preget av sterk prisvekst, lav kronekurs og økte humanitære behov.

Onsdag, 14. august kl. 08.00 – 08.50

Varsling i bistanden

Generalsekretær i SOS-barnebyer, Sissel Aarak, er en av paneldeltakerne i Panoramas debatt om bistandsorganisasjoners forhold til varsling og varslingens dilemmaer.

Mandag, 12. august kl. 17.00 – 17.45

Vel møtt – håper vi sees!

Kilde: https://www.arendalsuka.no/